Download  Print this page

Garantivillkor - Suunto M3 User Manual

Wristop computer designed for competetive boat racing.
Hide thumbs

Advertisement

10. GARANTIVILLKOR

Om den här produkten upphör att fungera till följd av material- eller tillverkningsfel
kommer Suunto Oy, efter eget gottfinnande, att kostnadsfritt reparera produkten eller
ersätta densamma med nya eller ombyggda delar två (2) år från och med
inköpsdatumet.
Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen och täcker endast fel som
uppstår till följd av material- och tillverkningsfel vid normal användning under
garantiperioden.
Garantin omfattar inte batteri, batteribyte, skador eller fel som orsakas av olyckor,
felanvändning, försumlighet, felhantering, ändring eller modifieringar av produkten,
eller fel som orsakas av att produkten används utanför området för de angivna
specifikationerna eller andra orsaker som inte omfattas av den här garantin.
Inga uttryckliga garantier ges utöver de som finns uppräknade ovan.
Kunden kan nyttja sin rätt att få produkten reparerad under gällande garanti genom
att kontakta Suunto Oys kundservice för att få tillåtelse att låta reparera produkten.
Suunto Oy och dess dotterbolag ska under inga omständigheter hållas ansvariga för
oförutsedda skador eller följdskador som orsakas av användning av eller oförmåga
att använda produkten.
Suunto Oy och dess dotterbolag tar inte på sig något ansvar för förluster eller krav
från tredje part som kan uppstå till följd av användning av det här instrumentet.
Deponering av enheten
Denna enhet ska behandlas som elektroniskt avfall och ska deponeras på
avsett sätt. Kasta den inte i hushållsavfallet. Du kan alltid lämna tillbaka
den till närmaste Suunto-återförsäljare.
22

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Suunto M3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: