Download  Print this page

Koblingsskjema - Sony Bravia KD-75XG80 series Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Koblingsskjema

For mer infomasjon om tilkoblinger, se Hjelpeveiledningen ved å trykke HELP på fjernkontrollen.
Merknader
• Kontakter og etiketter kan variere med land/region/TV-modell.
Lydsystem
Hodetelefon /
med optisk
Lydsystem /
lydinngang
Subwoofer
*1
VCR / Videospillutstyr /
DVD-spiller / videokamera /
2
Ekstern boks*
8
NO
HDMI-
enhet
Conditional
Access Module
< 14 mm
< 7 mm
Router
Digitalt
stillbildekamera /
videokamera /
USB-
lagringsmedier/
USB HDD-enhet
HDMI-enhet
Lydsystem med ARC /
HDMI-enhet
Ledning / antenne /
Ekstern boks
Satellitt
< 1,5 mm
IR Blaster

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: