Download  Print this page

AEG HR 5654 Instruction Manual page 58

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul
58
• A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés
jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
• Csak eredeti tartozékokat használjon.
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóele-
meket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.).
FIGYELMEZTETÉS!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani. Fulladás veszélye állhat fenn!
A készülékre vonatkozó speciális
biztonsági szabályok
• A kockázatok elkerülése végett ne maga javít-
sa a készüléket, hanem keressen fel egy erre
kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó
kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól
vagy hasonló képzettségű személytől kérjen
helyette azonos értékű másik kábelt!
• A készüléket 8 éves és idősebb gyerekek és
csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi ké-
pességű személyek és akiknek nincs meg a
tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor
használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy
a készülék biztonságos használatára megtaní-
tották őket és megértették az érintett veszé-

Advertisement

Table of Contents
loading