Download Print this page

Siguranţă - Bosch FLM-420-NAC-S Installation Manual

Signaling devices interface module
Hide thumbs

Advertisement

26
ro | Siguranţă
1
Siguranţă
Notificare!
Instalarea trebuie realizată numai de către personal autorizat de specialitate.
Atenție!
Descărcare electrostatică (ESD)! Componentele electronice se pot defecta. Utilizaţi un cablu
de punere la pământ sau luaţi alte măsuri corespunzătoare.
Pericol!
Componente sub tensiune şi cablu neizolat!
Pericol de electrocutare. Sistemul nu trebuie să fie alimentat cu curent electric în timpul
instalării.
Atenție!
Funcţionarea sistemului nu este garantată! Dacă tensiunea scade sub limita inferioară de 20,4
!
V c.c., aparatele de notificare conectate pot funcţiona necorespunzător fără ca un mesaj de
eroare să fie afişat pe panou. În consecinţă, sursa de alimentare externă trebuie monitorizată
prin mijloace externe.
2
Descriere funcţională
Modulele de interfaţă pentru dispozitiv de semnalizare FLM-420-NAC fac posibilă conectarea
semnalizatorului acustic, stroboscoapelor şi sirenelor la panourile de incendiu LSN. Fiecare
interfaţă oferă o linie principală monitorizată. Comanda liniei dispozitivului de semnalizare
(NAC= Circuit dispozitiv de notificare) este efectuată prin inversarea polarităţii.
FLM-420-NAC-S este conceput pentru montare la suprafaţă, cu carcasă, consultaţi imaginea 1.
FLM-420-NAC-D se instalează pe o şină DIN, în conformitate cu EN 500022 cu adaptor inclus,
consultaţi imaginea 2.
Pentru setarea adresei, dispuneţi întrerupătoarele rotative în poziţia necesară, consultaţi
imaginea 3.
3
Conexiune
Atunci când se utilizează BCM-0000-B ca sursă de alimentare externă, consultați graficul 4.
Atunci când alimentarea este asigurată de LSN 0300/LSN 1500, consultați graficul 5,
alimentarea auxiliară este monitorizată de LSN 0300/LSN 1500.
Descriere
IN: b | a
OUT: b | a
0 V | 24 V
LSN: a1- | b1+ | a2- | b2+
FAIL ac | FAIL bat
2018.02 | 7 | F.01U.003.284
Funcție
Intrare zonă NAC
Ieșire zonă NAC
Sursă de alimentare ext.
Intrare LSN | Ieșire LSN
Intrare eroare pentru întrerupere alimentare de la rețea | Intrare eroare
pentru întrerupere alimentare de la baterie
Installation Guide
Signaling Devices Interface Module
Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch FLM-420-NAC-S

  Related Manuals for Bosch FLM-420-NAC-S

This manual is also suitable for:

Flm-420-nac-d