Download Print this page

Veiligheid - Bosch FLM-420-NAC-S Installation Manual

Signaling devices interface module
Hide thumbs

Advertisement

20
nl | Veiligheid
1

Veiligheid

Bericht!
De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd en daartoe opgeleid
gespecialiseerd personeel.
Voorzichtig!
Elektrostatische ontlading (ESD)! Elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken. Bereid
uzelf goed voor en draag een polsband of neem andere passende maatregelen.
Gevaar!
Spanningvoerende onderdelen en gestripte kabel!
Gevaar voor letsel door elektrische schok. Het systeem moet spanningsloos zijn tijdens het
aansluiten.
Voorzichtig!
Systeemfunctie niet gegarandeerd! Als de spanning onder de onderste limiet van 20,4 VDC
!
komt, kunnen verbonden signaleringsapparaten uitvallen zonder storingsmelding op de
centrale. Daarom moet de externe voeding met externe middelen worden bewaakt.
2
Functies
Met behulp van FLM-420-NAC interfacemodules voor signaalgevers kunnen akoestische
signaalgevers, flitslichten en hoorns worden aangesloten op LSN-brandmeldcentrales. De
interface heeft één bewaakte primaire lijn. De bediening van de signaalgeverlijn
(NAC=Notification Appliance Circuit) vindt plaats via ompoling.
FLM-420-NAC-S is bestemd voor opbouwmontage, met behuizing, zie afbeelding 1 . FLM-420-
NAC-D is geïnstalleerd op een DIN-rail volgens EN 500022 met bijgevoegde adapter, zie
afbeelding 2.
Voor de adresinstelling zet u de draaischakelaars in de vereiste positie, zie afbeelding 3.
3
Aansluiting
Bij gebruik van BCM-0000-B als externe voeding, zie afbeelding 4. Indien geleverd door LSN
0300/LSN 1500, zie afbeelding 5, wordt de hulpvoeding bewaakt door LSN 0300/LSN 1500.
Omschrijving
IN: b | a
OUT: b | a
0 V | 24 V
LSN: a1- | b1+ | a2- | b2+
FAIL ac | FAIL bat
4
Technische specificaties
Display-elementen
Ingangsspanning
Max. stroomverbruik van LSN
2018.02 | 7 | F.01U.003.284
Functie
Ingang NAC-zone
Uitgang NAC-zone
Ext. voeding
LSN in | LSN uit
Storingsingang voor netvoedingsstoring | Storingsingang voor accustoring
2 LED's (rood = alarm, groen = normale werking)
15 VDC tot 33 VDC
6,06 mA (normale werking en alarm)
Installation Guide
Signaling Devices Interface Module
Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch FLM-420-NAC-S

  Related Manuals for Bosch FLM-420-NAC-S

This manual is also suitable for:

Flm-420-nac-d