Download  Print this page

AEG CX7 Series Manual Page 20

Cordless vacuum cleaner x flexibility.
Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
DE
Gefeliciteerd met uw keuze van een AEG CX7-stofzuiger. Gebruik voor de
beste resultaten altijd originele AEG-accessoires en vervangingsonderdelen.
GB
Deze zijn speciaal ontworpen voor uw stofzuiger. Dit product is ontworpen
om het milieu te sparen. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor
recyclingdoeleinden.
EL
BESCHRIJVING VAN DE CX7
A. AAN/UIT-toets
ES
B. Krachtregelingknop
C. AAN/UIT-toets, handeenheid
D. Vergrendelschroef
FR
E. Ontgrendelingstoets,
handeenheid
IT
F. Oplaadstation, wandeenheid
G. Oplaadstation, vloereenheid
H. Oplaadadapter
NL
I. Fijn lter (binnenste lter)
J. Voor lter (buitenste lter)
K. Ontgrendelingstoets,
PT
stofcontainer
L. Stofcontainer
AR
VOOR U VAN START GAAT
Controleer of alle onderdelen die in deze instructiehandleiding worden
vermeld in het pakket aanwezig zijn, en lees deze handleiding aandachtig.
FA
Let vooral op het hoofdstuk met de voorzorgsmaatregelen voor de
veiligheid. Bewaar deze instructies.
1
Monteer de handgreep.
2
Monteer de oplaadstandaard.
3
In de bodem van het oplaadstation is een holle ruimte waarin de
ongebruikte kabel kan worden opgerold. Steek de stekker van de
adapter in het stopcontact en plaats het oplaadstation op een stabiel
en horizontaal vlak, uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of
natte plekken.
4
Het indicatielampje voor opladen gaat branden wanneer de CX7 in het
oplaadstation wordt geplaat.
DE CX7 OPLADEN
5
Wanneer het apparaat is opgeladen, knippert het indicatielampje voor
opladen langzaam. Het aantal LED-lampjes geeft het oplaadpeil aan.
De volledige oplaadtijd is ongeveer 4 uur. Voor een betere prestatie van
de batterijen moet de CX7 gedurende 24 uur worden opgeladen vóór
het eerste gebruik, en moet het apparaat worden opgeladen wanneer
het niet in gebruik is.
STOFZUIGEN MET DE CX7
Controleer voordat u gaat stofzuigen of de wieltjes van het mondstuk
en de borstelrol schoon zijn en of er geen scherpe voorwerpen op
zitten. Dit om te voorkomen dat er krassen op gevoelige vloeren
worden veroorzaakt en om optimale schoonmaakprestaties te
garanderen.
6
Start en stop de CX7 door op de AAN/UIT-toets te drukken.
De CX7 start in de hoge vermogensmodus.
Druk op de vermogensregeltoets voor stiller stofzuigen en voor een
langere werkingstijd.
MEUBELS, AUTOSTOELEN ENZ. STOFZUIGEN
7
Druk op de toets om de handeenheid los te maken van het
hoofdgedeelte.
8
Bevestig het spleetmondstuk om het stofzuigen van moeilijk te
bereiken plaatsen te vergemakkelijken. Bevestig de borstel op het
spleetmondstuk om te sto en.
9
Het spleetmondstuk en de kleine borstel kunnen worden bewaard in
het oplaadstation of in de sleuf op de achterzijde van de handgreep.
BRUSHROLLCLEAN® FUNCTIE (ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN)
Gebruik de BRUSHROLLCLEAN®-functie om de borstelrol schoon en vrij
van haar en vezels te houden. Gebruik de BRUSHROLLCLEAN™-functie
voor de beste resultaten wanneer de CX7 volledig is opgeladen.
10
Plaats de CX7 op een hard en plat oppervlak. Gebruik de
BRUSHROLLCLEAN®-functie niet op tapijten.
Druk met ingeschakelde stofzuiger met uw voet op het
BRUSHROLLCLEAN®-pedaal. Houd het pedaal 5 seconden ingedrukt
www.aeg.com
M. Stofborstel
N. Spleetmondstuk
O. Snoerbeschermingsrooster
P. Luik voor borstelrol
Q. Borstelrol
R. BRUSHROLLCLEAN®-pedaal*
S. Verlichting aan de voorkant
van het mondstuk
T. Oplaadindicator
U. Cli hanger
V. Sleuf voor de opberging van
accessoires
* Niet op modellen CX7-2-30xxx
totdat de haren en vezels zijn verwijderd. Tijdens dit proces hoort u
een snijgeluid. Dit is normaal. Als er nog haren op de borstelrol zijn
achtergebleven, herhaalt u het proces.
De BRUSHROLLCLEAN®-functie is voorzien van een
overhittingsbeveiliging. Als de BRUSHROLLCLEAN®-functie langer
dan 30 seconden is gebruikt (constant of onderbroken), wordt de
borstelrol gedeactiveerd en wordt de verlichting aan de voorkant van
het mondstuk uitgeschakeld. Zelfs als de BRUSHROLLCLEAN®-functie
uitgeschakeld is, kan de stofzuiger nog worden gebruikt. Laad de CX7
gedurende 15 minuten opladen om de BRUSHROLLCLEAN®-functie
opnieuw te activeren.
Houd er rekening mee dat met de BRUSHROLLCLEAN®-functie mogelijk
geen dikke draadjes of kabels kunnen worden verwijderd die verstrikt
zijn in de borstelrol.
DE STOFCONTAINER LEGEN
11
Verwijder de stofcontainer door de knoppen in te drukken.
12
Verwijder de lters uit de stofcontainer door op de
ontgrendelingsknoppen te drukken. Gooi de inhoud in een afvalbak.
De stofcontainer en lters mogen nooit in een vaatwasser worden
schoongemaakt .
BELANGRIJK FILTERREINIGING!
13
De lters moeten regelmatig worden gereinigd om hoge
schoonmaakprestaties te verzekeren. Verwijder de lters door op
de ontgrendelingsknoppen te drukken. Haal de binnen lter en de
buiten lter uit elkaar.
14
Spoel de lteronderdelen voorzichtig onder lauwwarm water
zonder schoonmaakmiddelen. (gebruik nooit de vaatwasser of een
wasmachine.) Schud om overtollig water te verwijderen, en laat de
onderdelen minimaal 12u drogen alvorens ze terug in de stofzuiger te
plaatsen.
DE SLANG EN DE WIELTJES VAN HET MONDSTUK REINIGEN
15
Maak de slang achter het mondstuk van de bovenaansluiting los.
Verwijder het voorwerp of het vuil dat de luchtstroom in de slang of in
het luchtkanaal blokkeert en maak de slang weer vast.
16
Als de wielen moeten worden schoongemaakt of vast komen
te zitten, verwijdert u ze voorzichtig met behulp van een platte
schroevendraaier.
DE BORSTELROL VERWIJDEREN EN REINIGEN
17
Als de borstelrol geblokkeerd raakt, stopt de CX7 met werken. Open
het kabelbeschermingsrooster en het borstelluik, en verwijder de
borstelrol.
18
Gebruik een schaar om draadjes enz. te verwijderen. Hermonteer de
borstelrol, en controleer of deze vrij kan ronddraaien.
DE BATTERIJEN VERWIJDEREN VOOR RECYCLING
Waarschuwing; de batterijen mogen alleen worden verwijderd
door een AEG servicecentrum of een o cieel inzamelpunt!
19
Verwijder de batterijen alleen als het product moet worden afgedankt.
Een incorrecte behandeling van de batterijen kan gevaarlijk zijn.
Batterijen moeten altijd volledig worden ontladen voor ze worden
verwijderd. Breng uw producten naar een AEG servicecentrum of
een o cieel inzamelpunt voor recycling. Op deze plaatsen kunnen de
batterij en de elektrische onderdelen op een veilige en professionele
wijze worden verwijderd. Volg de regels van uw land voor het
inzamelen van heroplaadbare batterijen en elektrische producten.
Geniet van een geweldige stofzuigervaring met CX7!
22

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: