Download  Print this page

Suomi - Black & Decker WV3615 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Käyttötarkoitus
Black & Deckerin Dustbuster
pidettävä imuri on suunniteltu kevyeen
märkä- ja kuivaimurointiin.
Kone on tarkoitettu ainoastaan
kotikäyttöön.
Turvaohjeet
Varoitus! Akkukäyttöisiä laitteita
x
käytettäessä on aina noudatettava
mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, akkuvuotojen,
henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
x
koneen käyttöönottoa.
Laiteen käyttötarkoitus kuvataan
x
tässä käyttöohjeessa. Käytä laitetta
ainoastaan sellaiseen työhön, johon
se on tarkoitettu ja käytä vain
käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava
käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
x
varten.
Laitteen käyttö
Älä käytä laitetta nesteiden
x
imuroimiseen. Älä imuroi materiaaleja,
jotka saattavat syttyä palamaan.
Älä upota laitetta veteen.
x
Älä koskaan irrota laturia
x
virtalähteestä vetämällä laturin
johdosta. Suojaa laturi kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Märkien roiskeiden pääsy moottoriin
x
estetään, kun et:
- käännä laitetta ylösalaisin tai
sivuttain
- suuntaa suutinta ylöspäin
- ravista laitetta liikaa.
Tyhjennä märät roiskeet heti.
x
Käytön jälkeen
Irrota laturi virtalähteestä ennen
x
puhdistamista.
Tyhjennä ja puhdista astia aina
x
nesteiden siivoamisen jälkeen.
Älä säilytä laitetta siten, että
astiassa on nestettä.
x
®
kädessä
Tarkastus ja korjaukset
x
x
x
x
x
Akut ja laturi
x
x
x
x
x
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että
verkkojännite vastaa arvokilvessä
ilmoitettua jännitettä. Älä koskaan yritä
vaihtaa laturia normaaliin
verkkovirtapistokkeeseen.
Laturin symbolit

SUOMI

Säilytä laitetta kuivassa paikassa,
kun se ei ole käytössä.
Varmista, että lapset eivät pääse
käsiksi laitteisiin.
Tarkista ennen käyttöä, ettei
laitteessa ole vaurioita tai viallisia
osia. Tarkista, ettei laitteessa ole
murtuneita osia, vaurioituneita
kytkimiä tai muita seikkoja, jotka
saattavat vaikuttaa sen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen
osista on viallinen.
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa Black & Deckerin
huoltoliikkeessä.
Tarkista laturin johto säännöllisesti
vaurioiden varalta. Vaihda laturi, jos
sen johto on vaurioitunut tai viallinen.
Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa
sellaisia osia, joita ei ole määritelty
tässä oppaassa.
Älä koskaan yritä avata akkua.
Älä altista akkua vedelle.
Älä polta akkuja.
Älä altista laturia vedelle.
Älä avaa laturia.
Laturi on kaksoiseristetty; siksi
erillistä maadoitusta ei tarvita.
Erotusmuuntaja on vian
sattuessa turvallinen.
Virtalähde on erotettu
sähköisesti muuntajan
ulostulosta.
53

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wv4815Wv7215Wv6015Wv3650Wv3650nm