Download  Print this page

Slovenčina - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

86 | Slovenčina
Hledání závad
Příznak
Možná příčina
Nůžky na živý plot
Chybí síťové napětí
neběží
Vadná síťová zásuvka
Poškozený síťový kabel
Poškozený prodlužovací kabel
Vypnula pojistka
Nůžky na živý plot běží
Vadná vnitřní kabeláž zahradního nářadí
přerušovaně
Vadný spínač
Motor běží, nože
Vnitřní závada
zůstávají stát
Nože jsou horké
Tupý nůž
Nůž má skuliny
Příliš velké tření kvůli chybějícímu mazání
Silné vibrace/hluk
Vadné zahradní nářadí
Údržba a servis
Údržba, čištění a skladování
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Udržujte výrobek čistý, abyste mohli dobře a
u
bezpečně pracovat.
Neodkládejte na zahradní nářadí jiné předměty.
Udržujte výrobek a větrací otvory čisté, abyste mohli dobře a
bezpečně pracovat.
Nikdy nekropte výrobek vodou.
Nikdy neponořujte výrobek pod vodu.
Skladujte výrobek na bezpečném místě, v suchu a mimo
dosah dětí.
Neodkládejte na výrobek žádné další předměty.
Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, tím je
umožněna bezpečná práce s výrobkem.
Výrobek kontrolujte a opotřebované nebo poškozené díly
pro jistotu nahraďte.
Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.
Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
www.bosch-garden.com
U všech dotazů a objednávek náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku výrobku.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
F 016 L81 787 | (16.08.2019)
Odstranění
Zkontrolujte a zapněte
Použijte jinou zásuvku
Zkontrolujte síťový kabel a je-li poškozený,
vyhledejte servis
Prodlužovací kabel zkontrolujte a vyměňte, je-li
poškozený
Pojistku vyměňte
Vyhledejte servis
Vyhledejte servis
Vyhledejte servis
Nechte nabrousit stříhací lištu
Nechte zkontrolovat stříhací lištu
Nastříkejte mazacím olejem
Vyhledejte servis
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: +420 519 305700
Fax: +420 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz
Likvidace
Výrobky, příslušenství a obaly mají být dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Nevyhazujte výrobky do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU
o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím
prosazení v národních zákonech musejí být už
neupotřebitelné výrobky odděleně shromážděny a dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Slovenčina
Bezpečnostné pokyny
Vysvetlenie symbolov
Prečítajte si tento Návod na používanie.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50