Download Print this page

Svenska - Asus ROG Gladus II Origin Manual

Hide thumbs

Advertisement

Svenska

Förpackningens innehåll
• 1 x ROG Gladius II Origin Spelmus
• 1 x 2 m USB-kabel
• 1 x 1 m USB-kabel
• 2 x Omron-brytare tillverkade i Japan
• 1 x ROG logotypetikett
• 1 x ROG-påse
• Bruksanvisning
Specifikationer
Upplösning
100 DPI till 12 000 DPI
Anpassa med ROG Armoury
För fler programmerbara tangenter, inställningar, ljuseffekter och ytkalibrering och installation av ROG
Armoury från www.asus.com.
VIKTIGT! När du stöter på problem under uppdateringen av den inbyggda programvaran, koppla ifrån micro USB-
kabeln, tryck därefter på den vänstra, högra och rullknappen på musen och håll intryckta, och anslut micro USB-
kabeln igen för att starta om uppdateringen.
Enhetens funktioner
DPI-knapp
Rullhjul
Höger-knapp
Micro USB 2.0-anslutning
Vänster-knapp
Framåt-knapp
*
Flytta micro USB-kabellåset till upplåsningsikonen för att lossa USB-kabeln.
Profilbyte
+
Byt till profil 1
+
Byt till profil 2
36
Systemkrav
• Windows® 10 / Windows® 7
• 100 MB hårddiskutrymme (för installation av
tillvalsprogram)
• Internetanslutning (för hämtning av tillvalsprogram)
• USB-port
Standard-DPI 1
1600 DPI
Bakåt-knapp
Mikro USB-kabellås*
Musfot
Gummiskydd
Optisk sensor
+
Standard-DPI 2
400 DPI
Byt till profil 3
Snabbstartshandbok

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

1166441