Download Print this page

Honeywell HCE 80 Installation And Operation Manual page 19

Underfloor heating controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inhoud
1.
De gebruiksaanwijzing ........................................ 18
2.
Veiligheidsinstructies........................................... 18
3.
Overzicht ............................................................. 18
3.1.
3.2.
Functieoverzicht .................................................. 19
4.
Zoneschema opstellen ........................................ 19
4.1.
Temperatuurzones vastleggen ............................ 19
4.1.1.
Voorbeeld van een zone-indeling ........................ 19
5.
Montage .............................................................. 19
5.1.
Wandmontage ..................................................... 20
5.2.
Montage op een DIN-rail ..................................... 20
5.3.
Componenten monteren...................................... 20
6.
Installatie en configuratie..................................... 20
6.1.
Behuizing openen................................................ 20
6.1.1.
6.1.2.
Type thermische motor instellen.......................... 20
6.2.
Aansluitingen bekabelen ..................................... 20
6.2.1.
Toegestane typen en kabellengten ..................... 20
6.2.2.
Netkabel aansluiten............................................. 21
6.2.3.
Thermische motoren aansluiten .......................... 21
6.3.
Ketelsturing ......................................................... 21
6.3.1.
aansluiten ............................................................ 21
6.3.2.
verbinding (met HC60NG/R6660D)..................... 22
6.3.3.
HCE 80R/ HCC 80R)........................................... 22
6.4.
Pomp................................................................... 22
6.4.1.
Pompaansturing .................................................. 22
6.4.2.
Pomp aansluiten (230 VAC) ................................ 22
6.4.3.
Externe antenne installeren................................. 22
6.4.4.
7.
Inbedrijfstelling .................................................... 22
7.1.1.
Inbedrijfstelling zoneregelaar............................... 23
7.2.
LED's van de zoneregelaar ................................. 23
7.3.
7.4.
7.4.1.
Normaal bedrijf-modus ........................................ 23
7.4.2.
Storingsmelding-modus....................................... 23
7.4.3.
Installatie-modus ................................................. 23
7.4.4.
Weergave-modus ................................................ 23
7.5.
Koelfunctie........................................................... 23
7.5.1.
Koelfunctie vrijgeven ........................................... 23
7.5.2.
Omschakelen verwarmen/koelen ........................ 23
7.5.3.
Zonenamen toewijzen ......................................... 23
8.
(Teach-in) ............................................................ 23
8.1.
temperatuurvoeler HCF 82 toewijzen .................. 24
8.2.
8.3.
8.3.1.
Teach-in temperatuurvoeler ................................ 24
8.3.2.
8.3.3.
8.4.
Tijdprogramma voor koelfunctie .......................... 25
8.5.
warmtebron toewijzen.......................................... 25
8.5.1.
8.6.
Toewijzing ongedaan maken............................... 25
8.6.1.
temperatuurzone ongedaan maken..................... 25
8.6.2.
8.7.
beveiligen ............................................................ 25
9.
Configuratie controleren ...................................... 26
9.1.
RF communicatie controleren.............................. 26
9.1.1.
Testsignalen zenden ........................................... 26
9.1.2.
Testsignalen ontvangen ...................................... 26
10.
Storingen weergeven........................................... 26
11.
Inbedrijfstelling beëindigen .................................. 26
11.1.
Aanwijzingen voor de installateur ........................ 26
11.2.
12.
Zekering vervangen............................................. 27
13.
Appendix ............................................................. 27
13.1.
Verklarende woordenlijst ..................................... 27
13.2.
Storingen oplossen.............................................. 27
13.3.
Technische gegevens.......................................... 28
13.4.
1 .......................................................................... 28
13.5.
Zoneschema (sjabloon) ....................................... 28
13.6.
WEEE-richtlijn 2002/96/EG ................................. 28
13.7.
Verkorte gebruiksaanwijzing................................ 29
13.7.1. Navigatie- en functieoverzicht ............................. 29
Inhoud
17

Hide quick links:

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HCE 80

This manual is also suitable for:

Hce 80rHcc 80Hcc 80r