Download  Print this page

Hulladékkezelés - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul
63
Hulladékkezelés
A „Kerekes Szeméttároló" Szimbólum Jelentése
Óvja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal semmisítse meg az elektromos készüléke-
ket.
A fölösleges vagy hibás elektromos készülékeket a helyi gyűjtőpontokban adja le.
Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és egészségügyi hatá-
sokat.
Hozzájárulhat a régi elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításához vagy más
módon való hasznosításához.
A gyűjtőpontokról a helyi hatóságok adhatnak felvilágosítást.

Advertisement

Table of Contents
loading