Download Print this page

Înt Re Inere - Zanussi ZAN1655 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rom ână
D ESCRIEREA P IESEL O R
MĂSU RI D E SIGU RAN Ă IMP O RT ANT E
INST RU C IU NI D E F O L O SIRE
Niv e l u l de zgom ot : 82,5 db (A)
ÎNT RE INERE
EL IMINAREA CO N INUT UL UI CO NT AINERUL UI D E P RAF
At e nt ie :
ÎNL O CU IREA F IL T REL O R
Z anu s s i re com andă f il t re l e Me nal u x. Ace s t e f il t re de
înal t ă cal it at e v or as igu ra o v ia ă înde l u ngat ă
as pirat oru l u i du m ne av oas t ră Z anu s s i. P e nt ru m ai
m u l t e inf orm a ii de s pre produ s e l e Me nal u x, v izit a i
s it e - u l nos t ru de w e b : w w w .m e nal u x.com .

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Zan1650Zan1656Zan1660Zan1665