Download  Print this page

Automatyczne Programowanie Stacji W Telewizorze Przy Użyciu Pilota - Sony FD Trinitron KV-21FX20K Instruction Manual

Fd trinitron colour television.
Hide thumbs

Advertisement

Pierwsze uruchomienie telewizora - podstawowe ustawienia telewizora
Automatyczne programowanie stacji w telewizorze przy
użyciu pilota
Przed odbieraniem poszczególnych kanałów (stacji telewizyjnych) trzeba je zaprogramować. Aby telewizor znalazł
i automatycznie zaprogramował wszystkie dostępne kanały, należy wykonać opisane tu czynności. Po dokonaniu wyboru
języka na ekranie pojawi się propozycja automatycznego dostrojenia telewizora. Jeśli w trakcie użytkowania telewizora
wystąpi konieczność powtórzenia programowania kanałów (na przykład z powodu przeprowadzki), należy wybrać opcję
AUTOPROGRAMOWANIE w grupie
"Automatyczne programowanie telewizora przyciskami".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
K
PROGR
RM 887
S
58
Pierwsze uruchomienie telewizora - podstawowe ustawienia telewizora
(USTAWIANIE) i wykonać opisane poniżej czynności lub zapoznać się z rozdziałem
1
Nacisnąć przycisk OK na pilocie, by wybrać opcję TAK.
Na ekranie pojawi się prośba o upewnienie się, iż antena została
podłączona.
2
Należy sprawdzić, czy antena została podłączona, i wówczas
nacisnąć przycisk OK.
Rozpoczyna się automatyczne programowanie. Podczas
dostrajania poszczególnych kanałów (pojawiają się kolejne stacje
telewizyjne) na ekranie miga wskaźnik "Wyszukiwanie..."
Proces ten może potrwać kilka minut.
Po zakończeniu automatycznego programowania, na ekranie pojawi
się menu Sortowanie programów.
Uwagi:
• Aby przerwać proces automatycznego programowania,
należy nacisnąć przycisk MENU na pilocie.
• Jeśli proces automatycznego programowania zostanie
przerwany przez naciśnięcie przycisku MENU, menu
Sortowanie programów nie pojawi się.
Czy chcesz rozpocząć
automatyczne programowanie?
Czy chcesz rozpocząć
automatyczne programowanie?
TAK
TAK
NIE
NIE
Sprwdź, czy antena
jest podłączona?
POTWIERDŹ
AUTOPROGRAMOWANIE
PROGRAM:
01
SYSTEM:
D/K
KANAŁ:
C 21
Wyszukiwanie...
SORTOWANIE PROGRAMÓW
PROGRAM:
01
03
POTWIERDŹ
Wybór kanału:
PROGR
Lokalizacja prog.:
Potwierdź:
Wyjście:
MENU

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

   Related Manuals for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: