Download  Print this page

Demontaż Urządzenia; Önemli Açıklamalar - Siemens EH875KU12E Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Przewód połączeniowy, rysunek 3:
Nie zaciskać przewodu połączeniowego:
Jeśli płyta jest instalowana na szafce lub na podporze
przedzielającej, należy zostawić odległość minimum 70 mm
między szafką lub podporą a górną częścią blatu.
Jeśli instalowana jest na nieruchomym meblu, należy
pozostawić odległość minimum 100 mm między meblem a
górną częścią blatu.
Instalacja urządzenia, rysunki 4/5/6
Wskazówka: Podczas montażu płyty grzewczej używać rękawic
ochronnych. Powierzchnie, które nie są widoczne, mogą mieć
ostre krawędzie.
Wskazówka: Urządzenie jest bardzo ciężkie. Zaleca się, aby w
jego wkładaniu brały udział dwie osoby.
Instalowanie prowadnic ustalających, (rysunek 4):
1.
– W zabudowach pokrytych płytkami ceramicznymi użyć
dolnych gwintowanych otworów.
– W zabudowach z granitu lub marmuru, założyć wkładki lub
widełki do śrub mocujących lub przykleić prowadnice
(zastosować termostabilny klej, odpowiedni do połączenia
metalu z kamieniem).
Wskazówka: Urządzenie powinno osadzić się mocno w
wycięciu i nie przesuwać się (np. przy czyszczeniu). Jeśli
szerokość wycięcia znajduje się w górnej granicy tolerancji, w
razie potrzeby zamocować w wycięciu boczne listwy.
Założyć pudełko z filtrem (rysunek 5).
2.
Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić jego
3.
działanie.
– Napięcie, patrz tabliczka znamionowa.
– Podłączyć obowiązkowo według schematu podłączenia
(rysunek 6).
1. Brązowy
2. Czarny
3. Niebieski
4. Biały
5. Żółto-zielony
Wskazówka: W zależności od rodzaju przyłącza konieczna
może być zmiana zacisków dostarczonych przez producenta.
Demontaż urządzenia
Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Wyjąć płytę kuchenki, wypychając ją od dołu.
Uwaga!
Możliwość uszkodzenia urządzenia! Nie próbować wyjmować
urządzenia, stosując dźwignię od góry.
tr
ô
Montaj kılavuzu
Önemli açıklamalar
Kullanım esnasında güvenlik sadece tesis işleminin teknik
açıdan doğru ve montaj talimatlarına uygun bir şekilde yapılmış
olması durumunda garanti edilmektedir. Uygun şekilde
yapılmayan montajdan kaynaklanan hasarlar montajı yapanın
sorumluluğundadır.
Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazın bağlantısı sadece yetkili bir teknik uzman tarafından
yapılabilir. Daha sonra bölgenizdeki elektrik tedarik şirketinin izni
ile yönetilir.
Cihaz koruma sınıfı I'e uygun olup sadece toprak bağlantısı
yapılarak kullanılabilir.
Toprak bağlantısı olmadan veya yanlış bir tesis işlemi ile bu
aparatın kullanımı, çok düşük ihtimalle de olsa ciddi zararlara
neden olabilir.
Üretici, yanlış kullanımdan ve uygun olmayan elektrik
kurulumlarından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
Cihaz, sabit bir tesisata bağlanmalı ve bağlantı sökme araçları,
montaj yönergelerine uygun olarak sabit tesisata dahil
edilmelidir.
Besleme hortumu, pişirme bölümü veya hortumun sıcak
yerlerine temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
İndüksiyon plakaları yalnızca aynı markalı motorlu
havalandırması olan fırınlar üzerine kurulabilir. Pişirme tezgahının
altına buzdolabı, bulaşık makinesi, havalandırmasız fırın veya
çamaşır makinesi kurulamaz.
THE EASIEST WAY TO SELF-IMPORT APPLIANCES DIRECT FROM EUROPE.
Tezgah çekmece üzerine kurulmuşsa çekmecenin içerdiği metal
objeler, tezgah havalandırmasından kaynaklanan hava
sirkülasyonundan dolayı yüksek ısıya maruz kalabilir. Bu
meydana gelirse bir ara destek kullanılması tavsiye edilir
(Şekil2a ).
Besleme kablosunun değişimi veya monte edilmesi de dahil
olmak üzere cihazda yapılacak her türlü işlem, Teknik Destek
Servisi tarafından yapılmalıdır.
Yanlış montaj, ürünün garantisinin geçerliliğini yitirmesine yol
açacaktır.
Montaj mobilyalarının hazırlanması, şekil 1/2/3
Yüzey düz ve yatay olmalıdır. Mobilya üzerinde kesimler cihaz
takılmadan önce yapılmalıdır. Talaşların bırakılması elektrik
aletlerin çalışmasını etkileyebilir. Ayrıca, mobilyaların sabitliği
kesim işleri gerçekleştirildikten sonra garanti altına
alınmalıdır.
Kesim yüzeyleri ısıya dayanıklı olduğunu belirtecek şekilde
damgalanmalıdır ve böylece nem yüzünden kabarması
önlenmelidir.
Kullanılan mobilyalar 90 ºC'ye kadar ısıya dayanıklı olmalıdır.
Ankastrenin boşluğu 780 mm ise cihazla birlikte verilen
aksesuarları kullanınız.
Tezgahın takılacağı set üstünün kalınlığı 20 mm'den düşükse
set üstünü sıcaklığa ve suya dayanıklı bir malzemeyle takviye
ediniz. Aksi takdire yeterli denge sağlanamayacaktır.
Bilgiler
Tezgahın takılacağı set üstü yaklaşık 60 kg'a kadar ağırlıklara
dayanıklı olmalıdır.
Pişirme tezgahının düz olup olmadığı, ankastre boşluğuna
yerleştirildikten sonra kontrol edilmelidir.
Havalandırma, şekil 2:
Tezgahın havalandırılması için şunlar gereklidir:
mobilyanın arka duvarının üst kısmında bir açıklık (şekil 2a).
mobilyanın ara kısmıyla mutfak duvarı arasında
boşluk(şekil 2b).
Mobilyanın iç genişliği 780 mm'den küçükse yan duvarlarda
kesme işlemi yapılması gerekir (şekil 2c).
Bağlantı kablosu, şekil 3:
Bağlantı kablosunu tutmayınız:
Tezgah çekmece veya bir ara destek üzerine takılıyorsa,
çekmece veya destek ile tezgahın üst kısmı arasında en az
70 mm mesafe bırakılmalıdır.
Sabit bir mobilya üzerine takılıyorsa, mobilya ile tezgahın üst
kısmı arasında en az 100 mm mesafe bırakılmalıdır.
Cihazı takınız, şekil 4/5/6
Bilgi: Ocağın montajı için koruyucu eldiven kullanınız.
Görünmeyen yüzeylerde keskin kenarlar olabilir.
Bilgi: Cihaz çok ağırdır. İki kişinin takması önerilir.
Tespit raylarını takınız, (şekil 4):
1.
– Döşenmiş tezgahlarda alttaki yivlerin boşluklarını kullanınız.
– Granit veya mermer tezgahlarda bağlantı vidaları için ağaç
çivisini ve çatalı yerleştiriniz veya baş kısımları yapıştırınız
(metal ve taşı yapıştırmaya uygun termostatik yapıştırıcı
kullanınız).
Bilgi: Cihaz kesilen yere sıkıca yerleştirilmeli ve (örn. temizlik
için) hareket ettirilmemelidir. Kesilen yerin genişliği üst tolerans
limiti içerisindeyse ihtiyaca göre kesilen yan bantları
sabitleyiniz.
Filtre kutusunu yerleştiriniz (şekil 5).
2.
Cihazı elektrik şebekesine bağlayarak cihazın çalışmasını
3.
kontrol ediniz.
– Gerilim, özellikler tablosuna bakınız.
– Yalnızca bağlantı şemasına uygun olarak bağlayınız
(şekil 6).
1. Kahverengi
2. Siyah
3. Mavi
4. Beyaz
5. Sarı ve yeşil
Bilgi: Bağlantı türüne bağlı olarak, fabrika tarafından teslim
edilen bağlantı uçlarının düzenini değiştirmek gerekebilir.

Advertisement

Table of Contents
loading