Download  Print this page

Advertisement

DreamWear
Full Face Mask
Intended Use
This mask is intended to provide an interface for application of CPAP
or bi-level therapy to patients. The mask is for single patient use in the
home or multi-patient use in the hospital/institutional environment. The
mask is to be used on patients (>66lbs/30kg) for whom CPAP therapy
or bi-level therapy has been prescribed.
Note: This mask is not made with natural rubber latex or DEHP.
Contraindications
This mask is not for use on patients with the following conditions:
recent eye surgery or dry eyes, hiatal hernia, excessive reflux, impaired
cough reflex, and impaired cardiac sphincter function. This mask is
not for use on patients who are dependent on mechanical ventilation
for their life support. This mask is not for use on patients who are
taking a prescription drug that induces vomiting, or on patients who
are uncooperative, unresponsive or unable to remove the mask by
themselves.
Warnings
• Use of this mask while the system is not on and operating may
cause rebreathing of exhaled air. Rebreathing of exhaled air for
longer than several minutes can in some circumstances lead to
suffocation.
• Discontinue use and contact your healthcare professional if any of
the following symptoms occur: skin redness, irritation, discomfort,
blurred vision, or drying of the eyes.
1

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips Respironics DreamWear

   Summary of Contents for Philips Respironics DreamWear

 • Page 1: Instructions For Use, Safety Information

  DreamWear Full Face Mask Instructions for use - 1 Safety Information Intended Use This mask is intended to provide an interface for application of CPAP or bi-level therapy to patients. The mask is for single patient use in the home or multi-patient use in the hospital/institutional environment. The mask is to be used on patients (>66lbs/30kg) for whom CPAP therapy or bi-level therapy has been prescribed.
 • Page 2 • Discontinue use and consult your healthcare professional if any of the following symptoms occur: unusual chest discomfort, shortness of breath, severe headache, eye pain or eye infections. • Discontinue use and consult your healthcare professional if any of the following symptoms occur: tooth, gum, or jaw soreness. Use of a mask may aggravate an existing dental condition.
 • Page 3 2 What’s in the Package A Headgear B Magnetic headgear clip C Mask frame fabric sleeves (optional) D Mask cushion (available in S, M, L, MW) E Mask frame (available in small (SM), medium (MED), large (LG)) F Elbow with built-in exhalation (do not block) G Tubing quick release (may remain in the CPAP hose)
 • Page 4 Back of the Cushion Front of the Cushion H Guards I Magnetic Clips J Flaps K Large Holes (Two) in the Cushion (do not block) L Small Holes in the Cushion (do not block)
 • Page 5 3 Before Use DAILY BEFORE USE VERIFY FOR SAFETY 1. Look at the front of your mask cushion. 2. Find the two large holes. 3. Find the flaps. The flaps are clear, thin pieces that sit on the guards behind the holes. 4.
 • Page 6 Contact your healthcare provider for additional information. Philips Respironics DreamStation Mask Type and System One Resistance Control Settings Using your mask with a Philips Respironics DreamStation or System One device provides optimal comfort. The provider sets this value (X1) on your device.
 • Page 7 Putting on the Mask 1. With the mask assembled (see Assembly section), place the cushion under the nose. b 2. Position the frame on the top of your head. c Tip: For proper sizing, see Cushion Sizing and Mask Frame Selection sections.
 • Page 8 Mask Frame Sizing • Medium (MED) frame • Small (SM) frame • Large (LG) frame The medium (MED) mask frame will comfortably fit most faces. If the MED frame does not fit your face, contact your healthcare provider to see if a small (SM) or large (LG) mask frame would better suit your needs.
 • Page 9 Tip: If the mask frame falls forward on the head and is too close to your eyes you may need a larger mask frame. Using the Mask 1. Connect the CPAP tubing (included with the CPAP device) to the tubing quick release on the elbow. 2.
 • Page 10 Caution: Do not use bleach, alcohol, cleaning solutions containing bleach or alcohol, or cleaning solutions containing conditioners or moisturizers. Dishwashing Instructions In addition to hand washing, the mask may be cleaned in the dishwasher once a week. Caution: Use a mild liquid dish washing detergent only to wash the mask.
 • Page 11 5. Headgear: Slide the headgear top strap tabs into the slots on the mask frame and fold backwards. Attach the magnetic headgear clips. Note: The Philips Respironics logo will be on the outside and facing up when correctly assembled. Disassembly 1.
 • Page 12 Specifications The technical specifications of the mask are provided for your healthcare professional to determine if it is compatible with your CPAP or bi-level therapy device. Warning: Use outside of these specifications may result in ineffective therapy The pressure flow curve shown below is an approximation of expected performance.
 • Page 13 Deadspace (mL) Frame size: S: 176.3 S: 179.3 S: 182.2 M: 182.7 M: 185.7 M: 188.6 Cushion size: L: 201.3 L: 204.3 L: 207.2 MW: 185.2 MW: 188.2 MW: 191.1 Sound Levels (dBA) A-weighted Sound Power Level 24.0 A-weighted Sound Pressure Level at 1 m 16.5 Disposal Dispose of in accordance with local regulations.
 • Page 14 8 Symbols Glossary Symbol Title and Meaning Philips Respironics DreamStation Mask Type and System One Resistance Control Value Indicates the therapy device comfort setting. Not Made with Natural Rubber Latex Indicates that this mask is not made with natural rubber latex.
 • Page 15: Limited Warranty

  9 Limited Warranty Respironics, Inc. warrants that its mask systems (including mask frame and cushion) (the “Product”) shall be free from defects of workmanship and materials for a period of ninety (90) days from the date of purchase (the “Warranty Period”). If the Product fails under normal conditions of use during the Warranty Period and the Product is returned to Respironics within the Warranty Period, Respironics will replace the Product.
 • Page 16 Product or the supply of an equivalent Product. 8. To exercise your rights under this warranty, contact your local authorised Philips Respironics dealer. A list of all authorised dealers is available at the following link: http://www.philips.com.au/healthcare.
 • Page 17 Alternatively, you can make a claim under this warranty by contacting Philips Respironics directly at: Philips Electronics Australia Limited, 65 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia. Tel: 1300 766 488, Email: prcontact@philips.com. 9. The following statement is provided to a Buyer who is a “consumer” under the Australian Consumer Law: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
 • Page 18 DreamWear Celoobličejová maska Návod k použití – 1 Bezpečnostní informace Určené použití Tato maska slouží jako rozhraní pacienta pro aplikaci kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách nebo dvojúrovňové léčby. Maska je určena k použití jedním pacientem v domácím prostředí nebo více pacienty v nemocničním, resp.
 • Page 19 • Pokud se u vás objeví některý z následujících příznaků, přestaňte masku používat a poraďte se se svým lékařem: neobvyklá stísněnost na hrudi, dýchavičnost, silné bolesti hlavy, bolest v očích nebo infekce očí. • Pokud se objeví některý z následujících příznaků, přestaňte masku používat a poraďte se se svým lékařem: bolesti zubů, dásní...
 • Page 20 2 Obsah balení A Hlavový dílec B Magnetické spony hlavového dílce C Tkané obruby rámu masky (volitelně) D Měkčená obruba masky (dostupná ve velikostech S, M, L, MW) E Rám masky (dostupné velikosti: SM (malý), MED (střední) a LG (velký)) F Kloub s vestavěným výdechovým portem (nezakrývejte) G Spojka pro rychlé...
 • Page 21 Zadní část měkčené obruby Přední část měkčené obruby H Chrániče I Magnetické spony J Klapky K Velké otvory (dva) v měkčené obrubě (nezakrývejte) L Malé otvory v měkčené obrubě (nezakrývejte)
 • Page 22 3 Před použitím DENNĚ JE PŘED POUŽITÍM Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NUTNÉ OVĚŘIT NÁSLEDUJÍCÍ 1. Vizuálně zkontrolujte přední část měkčené obruby masky. 2. Vyhledejte dva velké otvory. 3. Vyhledejte klapky. Klapky jsou průhledné tenké díly na chráničích za otvory. 4. Nepoužívejte, pokud jsou dva velké otvory zakryté klapkami nebo čímkoli jiným (např.
 • Page 23 Další informace získáte od svého lékaře. Nastavení ovládání odporu System One pro typy masky určené pro zařízení Philips Respironics DreamStation Maska poskytuje optimální pohodlí v kombinaci se zařízením Philips Respironics DreamStation nebo System One. Tuto hodnotu (X1) na zařízení nastavuje poskytovatel.
 • Page 24 Nasazení masky 1. Po sestavení masky (viz oddíl Sestavení) si pod nos umístěte měkčenou obrubu. b 2. Rám si umístěte na temeno hlavy. c Tip: Informace o správném určení velikosti najdete v oddíle Určení velikosti měkčené obruby a Určení velikosti rámu masky. 3.
 • Page 25 Určení velikosti rámu masky • Střední rám (MED) • Malý rám (SM) • Velký rám (LG) Pro většinu obličejů je vhodný střední rám masky (MED). Pokud rám MED vašemu obličeji nesedí, obraťte se na svého lékaře, který zváží, zda by vašim potřebám lépe nevyhovoval malý (SM) nebo velký (LG) rám masky.
 • Page 26 Tip: Pokud vám rám padá dopředu a je posazen příliš blízko očím, budete zřejmě potřebovat rám větší. Používání masky 1. Hadičku CPAP (součástí zařízení CPAP) připojte ke spojce pro rychlé uvolnění hadičky umístěné na kloubu. 2. Zapněte terapeutické zařízení. Lehněte si. Normálně dýchejte. 3.
 • Page 27 Upozornění: Nepoužívejte bělidlo, alkohol ani čisticí prostředky obsahující bělidlo, alkohol, kondicionéry nebo hydratační složky. Pokyny pro mytí v myčce Kromě ručního mytí lze masku jednou týdně mýt v myčce. Upozornění: K mytí masky používejte pouze slabý tekutý saponát na nádobí. 1.
 • Page 28 Připněte magnetické spony hlavového dílce. Poznámka: Pokud jste masku sestavili správně, na její vnější straně uvidíte logo společnosti Philips Respironics (směřující nahoru). Rozebrání 1. Hlavový dílec: Odpojte poutka hlavového dílce a protáhněte je otvory v rámu masky.
 • Page 29 Specifikace Technické parametry umožňují lékaři zjistit, zda je maska kompatibilní s vaším terapeutickým zařízením CPAP nebo dvojúrovňovým terapeutickým zařízením. Varování: Použití mimo rozsah uvedených parametrů může znemožnit efektivní léčbu. Křivka tlakového proudění znázorněná níže je aproximací předpokládané funkčnosti. Přesně naměřené hodnoty se mohou lišit.
 • Page 30 Odpor při nádechu a výdechu s klapkami otevřenými vůči atmosférickému vzduchu při průtoku 50 l/min (cm H Odpor při nádechu Odpor při výdechu Mrtvý prostor (ml) Velikost rámu: S: 176,3 S: 179,3 S: 182,2 Velikost M: 182,7 M: 185,7 M: 188,6 měkčené...
 • Page 31 8 Rejstřík symbolů Symbol Název a význam Nastavení ovládání odporu System One pro typy masky určené pro zařízení Philips Respironics DreamStation Uvádí nastavení režimu pohodlí terapeutického zařízení. Není vyrobena z přírodního kaučuku Uvádí, že při výrobě této masky nebyl použit přírodní...
 • Page 32 9 Záruka Společnost Respironics, Inc., zaručuje, že po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení („záruční lhůta“) budou její maskové systémy (včetně rámu masky a měkčené obruby) („výrobek“) bez závad provedení a materiálu. Pokud výrobek přestane během záruční lhůty a za normálních podmínek používání fungovat a bude v záruční lhůtě vrácen společnosti Respironics, společnost Respironics jej vymění...
 • Page 33 Respironics Inc. Respironics Deutschland GmbH & Co. KG 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 1133319 R05 Murrysville, PA 15668 USA 82211 Herrsching, Germany DLK 10/19/2018 © Koninklijke Philips N.V., 2018 All rights reserved.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: