Panasonic RF-D100BT Operating Instructions Manual page 14

Dab-fm radio
Hide thumbs

Advertisement

Hrvatski
Deklaracija o podobnosti (DoC)
Ovime "Panasonic Corporation" izjavljuje da ovaj proizvod
udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše RE
proizvode s našeg DoC poslužitelja:
http://www.ptc.panasonic.eu
Adresa ovlaštenog predstavništva:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Vrsta bežične
Frekvencijski
Maksimalna snaga
mreže
pojas
(dBm e.i.r.p.)
Bluetooth
2402 – 2480 MHz
3 dBm
®
Česky
Deklarace shody (DoC)
"Panasonic Corporation" tímto prohlašuje, že tento
výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní
ustanovení Směrnice 2014/53/EU.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace
shody (DoC) pro naše výrobky RE z našeho serveru DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Maximální
Typ bezdrátového
Frekvenční pásmo
výkon
připojení
(dBm e.i.r.p.)
®
2402 – 2480 MHz
3 dBm
Bluetooth
14

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Panasonic RF-D100BT

Table of Contents