Download Print this page

Honeywell L4188A Instruction Sheet page 7

Aquastat control
Hide thumbs

Advertisement

Lengte capillair
0.22 m, 1 m of 1.5 m
Elektrische aansluiting
6.3 mm vlakstekers geschikt voor opschuifstekers (bijv. AMP
faston, serie 250)
De L6188 en L6191 worden geleverd met schroefaansluiting.
Contactbelasting
10 A bij 250 Vac, ohmse belasting
2.5 A bij 250 Vac, inductieve belasting
15 A bij 250 Vac, inschakelbelasting
2 A bij 24 Vac, inductieve belasting
250 mA bij 30 mVdc (op aanvraag)
Aansluitklemmen (zie fig. 1. en 2. bladzijde 15)
C--1 verbreekt contact bij stijgende temperatuur (enkelpolig
verbrekend of enkelpolig omschakelend)
C--2 maakt contact bij stijgende temperaturen (alleen
enkelpolig omschakelend)
Dompelbuizen (afzonderlijk te bestellen bij aquastaten in bulk
verpakking)
Uit- -
Insteek-
voering
lengte (mm)
105
105
Enkel
Enkel-
voudig
265
169
Twee--
105
voudig
** Inclusief schroefdraadlengte op messing sok
Maximum toelaatbare mediumdruk dompelbuizen: 10 bar.
Alle uitvoeringen ND 10.
INBOUW
BELANGRIJK
Installatiewerkzaamheden dienen uitsluitend te
geschieden door een erkende installateur of door
bevoegd personeel.
Bij deze aquastaten is smering overbodig.
De door de toestelfabrikant verstrekte instructies
dienen nauwgezet te worden opgevolgd. Indien deze
niet voorhanden zijn, volg dan onderstaande
richtlijnen.
Verricht na het voltooien van de installatiewerk- -
zaamheden alle noodzakelijke controles.
Tap installatie af, totdat het water is gedaald tot onder
1
de plaats waar de dompelbuis moet worden
geïnstalleerd.
Schroef de dompelbuis in de daarvoor bestemde
2
1
/
" aansluiting op de ketel met gebruikmaking van
2
afdichtingsmateriaal.
Schroef-
Bestelnummer
draad**
1
/
" BSPT
45.900.409--003
2
1
/
" BSPT
45.900.409--004
4
1
/
" BSPT
45.900.409--005
2
1
/
" BSPT
45.900.409--006
2
1
/
" BSPT
45.900.409--007
2
Gebruik onder geen beding de thermostaat als hefboom
om de dompelbuis vast te draaien.
Vul de installatie met water en controleer de dompelbuis
3
op lekkage.
Schuif de voeler(s) van de thermostaat zover mogelijk
4
in de dompelbuis en zet de thermostaat op de
dompelbuis vast met de bijgeleverde schroef.
Elektrische aansluiting
BELANGRIJK
Schakel de voedingsspanning naar het toestel uit
alvorens met de elektrische aansluiting te beginnen.
De bedrading moet voldoen aan de geldende
voorschriften.
Verwijder de afdekkap en de aansluitdoos (--dozen),
1
steek het uiteinde van de aansluitkabel(s) door de
kabelinvoer(en).
Bevestig de aansluitdraden en sluit de thermostaat aan.
2
Breng de aansluitdoos (--dozen) en de afdekkap weer
3
aan.
INSTELLING
BELANGRIJK
De thermostaten zijn in de fabriek nauwkeurig
gekalibreerd.
Kalibratie ter plaatse moet worden vermeden.
De door de toestelfabrikant verstrekte controle- - en
serviceinstructies dienen nauwgezet te worden
opgevolgd. Indien deze niet voorhanden zijn, volg
dan onderstaande richtlijnen.
Instelling differentiaal
Bij de L6188 en L6191 thermostaten kan het
schakeldifferentiaal worden ingesteld met behulp van de
instelschijf onder de afdekkap.
De schijf wordt verdraaid met een schroevendraaier. Het cijfer
tegenover de indicatiestip geeft het ingestelde differentiaal
aan.
Ontgrendeling
Aquastaten die als maximaalthermostaat worden gebruikt,
kunnen worden geleverd met vergrendeling met een externe
of een interne herstelknop.
Deze vergrendeling treedt in werking bij overschrijding van de
ingestelde temperatuur.
Wanneer de maximaalthermostaat het contact verbreekt,
wacht dan totdat het water weer is afgekoeld tot beneden de
uitschakeltemperatuur minus het schakeldifferentiaal en
ontgrendel de thermostaat als volgt:
(i) Type met externe herstelknop
Druk de herstelknop in.
(ii) Type met interne herstelknop
1
/
" of
Verwijder de afdekkap met een schroevendraaier en
4
druk de herstelknop in.
Deze bevindt zich links onderaan op de metalen
frontplaat van de maximaalthermostaat.
7
MU1R- -9023 9906R11- -NE

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell L4188A