Download  Print this page

Ақауларды жою - Philips AC1215 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

8 Ақауларды жою
Бұл тарауда ауа тазартқышта орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулар сипатталған. Төмендегі
ақпаратқа қатысты мәселелерді шешу мүмкін болмаса,
www.philips.com/support веб торабына кіріңіз немесе өз еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Ақаулық
Ауа тазартқыш
қабырға розеткасына
жалғанып, қосылып
тұрса да, жұмыс
істемейді.
Ауа тазартқыш
қосылып тұрса да,
жұмыс істемейді.
Ауа тазартқыш
кенеттен өшеді.
Ауа шығысынан
келетін ауа ағыны
алдыңғыдан
әлдеқайда әлсіздеу.
Ауа сапасы тіпті ауа
тазартқыш ұзақ уақыт
жұмыс істеп тұрса да,
жақсармайды.
ҚҚ
28
Мүмкін шешімі
Басқа электр розеткасына қосып көріңіз немесе қабырға қосқышын
тексеріңіз.
Сүзгінің ескерту күйі сүзгі кодын көрсетеді. Сәйкес сүзгіні
ауыстырып, сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышын қалпына
келтіріңіз («Сүзгіні ауыстыру" тарауын қараңыз).
Егер мәселе шешілмесе, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау
орталығына хабарласыңыз.
Сүзгіні ауыстыру индикаторы үздіксіз жанса да, тиісті сүзгіні
ауыстырмағансыз және ауа тазартқышы енді құлыпталып
қалған. Мұндай жағдайда сүзгіні ауыстырып, қызмет ету мерзімі
санағышын қалпына келтіріңіз.
Ауа тазартқыш автоматты түрде қайта іске қосылып, қуат берілген
кезде алдыңғы режимге өтеді.
Алдын ала тазалау сүзгісі ластанған. Алдын ала тазалау сүзгісін
тазалаңыз («Тазалау" тарауын қараңыз).
Сүзгілердің біреуі ауа тазартқышына салынбаған немесе сүзгі
дұрыс бекітілмеген. Барлық сүзгілер келесі ретпен ең ішкі сүзгіден
бастап дұрыс салынғанын тексеріңіз:
1) NanoProtect сүзгісінің HEPA 3 сериясы (FY1410); 2) NanoProtect
сүзгісі AC (FY1413) 3) алдын ала тазалау сүзгісі.
Ауа сапасы сенсоры дымқыл. Ауа сапасы сенсорының таза әрі
құрғақ екенін тексеріңіз («Тазалау" тарауын қараңыз).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC1215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: