Download Print this page

Tiếng Việt - Bosch Professional GLM 50 C Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for Professional GLM 50 C:

Advertisement

Cara membuang
Alat ukur, baterai, aksesori dan pembungkus harus disortir untuk pendauran ulang yang
ramah lingkungan.
Jangan membuang alat ukur dan baterai bersama dengan sampah rumah
tangga!
Tiếng Việt
Hướng dẫn an toàn
Phải đọc và chú ý mọi hướng dẫn để đảm bảo an toàn
và không bị nguy hiểm khi làm việc với dụng cụ đo.
Khi sử dụng dụng cụ đo không phù hợp với các hướng
dẫn ở trên, các thiết bị bảo vệ được tích hợp trong
dụng cụ đo có thể bị suy giảm. Không bao giờ được
làm cho các dấu hiệu cảnh báo trên dụng cụ đo không thể đọc được.
HÃY BẢO QUẢN CẨN THẬN CÁC HƯỚNG DẪN NÀY VÀ ĐƯA KÈM
THEO KHI BẠN CHUYỂN GIAO DỤNG CỤ ĐO.
Thận trọng - nếu những thiết bị khác ngoài thiết bị hiệu chỉnh hoặc
u
thiết bị điều khiển được nêu ở đây được sử dụng hoặc các phương
pháp khác được tiến hành, có thể dẫn đến phơi nhiễm phóng xạ
nguy hiểm.
Máy đo được dán nhãn cảnh báo laser (được đánh dấu trong mô tả
u
máy đo ở trang đồ thị).
Nếu văn bản của nhãn cảnh báo laser không theo ngôn ngữ của
u
bạn, hãy dán chồng nhãn dính được cung cấp kèm theo bằng ngôn
ngữ của nước bạn lên trên trước khi sử dụng lần đầu tiên.
Không được hướng tia laze vào người hoặc động vật
và không được nhìn vào tia laze trực tiếp hoặc phản
xạ. Bởi vì bạn có thể chiếu lóa mắt người, gây tai nạn hoặc
gây hỏng mắt.
Nếu tia laze hướng vào mắt, bạn phải nhắm mắt lại và ngay lập tức
u
xoay đầu để tránh tia laze.
Bosch Power Tools
Tiếng Việt | 121
1 609 92A 5E3 | (30.03.2020)

Hide quick links:

Advertisement

loading