Download  Print this page

AEG HR 5654 Instruction Manual page 52

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Język polski
52
7 Włącznik
8 Uchwyt
Dostawa
1 x Zestaw
1 x Przewód zasilający
1 x Pędzelek do czyszczenia
1 x Ochronna pokrywka dla folii do golenia
1 x Pokrowiec
Ładowanie urządzenia
• Wyłączyć urządzenie. OFF widoczne jest na przełączniku.
• Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego u spodu golarki.
• Wsunąć wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka sieciowego.
• Wskaźnik świetlny pozostaje czerwony podczas procesu ładowania.
WSKAZÓWKA:
Wskaźnik ładowania nie wskazuje stanu naładowania akumulatorka.
• Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez 15 godzin.
WSKAZÓWKA:
• Po pierwszym użytkowaniu nie ładować akumulatora jednorazowo przez ponad
13 godzin.
ZASILANIE SIECIOWE
• Czy bateria jest całkowicie wyczerpana i czy chcesz zasilać golarkę za pomocą prze-
wodu?
• Ładować akumulator przez około 15 minut. Następnie można posługiwać się golarką
podłączoną za pomocą kabla.
UWAGA:
Po upływie 13 godzin urządzenie należy odłączyć od sieci.
UWAGA OKRES ŻYCIA BATERII WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA
Można wydłużyć okres życia akumulatorka w następujący sposób:
• Ładować, gdy jest niemal całkowicie wyczerpany.
• Nie ładować dłużej niż przez 13 godzin.
• Ładować w temperaturze pomiędzy 0° i + 40°C.

Advertisement

Table of Contents
loading