Download  Print this page

Ελληνικά - Bosch PHO 1500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Säilytyskotelo
Säilytyskotelossa (7) on kuvan mukaisesti säilytyspaikka yh-
delle höylänterälle (14) (vain mallissa PHO 2000) ja yhdelle
kuusiokoloavaimelle (15). Kun haluat tyhjentää kotelon,
vedä säilytyskotelo (7) kokonaan ulos höylästä.
(15)
(14)
(7)
Huolto ja puhdistus
Huolto ja puhdistus
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
u
työkaluun kohdistuvia töitä.
Pidä sähkötyökalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
u
van ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.
Varmista seisontatuen (26) esteetön liike ja puhdista se
säännöllisin väliajoin.
Jos virtajohto täytyy vaihtaa, turvallisuussyistä tämän saa
tehdä vain tai valtuutettu -sähkötyökalujen huoltopiste.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myös verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10‑numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Bosch Power Tools
(25)
Koskee vain EU‑maita:
Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä vastaavan
kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat sähkö-
työkalut tulee kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälli-
seen uusiokäyttöön.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ΠΡΟΕΙΔΟ-
ασφαλείας, οδηγίες,
ΠΟΙΗΣΗ
εικονογραφήσεις και όλα τα
τεχνικά στοιχεία, που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό
εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των ακόλουθων
υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις
προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά
εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που
τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά
u
φωτισμένο. Ρύπανση ή σκοτεινές περιοχές προκαλούν
ατυχήματα.
Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε
u
περιβάλλον, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος
μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε
u
μακριά τα παιδιά και άλλα τυχόν παρευρισκόμενα
άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί
να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει
u
στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε το φις με κανέναν
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε φις προσαρμογής σε
συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Αμεταποίητα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες
u
επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα
(καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας
είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά | 65
1 609 92A 49E | (12.11.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 1500 Professional

This manual is also suitable for:

Pho 2000 professional