Download  Print this page

Tài Liệu Hướng Dẫn - Makita CJ105D Instruction Manual

Cordless heated jacket / cordless heated vest
Hide thumbs

Advertisement

Ký hiệu
Một vài biểu tượng sau đây được sử dụng cho sản
phẩm. Đảm bảo đã hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này
trước khi sử dụng.
Đọc tài liệu hướng dẫn.
Giặt máy ở nhiệt độ dưới 30°C ở mức
quay nhẹ.
Không được tẩy màu.
Không được vắt.
Không được ủi.
Không được giặt khô.
Không được cho trẻ em sử dụng (0-3 tuổi).
Không lắp chốt.
Dùng máy sấy với nhiệt độ thấp.
Phơi trên dây.
Thiết bị loại 3.
vôn (V)
dòng điện một chiều
Mục đích sử dụng
Áo khoác hoặc áo gi lê giữ nhiệt được dùng để làm ấm
cơ thể trong môi trường lạnh.
CẢNH BÁO AN TOÀN
CẢNH BÁO:
Đọc tất cả các cảnh báo an toàn
và tất cả hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh
báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn
và/hoặc thương tích nghiêm trọng.
Lưu giữ tất cả cảnh báo và
hướng dẫn để tham khảo sau
này.
Thuật ngữ "áo khoác" trong các cảnh báo và các biện
pháp phòng ngừa nói đến áo khoác hoặc áo gi lê.
Hướng dẫn an toàn quan trọng
Khi không sử dụng, hãy cất giữ như sau:
Để nguội trước khi gấp lại.
Không gấp thiết bị bằng cách đặt các vật
dụng lên trên đầu thiết bị trong quá trình
bảo quản.
Kiểm tra các dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng
của thiết bị thường xuyên. Nếu có những dấu
hiệu như vậy hoặc nếu sử dụng thiết bị sai cách,
hãy trả lại cho nhà cung cấp để sử dụng tiếp.
Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng
với mục đích y tế trong bệnh viện.
Người nhạy cảm với nhiệt và những người dễ
bị tổn thương không thể làm việc khi quá nóng
không được sử dụng thiết bị này.
Trẻ em dưới ba tuổi không được phép sử dụng
thiết bị này do không có khả năng làm việc khi
quá nóng.
Trẻ em trên ba tuổi không được sử dụng thiết
bị này trừ khi cha mẹ hoặc người giám hộ đã
thiết đặt trước các nút điều khiển hoặc trừ khi
trẻ đã được hướng dẫn đầy đủ về cách vận
hành các nút điều khiển.
Không được để công tắt hoặc bộ điều khiển bị
thấm ướt nước trong quá trình giặt và trong
quá trình sấy, dây điện phải được đặt để sao
cho nước không chảy vào công tắc hoặc điều
khiển.
Dành cho người dùng ở Châu Âu: Trẻ em
trong độ tuổi từ 8 tuổi trở lên và người suy
giảm thể chất, giác quan hoặc khả năng trí óc
hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử
dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc
hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn và hiểu
được những tác hại nguy hiểm khi sử dụng.
Trẻ em không được nghịch thiết bị. Không nên
để trẻ em thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng mà
không có sự giám sát.
Dành cho người dùng ở các khu vực khác
ngoài Châu Âu: Thiết bị này không dành cho
những người (bao gồm cả trẻ em) suy giảm
thể chất, giác quan hoặc khả năng trí óc, hoặc
thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ
khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm cho sự
an toàn của họ. Cần giám sát trẻ em để đảm
bảo rằng chúng sẽ không nghịch thiết bị.
Cảnh báo an toàn chung
Trẻ em, người tàn tật, hoặc bất cứ ai không
nhạy cảm với nhiệt, ví dụ, người bị lưu thông
máu kém, nên ngừng sử dụng áo khoác.
Không được sử dụng áo khoác cho mục đích
khác ngoài mục đích thiết kế.
Không bao giờ sử dụng áo khoác khi bên
trong còn ướt.
Không được mặc áo khoác tiếp xúc trực tiếp
lên da.
Nếu bạn cảm giác bất kỳ điều gì bất thường,
hãy tắt công tắc của áo khoác và tháo giá đỡ
pin ngay lập tức.
Đừng để cáp điện bị bắt chéo. Cáp bị hỏng có
thể gây ra điện giật.
44 TIẾNG VIỆT

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Makita CJ105D

  Related Manuals for Makita CJ105D

This manual is also suitable for:

Dcj205Dcj206Cv102dDcv202Cj106d