Download  Print this page

Automatikus Képminőség-beállítás Funkció; Hibaelhárítás; Képernyőn Megjelenő üzenetek - Sony SDM-E76A Operating Instructions Manual

Tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Automatikus képminőség-beállítás
funkció (csak analóg RGB jel
esetében)
Amikor a monitorra bemenő jel érkezik, a monitor
automatikusan úgy állítja be a kép helyét és
élességét (fázisát és sorközét), hogy tiszta kép
jelenjen meg a képernyőn.
Gyári beállítás
Amikor bemenő jel érkezik a monitorra, a monitor a jel
alapján automatikusan kiválasztja a memóriájában gyárilag
előre beállított és tárolt módok valamelyikét, hogy jó
minőségű képet jelenítsen meg, a képernyő közepén.
Amikor a bemenő jel megfelel a gyárilag beállított
üzemmódnak, akkor a kép automatikusan megjelenik a
képernyőn a megfelelő alapértelmezett beállításokkal.
Ha a bemenő jel nem felel meg a gyárilag
beállított üzemmódoknak
Ha a monitor olyan bemenő jelet kap, amelyik nem felel meg
a gyárilag beállított üzemmódoknak, akkor aktiválódik a
monitor automatikus képminőség-beállítás funkciója, és
megpróbálja biztosítani, hogy a képernyőn jó kép jelenjen
meg (az alábbi frekvenciatartományban):
Vízszintes frekvencia: 28–80 kHz
Függőleges frekvencia: 56–75 Hz
Ebből adódóan, amikor először érkezik a monitorra olyan
bemenő jel, amely nem felel meg a gyárilag beállított módok
egyikének sem, a monitornak a szokásoshoz képest hosszabb
időre lehet szüksége a kép megjelenítéséhez a képernyőn. A
monitor az alkalmazkodáshoz szükséges adatokat
automatikusan tárolja a memóriájában, és amikor a
következő alkalommal ilyen jeleket kap, ugyanúgy fog
működni, mintha a gyárilag beállított módok
valamelyikének megfelelő jelet kapna.
Megjegyzés (csak SDM-E76D/SDM-E96D esetén)
Az Input1 DVI-D csatlakozóján érkező digitális RGB bemenő jel
beállítására nincsen szükség.
Abban az esetben állíthatja be kézzel a fázist,
sorközt, és kép pozíciót, ha az AUTO ADJUST
beállítása OFF.
Bizonyos bemenő jelek esetén előfordulhat, hogy az
automatikus képminőség-beállítás funkció nem állítja be
tökéletesen a kép helyét, fázisát és sorközét. Ilyen esetben
kézi úton végezhetők el ezek a beállítások (11. oldal). Ha
kézzel adja meg ezeket a beállításokat, akkor a beállítások a
monitor memóriájában felhasználói módként eltárolódnak,
és a monitor automatikusan alkalmazza azokat, amikor
ugyanilyen bemenő jelek érkeznek.
Megjegyzések
• Amíg engedélyezve van az automatikus képminőség-beállítás
funkció, csak a 1 tápkapcsoló használható.
• Ekkor előfordulhat a képernyő villódzása, de ez nem jelent hibás
működést. Egyszerűen várjon néhány pillanatot, amíg a beállítás
befejeződik.
Hibaelhárítás
Mielőtt műszaki segítséget kérne, olvassa el az alábbi részt.
Képernyőn megjelenő üzenetek
Ha valamilyen probléma van a bemenő jellel, akkor az alábbi
üzenetek valamelyike jelenik meg a képernyőn. A probléma
megoldásához lásd: „Hibajelenségek és elhárításuk",
18. oldal.
Ha az OUT OF RANGE üzenet jelenik meg a
képernyőn
Ez azt jelzi, hogy a bemenő jel nem felel meg a monitor
paramétereinek. Ellenőrizze a következőket.
Példa
I NFORMA T I ON
OUT OF RANGE
I NPUT 1 : DV I – D
x x x . x k H z /
Ha „xxx.x kHz/xxx Hz" jelenik meg
Ez azt jelzi, hogy a vízszintes vagy a függőleges
frekvencia nem felel meg a monitor paramétereinek.
A számok az aktuális bemenő jel vízszintes és függőleges
frekvenciáját mutatják.
Ha „RESOLUTION > 1280 × 1024" jelenik meg
Ez azt jelzi, hogy a felbontás nem felel meg a monitor
paramétereinek (1280 × 1024 vagy kisebb).
Ha a NO INPUT SIGNAL üzenet jelenik meg a
képernyőn
Ez azt jelzi, hogy nincs bemenő jel.
Példa
I NFORMA T I ON
NO I NPUT S I GNA L
I NPUT 1 : DV I – D
GO TO POWER SAVE
GO TO POWER SAVE
A monitor az üzenet megjelenése után kb. 5
másodperccel átkapcsol energiatakarékos módba.
16
(HU)
x x x H z

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony SDM-E76A

   Related Manuals for Sony SDM-E76A

   Related Content for Sony SDM-E76A

This manual is also suitable for:

Sdm-e96aSdm-e96dSdm-e76d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • muffadal Oct 29, 2014 09:53:
    my screen brightness adjustment buttons are not working and i want to decrease the brightness so help me on this
    can i do it with help of some software