Download  Print this page

AEG FTE 900 SN Mounting Instructions page 4

Hide thumbs
   

Advertisement

indicatorlampje gaat branden. Wacht tot de
vloer en/of ruimte de gewenste temperatuur
heeft bereikt. Draai de instelknop terug tot het
rode lampje uitgaat.
In de loop van de daaropvolgende dagen kunt u
de instellingen desgewenst eventueel verder
afstellen.
INSTELLING VAN STUUREENHEID
(RTE 900SN)
Wanneer de temperatuur in de ruimte zich heeft
gestabiliseerd, kan de temperatuur van de
stuureenheid in overeenstemmning gebracht
worden met de feitelijke temperatuur in de
ruimte. Meet de temperatuur in de ruimte met
een nauwkeurige thermometer. Verwijder de
instelknop en plaats deze terug zodat de
aangegeven temperatuur overeenkomt met de
gemeten temperatuur. Deze instelling kan
gemaakt worden in intervallen van 3º C.
BOVEN- EN ONDERWAARDE VAN
TEMPERATUUR
Achter de instelknop (A) bevinden zich een rode
en een blauwe instelring waarmee waarden van
de boven- en ondertemperatuur kunnen worden
ingesteld. De rode ring dient voor de max.
positie en draait tegen de klok in.
De blauwe ring begrenst de minimum positie en
draait met de klok mee.
Met schroef C worden de minimum en
maximum positie van de instelknop
vergrendeld.
POSITIE VAN DE INSTELKNOP (A)
Zodra in de ruimte de gewenste temperatuur
heeft, kan de positie van de instelknop worden
bepaald aan de hand van een thermometer.
Meet de temperatuur in de ruimte met een
nauwkeurige thermometer.
Verwijder de instelknop (A) en herplaats deze
zodat de ingestelde waarde overeenkomt met
de kamertemperatuur. In stappen van 3°C kan
de positie van de instelknop nog nauwkeuriger
worden vastgelegd.
Milieu en recycling
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het
milieu behulpzaam te zijn. Verwijder de
verpakking daarom overeenkomstig de voor de
afvalverwerking geldende nationale
voorschriften.
Recycling van oude toestellen
Toestellen met dit kenmerk horen niet
thuis in de vuilnisbak en zijn apart in
te zamelen en te recyclen.
De recycling van oude toestellen
moet steeds vakkundig en volgens de
ter plaatse geldende voorschriften en
wetgeving plaats vinden.
AEG Home Comfort
Divisie van Stiebel Eltron Nederland BV
Daviottenweg 36
5222 BH 's-Hertogenbosch
NEDERLAND
www.stiebel-eltron.nl
info@stiebel-eltron.nl
Klantendienst / Verkoop
Tel: (073) 623 88 88
Fax:(073) 623 11 41
5 7 9 6 4 A
4
Fig. 1
Fig. 3 - RTE 900 SN
Fig. 5
Fig. 6
Fühlerkennwerte
Temp.(˚C)
Widerstand (Ohm)
-10
64000
0
38000
10
23300
14800
20
9700
30
Fig. 2 - FTE 900 SN
Fig. 4 - FTE 900 SN
BR788A03

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG FTE 900 SN

This manual is also suitable for:

Rte 900 sn