Download  Print this page

Advertisement

nEDErlanDS
132
Huidskleur &
Wit (altijd
-kenmerken:
verbranden,
geen
bruining)
haarkleur:
4/5
donkerblond/
lichtbruin/
bruin/
donkerbruin/
zwart
haarkleur: wit/
x
grijs/rood/
lichtblond
aanbevolen lichtintensiteit (1-5)
In onderstaande tabel betekent 'x'dat het apparaat niet geschikt voor u is.
Beige
Licht-
(makkelijk
bruin
verbranden,
(soms
minimale
ver-
bruining)
bran-
den,
goede
brui-
ning)
4/5
3/4/5
x
x
Belangrijk:
-
Zie 'Voor wie is Philips Lumea niet geschikt?' om te controleren of
Philips Lumea geschikt voor u is.
-
Bij hogere lichtintensiteiten:
-
is de methode effectiever.
-
hebt u een groter risico op huidreacties. Zie 'Mogelijke bijwerkingen en
huidreacties' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.
-
kan de pijnsensatie sterker zijn.
-
Als uw huid aan natuurlijk zonlicht is blootgesteld of kunstmatig
gebruind is, is uw huid mogelijk donkerder dan bij de vorige
behandeling. Voer een huidtest uit (zie 'Eerste gebruik' in hoofdstuk
'Het apparaat gebruiken') op het gebied dat u wilt behandelen om te
bepalen of u een lagere lichtintensiteit moet gebruiken dan gewoonlijk.
Zie voor meer informatie 'Bruiningsadvies' hieronder.

Bruiningsadvies

Blootstelling aan de zon voorafgaand aan de behandeling
-
Wacht na het zonnen ten minste 48 uur voordat u het apparaat
gebruikt. Zonnen kan de huid donkerder maken (bruinen) en/of
verbranden (rood worden van de huid).
-
Controleer de huid op nog aanwezige zonnebrand na deze 48 uur.
Gebruik Philips Lumea niet zolang de zonnebrand nog niet verdwenen
is.
-
Voer een huidtest uit als de zonnebrand is verdwenen (zie 'Eerste
gebruik' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken') op het te behandelen
deel van de huid om de juiste lichtintensiteit te bepalen.
-
Als uw huid gebruind is, loopt u een zeer groot risico op huidreacties
na behandeling met Philips Lumea. Voer op het te behandelen deel van
de huid een huidtest (zie 'Eerste gebruik' in hoofdstuk 'Het apparaat
gebruiken') uit om de juiste lichtintensiteit te bepalen.
Gemiddeld
Donkerbruin
bruin (zelden
(zelden
verbranden,
verbranden,
snelle en
zeer goede
goede
bruining)
bruining)
3/4
1/2/3
x
x
Zwart
(zelden
tot
nooit
ver-
branden,
zeer
donkere
bruining)
x
x

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips SC2001

   Related Manuals for Philips SC2001

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: