Download  Print this page

Smartlink - Sony FD Trinitron KV-21FX20K Instruction Manual

Fd trinitron colour television.
Hide thumbs

Advertisement

Podłączanie dodatkowych urządzeń

Smartlink

Smartlink to bezpośrednie łącze między telewizorem a magnetowidem.
Do skorzystania z funkcji Smartlink
potrzeba:
• Magnetowidu z systemem Smartlink, NexTView Link, Easy Link lub
Megalogic.
Megalogic to zastrzeżony znak towarowy Grundig
Corporation.
EasyLink to znak towarowy Philips Corporation.
• 21-szpilkowego przewodu SCART z pełnym zestawem żył, łączącego
magnetowid ze złączem Scart :1/
Łącze Smartlink posiada następujące funkcje:
• Z telewizora do magnetowidu są przesyłane informacje
o zaprogramowanych kanałach.
• Bezpośrednie nagrywanie z telewizji: wystarczy nacisnąć jeden
przycisk, aby nagrać oglądaną audycję telewizyjną na magnetowid.
• Telewizor w trybie czuwania (standby): wystarczy nacisnąć przycisk
"Play z" na magnetowidzie, a telewizor automatycznie się włączy.
Jeśli do magnetowidu jest podłączony dekoder zgodny
z systemem Smartlink, należy wyświetlić menu
PROGRAMOWANIE RĘCZNE z grupy
każdego kodowanego kanału wybrać dla wariantu DEKODER
ustawienie WŁ.
Więcej informacji o łączu Smartlink można znaleźć w instrukcji
obsługi magnetowidu.
.
(USTAWIANIE) i dla
Tył telewizora
Magnetowid
Podłączanie dodatkowych urządzeń
71

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

   Related Manuals for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: