Download  Print this page

Informacje Dodatkowe; Krótki Przewodnik Po Systemie Menu - Sony FD Trinitron KV-21FX20K Instruction Manual

Fd trinitron colour television.
Hide thumbs

Advertisement

Informacje dodatkowe

Krótki przewodnik po systemie menu
Menu instalacji (przy pierwszym uruchomieniu telewizora)
JĘZYK
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
EΛΛHNIKA
POLSKI
ESKI
Č
MAGYAR
T
Ü
RKÇE
Wybór języka:
(Szersza informacja w rozdziale "Wybór języka")
Przewodnik po różnych menu
REGULACJA OBRAZU
TRYB: WŁASNY
KONTRAST
JASNOŚĆ
KOLOR
OSTROŚĆ
ODCIEŃ
ZEROWANIE
REGULACJA DŹWIĘKU
TRYB: WŁASNY
TONY WYSOKIE
TONY NISKIE
BALANS
PODWÓJ. DŹW:
STEREO
DSP:
ZEROWANIE
TIMER
TIMER WYŁ:
WYŁ
TIMER WŁ:
WYŁ
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK: POLSKI
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
72
Informacje dodatkowe
Czy chcesz rozpocząć
automatyczne programowanie?
TAK
NIE
REGULACJA OBRAZU
TRYB:
WŁASNY
KONTRAST
JASNOŚĆ
KOLOR
OSTROŚĆ
ODCIEŃ
ZEROWANIE
REGULACJA DŹWIĘKU
TRYB:
WŁASNY
TONY WYSOKIE
TONY NISKIE
BALANS
PODWÓJ. DŹW:
STEREO
DSP:
ZEROWANIE
TIMER
TIMER WYŁ:
WYŁ
TIMER WŁ:
WYŁ
TIMER
TIMER WYŁ:
WYŁ
TIMER WŁ:
WYŁ
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK: POLSKI
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK:
POLSKI
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK: POLSKI
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK: POLSKI
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK: POLSKI
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
AUTOPROGRAMOWANIE
Sprwdź, czy antena
jest podłączona?
PROGRAM:
SYSTEM:
POTWIERDŹ
KANAŁ:
Wyszukiwanie...
(Szersza informacja odnośnie
poszczególnych regulacji obrazu
w rozdziale "Regulacja obrazu")
(Szersza informacja odnośnie
poszczególnych regulacji dźwięku
w rozdziale"Regulacja dźwięku")
(Szersza informacja w rozdziale "Funkcja
TIMER
TIMER WYŁ:
WYŁ
TIMER WŁ:
WYŁ
automatycznego wyłączania")
(Szersza informacja w rozdziale "Funkcja
TIMER
TIMER WYŁ:
WYŁ
TIMER WŁ:
WYŁ
automatycznego włączania")
(Szersza informacja "Regulacja obrotu
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK: POLSKI
obrazu")
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
(Szersza informacja w rozdziale "Wybór
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK:
POLSKI
języka")
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
(Szersza informacja w rozdziale
Czy chcesz rozpocząć
automatyczne programowanie?
"Automatyczne programowanie telewizora
TAK
NIE
przy użyciu pilota")
(Szersza informacja w rozdziale "Zmiana
USTAWIANIE :
SORTOWANIE PROGRAMÓW
pozycji programów")
PROGRAM:
01
03
POTWIERDŹ
Wybór kanału:
PROGR
Lokalizacja prog.:
USTAWIANIE:
(Szersza informacja w rozdziale "Ręczne
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
PROGRAM:
01
SYSTEM:
D/K
programowanie telewizora")
KANAŁ:
C 21
ARC:
POMIŃ:
NIE
DEKODER:
WYŁ
POTWIERDŹ
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAM:
01
POTWIERDŹ
01
D/K
C 21
Wybór kanału:
PROGR
Lokalizacja prog.:
Potwierdź:
Wyjście:
MENU
03

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

   Related Manuals for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: