Download  Print this page

Smontare L'apparecchio; Belangrijke Aanwijzingen; Het Apparaat Demonteren - Siemens EH875KU12E Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sistemare la scatola del filtro (figura 5).
2.
Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e verificare il
3.
funzionamento.
– Tensione, vedere la targhetta dei dati.
– Eseguire il collegamento attenendosi strettamente al relativo
schema (figura 6).
1. Marrone
2. Nero
3. Blu
4. Bianco
5. Giallo e verde
Avvertenza: A seconda del tipo di allacciamento deve essere
eventualmente modificata la disposizione dei morsetti forniti di
fabbrica.

Smontare l'apparecchio

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Estrarre il piano di cottura premendo dal basso.
Attenzione!
Danni all'apparecchio Non cercare di estrarre l'apparecchio
facendo leva da sopra.
nl
é
Installatievoorschrift

Belangrijke aanwijzingen

De veiligheid gedurende het gebruik wordt enkel gegarandeerd
indien de montage op correcte wijze uitgevoerd is in technisch
opzicht en in overeenstemming met dit installatievoorschrift. De
schade veroorzaakt door een ongeschikte montage is voor de
verantwoordelijkheid van de installateur.
Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van
maximaal 2.000 meter boven zeeniveau.
De aansluiting van het apparaat mag enkel uitgevoerd worden
door een geautoriseerd vakman. Deze wordt geregeld door de
beschikkingen van de elektriciteitsmaatschappij van de zone.
Het apparaat stemt overeen met beschermingstype I en mag
enkel gebruikt worden met een aansluiting met aarding.
Het gebruik van dit apparaat zonder aarding of met een niet-
correcte installatie kan, hoewel in zeer onwaarschijnlijke
omstandigheden, zware schade veroorzaken.
De fabrikant verklaart zich niet-verantwoordelijk voor de
ongeschikte werking en de mogelijke schade veroorzaakt door
niet-geschikte elektrische installaties.
Het apparaat moet worden aangesloten op een vaste installatie,
waarin middelen voor uitschakeling moeten zijn ingebouwd, in
overeenstemming met de reglementeringen van de installatie.
De toevoerslang moet zo geplaatst worden dat deze geen hete
delen van de kookplaat of de oven raakt.
De inductieplaten mogen alleen worden geïnstalleerd op ovens
met gedwongen ventilatie van hetzelfde merk. Onder de
kookplaat mogen geen koelkasten, vaatwassers, ovens zonder
ventilatie of wasmachines geïnstalleerd worden.
Indien de plaat geïnstalleerd is op een lade, kunnen de metalen
voorwerpen die zich in de lade bevinden hoge temperaturen
bereiken, wat te wijten is aan luchtcirculatie afkomstig van de
ventilatie van de plaat. Als dit gebeurt, wordt aangeraden een
tussensteun te gebruiken (Afbeelding 2a).
Elke manipulatie in het apparaat, met inbegrip van de
vervanging van de voedingskabel, moet worden uitgevoerd
door de Technische Dienst.
Een ongeschikte installatie houdt het verlies van de geldigheid
van de garantie van het product in.
Gereed maken van de meubels waarin het
apparaat wordt gemonteerd, afbeeldingen 1/2/3
Het werkblad moet vlak en horizontaal zijn. Uitsnijdingen in
het meubelstuk moeten worden uitgevoerd vóór het
installeren van het apparaat. Verwijder de spaanders; de
werking van de elektrische elementen kan anders aangetast
worden. De stabiliteit van de meubelen moet ook
gegarandeerd zijn na het uitvoeren van de
snijwerkzaamheden.
De snijvlakken moeten zo afgedicht worden dat ze
hittebestendig zijn, om te vermijden dat ze zwellen als gevolg
van vocht.
De inbouwmeubelen moeten bestand zijn tegen temperaturen
tot 90ºC.
THE EASIEST WAY TO SELF-IMPORT APPLIANCES DIRECT FROM EUROPE.
Indien de breedte van de inbouwruimte 780 mm bedraagt,
gebruik dan de toebehoren die geleverd worden met het
toestel.
Indien het werkblad waarop de plaat geïnstalleerd is minder
dan 20 mm dik is, verstevig het werkblad dan met hitte- en
waterbestendig materiaal. Doet u dat niet, dan zal het niet
stabiel genoeg zijn.
Aanwijzingen
Het werkblad waarop de plaat geïnstalleerd is, moet bestand
zijn tegen een gewicht van ca. 60 kg.
Controleer pas of de kookplaat vlak ligt als hij in de
inbouwruimte is geïnstalleerd.
Ventilatie, afbeelding 2:
In verband met de ventilatie van de kookplaat zijn de volgende
punten noodzakelijk:
een opening aan de bovenzijde van de achterwand van het
meubel (afbeelding 2a).
ruimte tussen de achterzijde van het meubel en de
keukenwand (afbeelding 2b).
Indien de breedte van de inbouwruimte minder dan 780 mm
bedraagt, dan moet een insnijding gemaakt worden in de
zijwanden (afbeelding 2c).
Verbindingskabel, afbeelding 3:
Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet bekneld raakt:
Als de plaat wordt geïnstalleerd boven een lade of een
tussensteun, dan moet er een afstand van ten minste 70 mm
worden opengelaten tussen de lade of de steun en de
bovenkant van het werkblad.
Als hij wordt geïnstalleerd op een vast meubelstuk, laat dan
een afstand van ten minste 100 mm open tussen het
meubelstuk en de bovenkant van het werkblad.
Installeren van het apparaat, afbeeldingen 4/5/6
Aanwijzing: Bij het inbouwen van de kookplaat dient u
veiligheidshandschoenen te dragen. De niet-zichtbare
oppervlakken kunnen scherpe kanten hebben.
Aanwijzing: Het apparaat is te zwaar. Wij raden aan om het met
twee personen in te bouwen.
Maak de bevestigingsrails vast, (afbeelding 4):
1.
– Gebruik voor betegelde werkbladen de onderste
schroefgaten.
– Plaats voor werkbladen van graniet of marmer, blokjes of
haakjes voor de bevestigingsbouten of plak de geleiders
(gebruik temperatuurbestendige lijm die geschikt is voor het
samenvoegen van metaal en steen).
Aanwijzing: Het apparaat moet stevig in de uitsparing vast
zitten en mag niet verschuiven (bijv. tijdens het reinigen). Als
de breedte van de uitsparing zich op de bovengrens van
tolerantie bevindt, bevestig dan zo nodig steunen aan de
zijkant van de uitsparing.
Plaats de filterbehuizing (afbeelding 5).
2.
Sluit het apparaat op de stroom aan en controleer de werking.
3.
– Spanning, zie gegevensplaatje.
– Sluit het alleen aan volgens het aansluitschema
(afbeelding 6).
1. Bruin
2. Zwart
3. Blauw
4. Wit
5. Geel en groen
Aanwijzing: Afhankelijk van de aansluitwaarde moet eventueel
de plaatsing van de door de fabriek geleverde klemmen worden
veranderd.

Het apparaat demonteren

Sluit het apparaat af van het verdeelnet.
Neem de kookplaat uit door van beneden af druk uit te oefenen.
Attentie!
Schade aan het apparaat! Probeer het apparaat niet uit te
nemen door hem van bovenaf uit te wippen.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Siemens EH875KU12E