Download Print this page

Polski - Asus ROG Gladus II Origin Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Polski

Zawartość opakowania
• 1 x mysz dla gracza ROG Gladius II Origin
• 1 x 2-metrowy kabel USB
• 1 x 1-metrowy kabel USB
• 2 x przełączniki do myszy Omron produkcji
Japońskiej
• 1 x naklejka z logo ROG
• 1 x woreczek ROG
• Dokumentacja użytkownika
Specyfikacje
Rozdzielczość
100 DPI do 12000 DPI
Dostosowanie oprogramowania ROG Armoury
W celu uzyskania dalszych ustawień dla programowalnych przycisków, ustawień wydajności, efektów
świetlnych i kalibracji powierzchni, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie ROG Armoury dostępne
pod adresem www.asus.com.
WAŻNE! Po wykryciu problemu podczas aktualizacji firmware, odłącz kabel micro USB, a następnie naciśnij i
przytrzymaj na myszy przycisk w lewo, w prawo i przycisk przewijania o podłącz ponownie kabel micro USB w celu
ponownego uruchomienia aktualizacji.
Funkcje urządzenia
Przycisk DPI
Kółko przewijania
Prawy przycisk
Złącze Micro USB 2.0
Lewy przycisk
Przycisk do przodu
*
Przesuń blokadę kabla micro USB na ikonę odblokowania w celu zwolnienia kabla USB.
Przełączanie profili
+
Przełącz na Profil 1
+
Przełącz na Profil 2
28
Wymagania systemowe
• Windows® 10 / Windows® 7
• 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym (do
instalacji opcjonalnego oprogramowania)
• Połączenie internetowe (do pobrania opcjonalnego
oprogramowania)
• Port USB
Domyślne DPI 1
1600 DPI
Przycisk do tyłu
Blokada kabla Micro USB*
Stopka myszy
Gumowa pokrywa
Czujnik optyczny
+
Domyślne DPI 2
400 DPI
Przełącz na Profil 3
Przewodnik szybkiego startu

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1166441