Download  Print this page

Kenwood NEXEDGE KTI-4 Instruction Manual page 23

Interconnect adapter
Hide thumbs

Advertisement

Informatie over het weggooien van elektrische en
elektronische apparatuur (voor EU-lidstaten met afzonderlijke
afvalverzamelingssystemen)
Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische
producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar
ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt,
teruggewonnen en hergebruikt. Neem voor inleveradressen contact
op met uw plaatselijke gemeente. Wanneer u dit product op de juiste
manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt
u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu.
HARTELIJK DAN
Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Kenwood Interconnect Adapter. U
kunt een distributiesysteem implementeren voor een telefoonnetwerk door dit
product te gebruiken in combinatie met een NEXEDGE-repeater.
VOORZORGSMAATREGELEN
Stel de eenheid niet bloot aan regen of vocht ter voorkoming van brand of
elektrische schokken.
Open de eenheid nooit ter voorkoming van elektrische schokken.
Stel de eenheid niet langdurig bloot aan direct zonlicht, en plaats deze niet in de
buurt van verwarmingsapparatuur.
Zet de eenheid niet op bijzonder stoffige en/of vochtige plaatsen of op een
onstabiele ondergrond.
Als u een abnormale geur ruikt of ziet dat er rook komt uit de eenheid,
zet de eenheid dan onmiddellijk uit. Neem contact op met uw Kenwood-
servicecentrum of dealer.
APPARAAT UITPAKKEN EN CONTROLEREN
Opmerking: De volgende informatie met betrekking tot het uitpakken is bestemd
voor uw Kenwood-dealer, een erkend Kenwood-servicecentrum of de fabriek.
Pak de eenheid voorzichtig uit. Wij adviseren u de onderdelen die worden
vermeld in onderstaande tabel te identificeren voordat u het verpakkingsmateriaal
weggooit. In het geval onderdelen ontbreken of tijdens transport beschadigd zijn,
moet u onmiddellijk een schadeclaim indienen bij de transporteur.
Patchkabel telefoon
Kussen
Kussen
Gebruiksaanwijzing
Item
Onderdeelnummer
E30-7726-XX
G13-2338-XX
G13-2339-XX
B62-2325-XX
Aantal
1
1
4
1
N-1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Kenwood NEXEDGE KTI-4