Download  Print this page

Advertisement

4.A2CCPU
Table 4 14 Application Instructions (Continued)
Clas.lflcatlon
Inslruc:IIon
Symbol
Contents of Proce••lng
Symbol
(S2)
I
SER
I
~
(Sl)
~]
!
I
-
--
Dalasearch
H
,
,
I
SERP
I
---1
SEAP 11 5111(52) I
n
LAO:
Coinciding number
A1: Coinciding quantity
H
(S)
I
SUM
I
---1
SUM
I 151
15
0
l
I
lAO'
a".tlty of 1
L
I
SUMP
I
---1
SUMP
~
Bit check
I
DSUM
I
---1
DSUM
I
151
H
(S+1)
(S)
l
~
I
AD , a,••tlty 011
I
DSUMP
I
---1
DSUMP
~
~
8 ... 256 decode
I
DECO
I
(S)
(D)
[[ill
]2. bib
I
y~
===
Data
I
DECOP
I
~ISIIIOII·
H
Processing
Decode
instructions Encode
256 .... 8 encode
I
ENCO
I
~
(S)
(D)
[[ill]"
I
L-J
===
bits
Encode
I
~
I
ENCOP
(S)
3
0
(D)
I
I
t
I
7SEG
0
7 segment
I
SEG
I
---1
SEG
~
Valid for A ON, A3H
Decode I
I
I
I
decode
when M9052
ts
off.
(0)
I
BSET
I
---1
BSET
I
101
Q---1
0
15
I
ee=
I
I
BSETP
I
---1
BSETP
~
1
Bit set reset
101
I
BRST
I
---1
BAST
~
0
"
I
ee=
I
I
BRSTP
I
---1
BASTP
I~
0
4-71

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric MELSEC-A Series

   Related Manuals for Mitsubishi Electric MELSEC-A Series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: