Download  Print this page

Dane Techniczne; Ogólne Warunki Gwarancji - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Język polski
54
Czyszczenie korpusu i przewodu zasilającego
• Można wytrzeć te części za pomocą wilgotnej szmatki.
• Użyć wody z niewielkim dodatkiem mydła do usuwania plam.
Konserwacja i wymiana
• Głowicę golącą czyścić dokładnie raz w miesiącu. W razie konieczności użyć specjal-
nych pomocy do czyszczenia dostępnych w sklepach specjalistycznych.
• Smarować folię do golenia oraz końcówkę do cięcia długich włosów delikatnym olejem
do maszyn (wystarcza kilka kropel).
Wymiana elementów golących
Aby uzyskać 100% skuteczność golenia, należy wymieniać części golarki co najmniej co
18 miesięcy lub jeżeli części noszą ślady zużycia. Zalecamy, aby wymieniać części w kom-
pletnym zestawie.

Dane techniczne

Model: ........................................................................................................................................ HR 5654
Masa netto: ..........................................................................................................................ok. 0,156 kg
Klasa bezpieczeństwa: ...........................................................................................................................II
Napięcie zasilające: ............................................................................................... AC 230 V, 50/60 Hz
Akumulator:........................................................................................................ 2.4 V- 450 mA NiMH
Czas pracy: .....................................................................................................................maks. 30 minut
Czas ładowania akumulatora: ..............................................................................................13 godzin
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie
ciągłego rozwoju produktu.
Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektroma-
gnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami
bezpieczeństwa.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres
gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad.
W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.

Advertisement

Table of Contents
loading