Download  Print this page

AnvÄnda Kappseglingstimern - Suunto M3 User Manual

Wristop computer designed for competetive boat racing.
Hide thumbs

Advertisement

2. ANVÄNDA KAPPSEGLINGSTIMERN
Med hjälp av Suunto M3 kan du optimera timingen vid tävlingsstarten så att du korsar
startlinjen i precis rätt ögonblick. På så vis kommer du iväg före de andra båtarna och
undviker turbulensen från konkurrenterna framför dig.
TIPS! Medan du väntar på tävlingsstarten kan du använda kronografen i
Suunto M3 till att uppskatta tiden det tar att nå startlinjen genom att öva
starten.
Med kappseglingstimern kan du följa den officiella nedräkningen till tävlingsstarten.
1. Gör en lång knapptryckning på MODE för att växla till läget Timer.
2. Tryck på ENTER och välj Start time.
3. Ange nedräkningstiden med UP/DOWN-knapparna. Om den officiella signalen ges
t ex 5 minuter innan start anger du 5.
4. Tryck på UP för att starta nedräkningen på Suunto M3 när signalen ges.
TIPS! Du kan ange att timern ska upprepa nedräkningen. Det är användbart
om det är flera starter t ex för olika klasser. Gör en lång knapptryckning på
ENTER för att deaktivera eller aktivera upprepningen. Det här kan du göra
både när timern går och står stilla. Efter start kan du deaktivera upprepningen med
en lång knapptryckning på DOWN
kappseglingstiden.
TIPS! Du kan stoppa timern med en lång knapptryckning på UP. Tryck sedan
på UP för att starta timern igen eller gör en lång knapptryckning på UP för att
nollställa timern om starten återkallas och ska göras om av någon orsak.
5. När nedräkningstimern når 00:00 börjar Suunto M3 visa kappseglingstiden. Du kan
stoppa tidtagningen genom att göra en lång knapptryckning på UP.
så att du istället kan se den aktuella
5

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Suunto M3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: