Download Print this page

Samsung MIM-E03 N Series Installation Manual page 73

Control kit
Hide thumbs

Advertisement

No
Lithuanian(LT)
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES)
i
Nr. 811/2013
Gaminio vardinių parametrų lentelė (energijos
ii
vartojimo efektyvumo ženklinimo dėl patalpų
šildytuvo)
Gaminio vardinių parametrų lentelė (energijos
iii
vartojimo efektyvumo ženklinimo dėl patalpų
šildytuvo, komplektų)
Gaminio vardinių parametrų lentelė (energijos
iv
vartojimo efektyvumo ženklinimo dėl
temperatūros reguliatoriaus)
a
tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas
b
tiekėjo modelio žymuo
sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo
c
efektyvumo klasė
d
vardinis šilumos atidavimas (vidutinio)
sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo
e
efektyvumas (vidutinio)
f
metinis energijos suvartojimas (vidutinio)
g
L
(garso galios lygis, patalpoje decibelais)
WA
h
specialios atsargumo priemonės
i
vardinis šilumos atidavimas (šaltesnio)
j
vardinis šilumos atidavimas (šiltesnio)
sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo
k
efektyvumas (šaltesnio)
sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo
l
efektyvumas (šiltesnio)
m
metinis energijos suvartojimas (šaltesnio)
n
metinis energijos suvartojimas (šiltesnio)
o
L
(garso galios lygis, lauke decibelais)
WA
p
vidutinėje temperatūroje
q
žematemperatūris
Montuojant ar įrengiant šį produktą, taip pat
1)
atliekant jo techninę priežiūrą, būtina atsižvelgti
r
į montavimo / naudojimo vadove aprašytas
atsargumo priemones.
sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo
s
efektyvumas (pirmiausia naudojamo patalpų
šildytuvo)
komplekto pirmiausia naudojamo ir papildomo
t
šildytuvų šilumos atidavimo svorinis koeficientas
u
matematinio reiškinio : 294 /(11 • Prated)
v
matematinio reiškinio : 115 /(11 • Prated)
sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo
w
efektyvumų skirtumo vidutinio ir šaltesnio
klimato sąlygomis
sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo
x
efektyvumų skirtumo šiltesnio ir vidutinio klimato
sąlygomis
4)
kur Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu
1)
y
patalpų šildytuvu
kur Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu
2)
z
patalpų šildytuvu
,
pirmiausia naudojamų patalpų šildytuvų su
3)
4)
aa
šilumos siurbliu
ab
temperatūros reguliatoriaus klasė
temperatūros reguliatoriaus sandas sezoniniam
ac
energijos patalpoms šildyti vartojimo
efektyvumui
ErP_Fiche_ONLY_05388A-03_ONLY_EN_EN.indd 73
Hungarian(HU)
A BIZOTTSÁG 811/2013/EU FELHATALMAZÁSON
ALAPULÓ RENDELETE
Termékismertető adatlap (energiafogyasztásának
címkézése a helyiségfűtő berendezések)
Termékismertető adatlap (energiafogyasztásának
címkézése a helyiségfűtő berendezésből)
Termékismertető adatlap (energiafogyasztásának
címkézése a hőmérséklet-szabályozóból)
a beszállító neve vagy védjegye
a beszállító által megadott modellazonosító
szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági
osztálya
a mért hőteljesítmény (átlagos)
a szezonális helyiségfűtési hatásfok (átlagos)
az éves energiafogyasztás (átlagos)
L
(hangteljesítményszint, beltéri)
WA
külön óvintézkedések
1)
1)
a mért hőteljesítmény (hidegebb)
a mért hőteljesítmény (melegebb)
a szezonális helyiségfűtési hatásfok (hidegebb)
a szezonális helyiségfűtési hatásfok (melegebb)
az éves energiafogyasztás (hidegebb)
az éves energiafogyasztás (melegebb)
L
(hangteljesítményszint, kültéri)
WA
közepes hőmérsékletű
alacsony hőmérsékletű
1)
A termék összeszerelése, telepítése és a
karbantartása során tartsa be a telepítési/
használati útmutatóban leírt óvintézkedéseket.
a szezonális helyiségfűtési hatásfok (az elsődleges
helyiségfűtő berendezés)
a csomagban található elsődleges és kiegészítő
fűtőberendezések hőteljesítményének
súlyozására szolgáló tényező
1)
matematikai kifejezés : 294 /(11 • Prated)
2)
matematikai kifejezés : 115 /(11 • Prated)
az átlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok
mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok
közötti különbség
3)
3)
a melegebb és az átlagos éghajlati viszonyok
mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok
közötti különbség
4)
ahol a Prated az elsődleges helyiségfűtő
1)
berendezésre vonatkozik
ahol a Prated az elsődleges helyiségfűtő
2)
berendezésre vonatkozik
,
elsődleges hőszivattyús helyiségfűtő
3)
4)
berendezések esetében
a hőmérséklet-szabályozó osztálya
a hőmérséklet-szabályozó szezonális
helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulásának
Maltese(MT)
REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI
(UE) Nru 811/2013
L-iskeda tat-tagħrif tal-prodott (tikkettar
enerġetiku ta' ħiters tal-post)
L-iskeda tat-tagħrif tal-prodott (tikkettar
enerġetiku ta' pakketti magħmulin minn ħiter
tal-post)
L-iskeda tat-tagħrif tal-prodott (tikkettar
enerġetiku ta' regolatur tat-temperatura)
isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu
l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur
il-klassi tal-effiċjenza enerġetika staġonali
tat-tisħin tal-post
il-potenza termika nominali (medji)
l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin
tal-post (medji)
il-konsum annwali tal-enerġija (medji)
L
(il-livell ta' qawwa tal-ħoss, fuq ġewwa)
WA
prekawzjoni speċifika
1)
il-potenza termika nominali (iksaħ)
il-potenza termika nominali (isħan)
l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin
tal-post (iksaħ)
l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin
tal-post (isħan)
il-konsum annwali tal-enerġija (iksaħ)
il-konsum annwali tal-enerġija (isħan)
L
(il-livell ta' qawwa tal-ħoss, fuq barra)
WA
b'temperatura medja
b'temperatura baxxa
1)
Prekawzjonijiet kif deskritt fl-installazzjoni u
l-utent manwali għandhom jittieħdu meta jlaqqa
'installazzjoni, u ż-żamma dan il-prodott
l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post
(tat-tisħin tal-post tal-ħiter tal-post preferenzjali)
il-fattur għall-ippeżar tal-potenza termika
tal-ħiters preferenzjali u tal-ħiters supplimentari
ta' pakkett
1)
tal-formola matematika : 294 /(11 • Prated)
1)
2)
tal-formola matematika : 115 /(11 • Prated)
2)
tad-differenza bejn l-effiċjenza enerġetika
staġonali tat-tisħin tal-post f'kundizzjonijiet
klimatiċi medji u dik f'kundizzjonijiet klimatiċi
iksaħ
3)
tad-differenza bejn l-effiċjenza enerġetika
staġonali tat-tisħin tal-post f'kundizzjonijiet
klimatiċi medji u dik f'kundizzjonijiet klimatiċi
isħan
4)
fejn il-valur ta' Prated huwa marbut mal-ħiter
1)
tal-post preferenzjali
fejn il-valur ta' Prated huwa marbut mal-ħiter
2)
tal-post preferenzjali
,
għall-ħiters tal-post preferenzjali b'pompa
3)
4)
tas-sħana
il-klassi tar-regolatur tat-temperatura
il-kontribut tar-regolatur tat-temperatura għall-
effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post
Dutch(NL)
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 811/2013
VAN DE COMMISSIE
Productkaart (de energie-etikettering van
ruimteverwarmingstoestellen)
Productkaart (de energie-etikettering van
pakketten van ruimteverwarmingstoestellen)
Productkaart (de energie-etikettering van
temperatuurregelaars)
de naam van de leverancier of het handelsmerk
de typeaanduiding van de leverancier
de seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse
voor ruimteverwarming
de nominale warmteafgifte (gemiddelde)
de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming (gemiddelde)
het jaarlijkse energieverbruik (gemiddelde)
L
(het geluidsvermogensniveau, binnen)
WA
specifieke voorzorgsmaatregelen
1)
de nominale warmteafgifte (koudere)
de nominale warmteafgifte (warmere)
de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming (koudere)
de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming (warmere)
het jaarlijkse energieverbruik (koudere)
het jaarlijkse energieverbruik (warmere)
L
(het geluidsvermogensniveau, buiten)
WA
middentemperatuur
lagetemperatuur
De voorzorgsmaatregelen die in de
1)
gebruikershandleiding worden beschreven,
moeten in acht worden genomen bij montage,
installatie en onderhoud van dit product.
de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming (ruimteverwarming van de
hoofdverwarming )
de factor voor het wegen van de
warmteafgifte van hoofd- en aanvullende
verwarmingstoestellen van een pakket
de wiskundige formule : 294 /(11 • Prated)
1)
de wiskundige formule : 115 /(11 • Prated)
2)
het verschil tussen de seizoensgebonden
energie-efficiënties voor ruimteverwarming
onder warmere en gemiddelde
klimaatomstandigheden
3)
het verschil tussen de seizoensgebonden
energie-efficiënties voor ruimteverwarming
onder gemiddelde en koudere
klimaatomstandigheden
4)
waarbij Prated is gerelateerd aan het
1)
ruimteverwarmingstoestel als hoofdverwarming
waarbij Prated is gerelateerd aan het
2)
ruimteverwarmingstoestel als hoofdverwarming
,
voor ruimteverwarmingstoestellen met
3)
4)
warmtepomp als hoofdverwarming
de klasse van de temperatuurregelaar
de bijdrage van de temperatuurregelaar aan
de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming
73
2016-06-21 오전 10:50:10

Advertisement

loading

  Also See for Samsung MIM-E03 N Series

  Related Manuals for Samsung MIM-E03 N Series