Download  Print this page

Advertisement

Att.9
Lai izņemtu uzgali, pavelciet palaides aizsargu pilnībā uz
leju un izvelciet uzgali.
Uzgaļu leņķis
Att.10
Att.11
Uzgali iespējams nostiprināt 12 dažādos leņķos. Lai
mainītu uzgaļa leņķi, bīdiet maiņas gredzenu uz priekšu,
pēc tam to pagrieziet, lai izmainītu uzgaļa leņķi.
Vajadzīgajā leņķī bīdiet maiņas gredzenu atpakaļ tā
sākotnējā
stāvoklī.
paredzētajā vietā.
PIEZĪME:
Maiņas gredzenu nevar pagriezt, ja uzgalis nav
uzstādīts darbarīkā.
EKSPLUATĀCIJA
Atšķelšana/materiālu
noņemšana/atskaldīšana
Att.12
Att.13
Darba
laikā
vienmēr
(palīgrokturi) un stingri turiet darbarīku aiz abiem sānu
rokturiem un slēdža roktura. Ieslēdziet darbarīku un
nedaudz uzspiediet uz tā, lai darbarīks nekontrolēti
neatlektu. Darbarīka efektivitāte nepalielināsies, ja ļoti
stingri spiedīsiet uz tā.
APKOPE
UZMANĪBU:
Pirms
veicat
pārbaudi
pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un
atvienots no barošanas.
Nekad
neizmantojiet
atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var
radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.
Eļļošana
UZMANĪBU:
Šī apkope ir jāveic tikai Makita pilnvarotiem
apkopes centriem.
Šim instrumentam nav nepieciešama ieeļļošana ik
stundu vai ik dienu, jo tam ir konsistentas smērvielas
eļļošanas sistēma. Tas jāieeļļo ik reizi, kad nomaina
oglekļa sukas. Nosūtiet pilnu instrumenta komplektu uz
Makita
pilnvarotu
servisa
ieeļļošanas pakalpojumu.
Att.14
Vairākas minūtes darbiniet darbarīku, lai to iesildītu.
Izslēdziet un atvienojiet darbarīku no elektrotīkla.
Atskrūvējiet
četras
Ievērojiet, ka augšējās skrūves atšķiras no citām
skrūvēm.
Uzgalis
tiks
nostiprināts
izmantojiet
sānu
vai
apkopi
gazolīnu,
centru,
lai
skrūves
un
noņemiet
Att.15
Atvienojiet savienotāju, tos pavelkot.
Att.16
Atskrūvējiet kloķa vāciņa četras skrūves un noņemiet
kloķa vāciņa apvalku.
Att.17
Izslaukiet no iekšpuses veco smērvielu un uzpildiet
jaunu smērvielu (30 g). Izmantojiet tikai Makita oriģinālo
āmuru smērvielu (papildpiederums). Uzpildot vairāk par
norādīto smērvielas daudzumu (apmēram 30 g), var
tam
rasties
darbarīka var sabojāties.
smērvielas daudzumu.
UZMANĪBU:
Uzmanieties,
barošanas vadu, īpaši, izslaukot veco smērvielu.
Lai
noņemtu
uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.
UZMANĪBU:
Nepieskrūvējiet kloķa vāciņu pārāk cieši. Tas ir
rokturi
veidots no kaučuka un var salūzt.
Uzmanieties,
barošanas vadu, īpaši, uzstādot rokturi.
Att.18
Pievienojiet savienotāju un uzstādiet rokturi atpakaļ.
Lai uzturētu izstrādājuma DROŠĪBU, remonts, oglekļa
suku pārbaude un maiņa, jebkāda cita apkope vai
regulēšana jāveic Makita pilnvarotiem apkopes centriem,
vienmēr izmantojot Makita rezerves daļas.
vienmēr
PIEDERUMI
UZMANĪBU:
benzīnu,
Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā
pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu
citu piederumu un rīku izmantošana var radīt
traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet
tikai tā paredzētajam mērķim.
Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija
par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita
apkopes centrā.
Punktsitis (SDS-max)
Metāla kalts (SDS-max)
Materiālu noņemšanas kalts (SDS-max)
veikto
šo
Māla lāpsta (SDS-max)
Uzgaļu smērviela
Aizsargbrilles
Āmuru smērviela
Plastmasas pārnēsāšanas soma
rokturi.
23
triecienurbšanas
darbības
Uzpildiet tikai norādīto
lai
nesabojātu
uzgali,
izpildiet
lai
nesabojātu
traucējumi
vai
savienotāju
vai
iepriekš
aprakstīto
savienotāju
vai

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Hm0870c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: