Download  Print this page

Advertisement

Manufactured for:
Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA
Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Germany
1077884 R14
LZ 7/22/2015
©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Amara
Amara Gel

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Philips Respironics Amara

 • Page 1 Manufactured for: Respironics Inc. 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668 USA Respironics Deutschland Amara Gewerbestrasse 17 1077884 R14 Amara Gel 82211 Herrsching, Germany LZ 7/22/2015 ©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
 • Page 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA INSTRUCTIONS FOR USE MODE D’EMPLOI NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ISTRUZIONI PER L’USO KASUTUSJUHISED GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА UPUTE ZA UPORABU PT-BR INSTRUÇÕES DE USO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ZH-CN 使用说明 BRUGSVEJLEDNING ZH-TW GEBRUIKSAANWIJZING...
 • Page 3: Instructions For Use

  Instructions for Use E N G L I S H Amara Full Face Mask Intended Use The Amara and Amara Gel Full Face Masks are intended to provide an interface for application of CPAP or bi-level therapy to patients. The masks are for single patient use in the home or multi-patient use in the hospital/institutional environment.
 • Page 4 • This mask is not recommended if the patient is taking a prescription drug that may cause vomiting. • Consult a physician or dentist if you encounter tooth, gum, or jaw soreness. Use of a mask may aggravate an existing dental condition. •...
 • Page 5 For multi-patient use in the hospital/institutional environment, use the Disinfection Guide to reprocess the mask between patients. These instructions can be obtained by visiting us online at www.philips.com/ respironics or by contacting Philips Respironics Customer Service at 1-800-345-6443 (USA or Canada) or at 1-724-387-4000.
 • Page 6 Achieving the Right Fit Before putting on the mask: 1. Headgear clips - Grip and twist away from the frame to disconnect. 2. Headgear - Loosen to a large setting. Adjusting the mask: 1. Pull the mask over your head. Hold the mask against your face.
 • Page 7 Disassembly of the Mask 1. Headgear - Remove from the forehead pad support and headgear clips . 2. Forehead pad - Slide off the track of the forehead pad support (Figure 7). 3. Mask Cushion - Grasp and pull it off the mask frame (Figure 8).
 • Page 8 Warning: The technical specifications of the mask are provided for your healthcare professional to determine if it is compatible with your CPAP or bi-level therapy device. If used outside these specifications, or if used with incompatible devices, the mask may be uncomfortable, the seal of the mask may not be effective, optimum therapy may not be achieved, and leak, or variation in the rate of leak, may affect device function.
 • Page 9: Limited Warranty

  Note: For Australian and New Zealand customers this warranty replaces the warranty contained above. Respironics, Inc., a Philips Healthcare company warrants that the Products shall be free from defects of workmanship and materials and will perform in accordance with the Product specifications. 2. This warranty is valid for a period of 30 days from the date of purchase from an authorised Respironics dealer.
 • Page 10 Respironics, to the replacement or repair of the Product or the supply of an equivalent Product. 8. To exercise your rights under this warranty, contact your local authorised Philips Respironics dealer. A list of all authorised dealers is available at the following link: http://www.healthcare.philips.com/au_en/homehealth/distributors_index.wpd.
 • Page 11 Návod k použití Č E Š T I N A Celoobličejová maska Amara Určené použití Celoobličejové masky Amara a Amara Gel se u pacientů používají jako rozhraní při aplikaci CPAP nebo při dvojúrovňové terapii. Masky jsou určeny k použití u jednoho pacienta v domácím prostředí nebo pro použití...
 • Page 12 • Použití této masky se nedoporučuje, pokud pacient užívá lék na předpis, který může způsobit zvracení. • V případě, že pociťujete bolest zubů, dásní nebo čelistí, poraďte se s lékařem. Použití masky může zhoršit stávající dentální onemocnění. • Při použití této masky se musí udržovat minimální tlak 3 cm H O (hPa).
 • Page 13 (popraskání, praskliny, trhliny atd.). Pokud polštářek ztvrdl, vyměňte masku. Funkce kompenzace odporu Philips Respironics System One Je-li maska zkombinována se zařízením Philips Respironics System One, zajišťuje optimální kompenzaci odporu. Hodnota na této masce je a měla by být nastavena vaším poskytovatelem zdravotní...
 • Page 14 Jak dosáhnout správného nasazení masky Před nasazením masky: 1. Spony hlavového dílu - Uchopte a kroutivým pohybem ze strany na stranu odpojte z konstrukce. 2. Hlavový díl - Uvolněte na velké nastavení. Úprava nastavení masky: 1. Přetáhněte si masku přes hlavu. Držte masku proti svému obličeji.
 • Page 15 Rozložení masky 1. Hlavový díl - Vyjměte z čelní podpory s měkkou vložkou a spon hlavového dílu. 2. Čelní vložka - Vysuňte čelní podporu s měkkou vložkou z drážky (obrázek 7). 3. Polštářek masky - Uchopte jej a odtáhněte jej od konstrukce masky (obrázek 8).
 • Page 16 Specifikace Varování: Technické parametry masky jsou uváděny proto, aby váš lékař mohl posoudit, zda je maska kompatibilní s vaším zařízením pro CPAP nebo pro dvojúrovňovou terapii. Pokud by se maska nepoužívala podle těchto technických parametrů (nebo pokud by se používala s nekompatibilními zařízeními), může být její...
 • Page 17 Omezená záruka Společnost Respironics, Inc. zaručuje, že její systémy masek (včetně konstrukce a polštářku masky) („výrobek“) budou bez závad materiálu a zpracování po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení („záruční doba“). Pokud výrobek selže při normálním používání během záruční doby a pokud dojde k navrácení výrobku společnosti Respironics během záruční...

This manual is also suitable for:

Respironics amara gel

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: