Download  Print this page

Használati Utasítás; Magyarul - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a
készüéket.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük,
mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készü-
lék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési
lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS:
Tippeket és információkat emel ki.
Általános megjegyzések
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze
meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az
abban évő élésanyaggal gyütt! Amenynyiben a készüléket harmadik személynek adja
tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.
• Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék
nem ipari jellegű használatra készült.
• Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak
és nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne
használja a észüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki
a konnektorból.
• Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból (a
csatlakozót, ne pedig a vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat
szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha
elhagyja a helyiséget! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból.

Magyarul

57

Advertisement

Table of Contents
loading