Download  Print this page

Ауа тазартқыш; Өнімге жалпы шолу; Басқару құралдарына шолу; Іске қосу - Philips AC1215 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

2 Ауа тазартқыш
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips
компаниясына қош келдіңіз!
Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану
үшін өнімді www.philips.com/welcome
торабында тіркеңіз.
Өнімге жалпы шолу
A Басқару панелі
B Ауа сапасы шамы
C Ауа шығыс жері
D Ауа сапасы сенсоры
NanoProtect сүзгісі HEPA 3 сериялы
E
(FY1410)
F NanoProtect сүзгісі AC (FY1413)
G Алдын ала тазалау сүзгісі
H Ауа кіретін тесік
I
Алдыңғы панель
Басқару құралдарына шолу
J
Қосу/Өшіру түймесі
K Түнді сезгіш режим түймесі
L Дисплей экраны
M Желдеткіш жылдамдығы түймесі
N Балалардан құлыптау түймесі
3 Іске қосу
Сүзгіні орнату
Ескертпе
• Сүзгіні орнатпастан бұрын ауа
тазартқыштың электр розеткасынан
ажыратылғанын тексеріңіз.
• Белгілі сүзгі жағының сізге қаратылғанын
тексеріңіз.
1
Алдыңғы панельдің төменгі бөлігін
тартып, ауа тазартқыштан шығару үшін
жайлап көтеріңіз (c-сурет).
2
Қысқышты (1) төмен қарай басып,
алдын ала тазалау сүзгісін өзіңізге қарай
тартыңыз (2) (d-сурет).
3
Барлық сүзгілерді алып тастаңыз
(e-сурет).
4
Сүзгіден барлық орама материалдарды
алыңыз (f-сурет).
5
Қалың сүзгішті (FY1410) ауа тазартқышқа
салыңыз, одан кейін жұқа айнымалы ток
сүзгішін (FY1413) салыңыз (g-сурет).
Үлгі нөмірлері әрбір сүзгіде көрсетілген.
6
Алдын ала тазалау сүзгісін қайтадан ауа
тазартқышқа бекітіңіз (h-сурет).
Ескертпе
• Қысқышы бар жақ өзіңізге қарап
тұрғанын және алдын ала тазалау
сүзгісінің барлық ілмектері ауа
тазартқышқа дұрыс бекітілгенін
тексеріңіз.
7
Тақта үстін ауа тазартқыш (1) үстіне басу
арқылы алдыңғы тақтаны қайта тіркеңіз.
Одан кейін тақтаны ауа тазартқыш (2)
корпусына ақырын қойыңыз (i-сурет).
8
Сүзгілерді орнатқаннан кейін,
қолдарыңызды жуыңыз.
ҚҚ
21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC1215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: