Download Print this page

Honeywell L4188A Instruction Sheet page 12

Aquastat control
Hide thumbs

Advertisement

L4188/L6188A, B, C - L4191/L6191A, B
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
L4188/L6188 och L4191/L6191 termostater användes för
temperaturreglering och temperaturbegränsning av
vattenvärmesystem.
L4188 och L6188 är enkla termostater.
SPECIFIKATION
Temperature omrade ( E C)
Typ
L4188A
25 ... 95
25
L4188B
40 ... 110
L6188A
25 ... 95
40 ... 110
40
L6188B
70 ... 140
L6188C
25 ... 95
70 ... 140
L4191A
Drift termostater
Drift termostater
25
25 ... 95
Max. termostater
L4191B
25 ... 95
Drift termostater
Drift termostater
70
70 ... 140
Max. termostater
L6191A
25 ... 95
Drift termostater
50 ... 95
40 ... 110
40
Max. termostater
L6191B
25 ... 95
Drift termostater
40 ... 110
70 ... 140
Max. termostater
Max. termostater
50 ... 95
40 ... 110
70 ... 140
Tillåten omgivande temperatur
0 ... 70 E C
Kapillärrörslängd
0.22 m, 1 m, eller 1.5 m
MU1R- -9023 9906R11- -NE
95
110
95
140
110
SVERIGE
L4191 och L6191 är dubbeltermostater d.s.v. två st. av
varandra oberoende termostater (drift och max.) monterade
under gemensam kåpa.
L4189 och L6189 termostater uppfyller följande EU--direktiv:
Direktiv om lågspänning 73/23/EG
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EG
Tillmötesgående av EMC--direktiv rörande utsläpp kan endast
fastställas på driftplatsen.
Differens ( E C)
4
4
4 ... 10 (justerbar)
4
4 ... 10 (justerbar)
Man. aterställning
4
4
4
Man. aterställning
4
4 ... 10 (justerbar)
4
4
4 ... 10 (justerbar)
Man. aterställning
Brytförmåga
10 A vid 250 Vac, res. belastn
2.5 A vid 250 Vac, ind. belastn
15 A vid 250 Vac, startström
2 A vid 24 Vac, ind. belastn
250 mA vid 30 mVdc (ej standrard)
12
TERMOSTATER
Kontakt funktion
Anmärkning
Utv. inställning
1 p 1v
1 p 1v
Dold inställning
Utv. inställning
1p 2v
1p 2v
Dold inställning
1p 2v
Dold inställning
Utv. inställning
1 p 1v
1 p 1v
Dold inställning
1 p 1v
Utv. inställning
1p 2v
Dold inställning
Utv. inställning
1p 2v
1p 2v
Dold inställning
1p 2v
Utv. inställning
1p 2v
Dold inställning

Advertisement

loading