Download  Print this page

AEG HR 5654 Instruction Manual page 53

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Golenie
1. Zdjąć pokrywkę ochronną.
2. Wypchnąć przycisk do góry. ON będzie widoczne.
3. Przytrzymać golarkę pod odpowiednim kątem do twarzy.
4. Należy najpierw golić na zarysach twarzy i kontynuować, trzymając golarkę pod odpo-
wiednim kątem do skóry. Niewielkie nieregularności zostaną skorygowane za pomocą
elastycznej folii do golenia.
Korzystanie z końcówki do cięcia długich włosów:
Korzystać z końcówki do cięcia długich włosów w celu precyzyjnego ścinania włosów lub
brody.
• Pociągnąć przełącznik z tyłu golarki w celu wysunięcia nasadki do cięcia długich wło-
sów.
• Po zakończeniu golenia ręcznie zamknąć nasadkę do cięcia długich włosów.
Zatrzymanie pracy
Zatrzymać pracę poprzez dociśnięcie przełączników do dołu. OFF będzie widoczne.
Czyszczenie i Konserwacja
OSTRZEŻENIE:
• Przed czyszczeniem odłączyć ręczne urządzenie od zasilania.
• Nigdy zanurzać części w wodzie.
UWAGA:
• Nie stosować szczotki drucianej lub innych rysujących przedmiotów.
• Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.
Głowica goląca z ostrzami golącymi
1. Wyłączyć golarkę.
2. Nacisnąć przyciski głowicy golącej.
3. Szczoteczką oczyścić wewnętrzną i zewnętrzną część głowicy golącej.
Język polski
53

Advertisement

Table of Contents
loading