Download Print this page

Chassis Replacement Or Upgrade Prerequisites; Safety Warnings - Cisco 7513 Series Manual

Chassis replacement and upgrade instructions
Hide thumbs

Advertisement

Chassis Replacement or Upgrade Prerequisites

Chassis Replacement or Upgrade Prerequisites
Before you begin this installation, review the safety guidelines in this section to avoid injuring
yourself or damaging the equipment. This section also provides a list of the tools that you need to
perform the chassis replacement or upgrade.

Safety Warnings

Safety warnings appear throughout this publication in procedures that, if performed incorrectly, may
harm you. A warning symbol precedes each warning statement.
Warning
injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical
circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. To see translations of the
warnings that appear in this publication, refer to the Regulatory Compliance and Safety
Information document that accompanied this device.
Waarschuwing
lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust
te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van
standaard maatregelen om ongelukken te voorkomen. Voor vertalingen van de waarschuwingen die
in deze publicatie verschijnen, kunt u het document Regulatory Compliance and Safety Information
(Informatie over naleving van veiligheids- en andere voorschriften) raadplegen dat bij dit toestel is
ingesloten.
Varoitus
Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä
vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista. Tässä julkaisussa esiintyvien
varoitusten käännökset löydät laitteen mukana olevasta Regulatory Compliance and Safety
Information -kirjasesta (määräysten noudattaminen ja tietoa turvallisuudesta).
6 Cisco 7513 and Cisco 7576 Chassis Replacement and Upgrade Instructions
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvammaan.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Cisco 7513 Series