Download Print this page

Dansk - Kenwood BL220 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
Brug din blender til at lave supper,
drikke pâté, mayonnaise,
brødkrummer, kagekrummer, hakke
nødder og knuse is. Brug din kværn
(hvis den medfølger) til at hakke
krydderurter, nødder, male
kaffebønner, krydderier og til at lave
puréer.
før Kenwood-apparatet tages i
brug
Læs denne brugervejledning nøje og
G
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
G
Vask delene: se 'pleje og rengøring'.
G
sikkerhed
Sluk og tag stikket ud af
G
stikkontakten:
inden dele sættes på eller tages af
G G
når apparatet ikke anvendes;
G G
før rengøring.
G G
Sæt aldrig knivenheden på
G
motorenheden uden at
blenderglasset eller glasset til
kværnen er monteret.
Tag altid stikket ud af apparatet før
G
du kommer dine hænder eller
redskaber ned i glasset.
Vær altid forsigtig når du håndterer
G
knivenheden og undgå at røre
knivens skarpe dele under rengøring.
Anvend kun blenderen, når låget
G
sidder på.
Brug kun glasset sammen med
G
knivenheden der medfølger.
Lad aldrig motorenheden, ledningen
G
eller stikket blive våde.
Brug aldrig et beskadiget apparat.
G
Få det kontrolleret eller repareret: se
'Service og kundepleje'.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
G
SKOLDNINGSRISIKO: Varme
G
ingredienserr bør afkøle til
stuetemperatur, før de blendes.
Efterlad aldrig apparatet uden opsyn,
G
når det er i drift.
Når blender eller kværn fjernes fra
G
motorenheden:
vent til knivene er standset helt
G G
skrue ikke utilsigtet glasset eller
G G

Dansk

kværnglasset knivenheden.
Lad aldrig blenderen arbejde uden
G
noget i.
Blend aldrig mere end den
G
maksimale mængde vist på det
anbefalede hastighedsdiagram.
For at sikre din blenders levetid, må
G
du ikke lade den køre i mere end 60
sekunder eller lade kværnen køre i
mere end 30 sekunder for hver 5
minutter.
Opskrifter på smoothies – Blend
G
aldrig frosne ingredienser som har
formet sig til en solid masse ved
frysning. En sådan klump skal
knuses, før den tilføres glasset.
Anvend ikke blenderen til at
G
opbevare ingredienser. Den skal
være tom før og efter brug.
Benyt kun blenderen på en sikker,
G
tør og jævn overflade.
Stil aldrig apparatet på eller i
G
nærheden af et varmt gasblus eller
en varm elkogeplade, eller hvor den
kan komme i kontakt med
opvarmende apparater.
Vigtigt - Kanten på glassets bund
G
er monteret i produktionen, og der
bør ikke gøres forsøg på at fjerne
den.
Misbrug af din blender kan føre til
G
personskade.
Dette apparat er ikke beregnet til
G
brug af personer (inklusive børn)
med reducerede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og
kendskab, undtagen hvis de er
blevet vejledt eller givet instrukser i
brugen af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
G
de ikke leger med apparatet.
Anvend kun apparatet til
G
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig intet erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
34

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl230 seriesBl240 series