Download  Print this page

Pomijanie Numerów Programów - Sony FD Trinitron KV-21FX20K Instruction Manual

Fd trinitron colour television.
Hide thumbs

Advertisement

Dodatkowe funkcje telewizora - zaawansowane ustawienia telewizora
Pomijanie numerów programów
Telewizor można zaprogramować w taki sposób, by pomijał pozycje programów przy wybieraniu kanałów przyciskami
PROGR +/-. Aby później przywrócić możliwość wybierania danego numeru programu, należy ponownie wykonać opisane
tu czynności; w czynności 6 zamiast ustawienia "TAK" należy wybrać "NIE".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
K
PROGR
RM 887
S
64
Dodatkowe funkcje telewizora - zaawansowane ustawienia telewizora
1
Nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby na ekranie pojawiło się
menu.
2
Naciskać przycisk
, by wybrać symbol
przycisk
, by przejść do menu USTAWIANIE.
3
Naciskać przycisk
, by wybrać pozycję PROGRAMOWANIE
RĘCZNE, a następnie nacisnąć przycisk
4
Wskazać kursorem pozycję PROGRAM i naciskać przycisk
PROGR
lub
dotąd, aż pojawi się numer programu, który ma być
pomijany.
5
Naciskać przycisk
, by wybrać pozycję POMIŃ, a następnie
nacisnąć przycisk
.
6
Nacisnąć przycisk
, by wybrać opcję TAK, a następnie nacisnąć
przycisk OK.
7
Wskazać kursorem pozycję POTWIERDŹ i nacisnąć przycisk OK.
8
Należy powtórzyć kroki od 4 do 7 , by wybrać pomijanie innych
numerów programów.
9
Nacisnąć przycisk MENU, by przywrócić normalny obraz
telewizyjny.
Przy wybieraniu kanałów (stacji telewizyjnych) przyciskami PROGR
+/-, pomijany kanał nie pojawi się. Jednakże kanał ten można
wybrać przyciskami numerycznymi.
, a następnie nacisnąć
.
REGULACJA OBRAZU
TRYB: WŁASNY
KONTRAST
REGULACJA OBRAZU
JASNOŚĆ
TRYB: WŁASNY
KONTRAST
KOLOR
JASNOŚĆ
KOLOR
OSTROŚĆ
OSTROŚĆ
ODCIEŃ
ZEROWANIE
ODCIEŃ
ZEROWANIE
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK: POLSKI
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
USTAWIANIE
OBRÓT OBRAZU:
0
JĘZYK: POLSKI
AUTOPROGRAMOWANIE
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
USTAWIANIE:
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
PROGRAM:
01
SYSTEM:
D/K
KANAŁ:
C 21
ARC:
POMIŃ:
NIE
DEKODER:
WYŁ
POTWIERDŹ
USTAWIANIE:
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
PROGRAM:
05
SYSTEM:
D/K
KANAŁ:
C 21
ARC:
POMIŃ:
NIE
DEKODER:
WYŁ
POTWIERDŹ
USTAWIANIE:
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
PROGRAM:
05
SYSTEM:
D/K
KANAŁ:
C 21
ARC:
POMIŃ:
TAK
DEKODER:
WYŁ
POTWIERDŹ
USTAWIANIE:
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
PROGRAM:
05
SYSTEM:
D/K
KANAŁ:
C 21
ARC:
POMIŃ:
TAK
DEKODER:
WYŁ
POTWIERDŹ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

   Related Manuals for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: