Download  Print this page

Sony FD Trinitron KV-21FX20K Instruction Manual Page 53

Fd trinitron colour television.
Hide thumbs

Advertisement

Spis treści
Spis treści
Dla własnego bezpieczeństwa ................................................................................................ 52
Krok 1 - Podłączenie telewizora
Krok 2 - Podstawowe ustawienia telewizora
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów .................................................................... 54
Przegląd przycisków telewizora ................................................................................... 54
Przegląd przycisków pilota do zdalnego sterowania ................................................... 55
Wkładanie baterii do pilota .......................................................................................... 56
Podłączanie anteny ...................................................................................................... 56
Włączanie telewizora ................................................................................................... 56
Wybór języka ............................................................................................................... 57
Automatyczne programowanie telewizora przyciskami ............................................... 60
Ręczne programowanie telewizora .............................................................................. 61
Ręczne precyzyjne dostrajanie kanałów ...................................................................... 62
Regulacja obrotu obrazu ............................................................................................. 63
Pomijanie numerów programów .................................................................................. 64
Regulacja obrazu ......................................................................................................... 65
Regulacja dźwięku ....................................................................................................... 66
Funkcja automatycznego wyłączania .......................................................................... 67
Funkcja automatycznego włączenia ............................................................................ 68
Czytanie telegazety ...................................................................................................... 69
Używanie dodatkowych urządzeń ............................................................................... 70
Smartlink ..................................................................................................................... 71
Krótki przewodnik po systemie menu ......................................................................... 72
Rozwiązywanie problemów ......................................................................................... 73
Dane techniczne .......................................................................................................... 74
PL
53
Spis treści

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

   Related Manuals for Sony FD Trinitron KV-21FX20K

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: