Download  Print this page

Usuwanie - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Język polski
56

Usuwanie

Znaczenie symbolu „kubła na kółkach"
Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami
gospodarstwa domowego.
Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.
Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe
metody utylizacji odpadów.
Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.

Advertisement

Table of Contents
loading