Download  Print this page

Milieu; De Accu's Verwijderen - Philips SC2001 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

2
Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.
3
Doe het apparaat in het bijgeleverde etui.
4
Bewaar het apparaat op een droge plaats bij een temperatuur tussen
0°C en 60°C.

Milieu

-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
-
De ingebouwde accu's bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor
het milieu. Verwijder de accu's altijd voordat u het apparaat afdankt en
inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de
accu's in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen
ondervindt bij het verwijderen van de accu's, kunt u met het apparaat
ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit
centrum verwijderen dan de accu's voor u en zorgen ervoor dat deze
op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

De accu's verwijderen

Verwijder de accu's alleen als ze helemaal leeg zijn.
1
Duw een priem of een ander puntig gereedschap in het afdekplaatje
aan de onderkant van het apparaat en verwijder het afdekplaatje.
2
Draai de twee schroeven los.
nEDErlanDS
139

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips SC2001

   Related Manuals for Philips SC2001

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: