Download  Print this page

Türkçe - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Ο κινητήρας λειτουργεί,
Εσωτερικό σφάλμα
τα μαχαίρια δεν
κινούνται
Τα μαχαίρια
Το μαχαίρι δεν είναι κοφτερό
θερμαίνονται
Το μαχαίρι έχει εντομές
υπερβολικά
Πολύ ισχυρή τριβή λόγω έλλειψης λίπανσης
Ισχυροί κραδασμοί/
Το μηχάνημα κήπου παρουσιάζει ελάττωμα
θόρυβοι
Συντήρηση και σέρβις
Συντήρηση, καθαρισμός και αποθήκευση
Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από όλες τις
u
εργασίες στο μηχάνημα.
Διατηρείτε το μηχάνημα κήπου καθαρό για να μπορείτε
u
να εργάζεστε καλά και με ασφάλεια.
Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στο μηχάνημα
κήπου.
Διατηρείτε το προϊόν και τις σχισμές αερισμού καθαρές, για να
μπορείτε να εργάζεστε καλά και με ασφάλεια.
Μην ψεκάζετε ποτέ το προϊόν με νερό.
Μη βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.
Αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρο ασφαλή, στεγνό και απρόσιτο
σε παιδιά.
Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στο μηχάνημα.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και οι βίδες
είναι καλά τοποθετημένα, ώστε η εργασία με το προϊόν να
είναι ασφαλής.
Ελέγχετε το προϊόν και για λόγους ασφαλείας αντικαθιστάτε τα
φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα.
Βεβαιώνεστε ότι τα ανταλλακτικά προέρχονται από την Bosch.
Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής
www.bosch-garden.com
Σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών
αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα
με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
Απόσυρση
Τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να
ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Bosch Power Tools
Αντιμετώπιση
Απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών
Δώστε τη δοκό μαχαιριών για τρόχισμα
Δώστε τη δοκό μαχαιριών για τρόχισμα
Ψεκάστε το με λάδι λίπανσης
Απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών
Μην ρίχνετε τα προϊόντα στα απορρίμματα του
σπιτιού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με
τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη
μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο οι άχρηστες
συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για να
ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Sembollerin açıklaması
Kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun.
Bu ürünü yağmur altında kullanmayın ve yağmur
altında bırakmayın.
Aletin kendinde ayarlama, temizlik ve bakım işlerine
başlamadan önce, şebeke bağlantı kablosu
sarıldığında, kesildiğinde veya hasar gördüğünde
veya ürünü kontrol dışında bıraktığınızda ürünü
kapatın ve fişi prizden çekin.
Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik Uyarıları
Bütün güvenlik uyarılarını ve
UYARI
talimatları okuyun. Açıklanan
uyarılara ve talimatlara uyulmadığı takdirde elektrik
çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden
olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimatları ileride kullanmak üzere
saklayın.
Uyarı ve talimatlarda kullanılan "elektrikli el aleti" terimi,
akım şebekesine bağlı (elektrikli) aletlerle akü ile çalışan
aletleri (akülü) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın. Dağınık
u
veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
Türkçe | 69
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50