Download  Print this page

Mitsubishi Electric FX3U-4AD Installation Manual Page 9

Analog input/output special function module.
Hide thumbs

Advertisement

MITSUBISHI ELECTRIC
Sterowniki
programowalne
Nr kat.: 202745 POL, Wersja A, 16042008
Informacje związane z bezpieczeństwem
Tylko dla wykwalifikowanego personelu
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanych techników elektryków, którzy doskonale
znają wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje, właściwe dla
technologii związanej z automatyką. Cała praca z opisanym sprzętem, włącznie
z projektem systemu, instalacją, konfiguracją, konserwacją, serwisem
i testowaniem wyposażenia, może być wykonywana wyłącznie przez
wyszkolonych techników elektryków z potwierdzonymi kwalifikacjami, którzy
doskonale znają wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje, właściwe dla
technologii związanej z automatyką.
Prawidłowe używanie sprzętu
Sterowniki programowalne (PLC) z serii MELSEC FX
, przeznaczone są do
3U
aplikacji, opisanych wyraźnie w tym podręczniku lub w podręcznikach
wymienionych poniżej. Prosimy dokładnie stosować się do wszystkich
parametrów instalacyjnych i eksploatacyjnych wymienionych w tej instrukcji.
Wszystkie produkty zostały zaprojektowane, wyprodukowane, przetestowane
i udokumentowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Każda modyfikacja
sprzętu lub oprogramowania, albo ignorowanie podanych w tej instrukcji, lub
wydrukowanych na produkcie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem,
może spowodować obrażenia osób albo uszkodzenie sprzętu czy innego
mienia. Mogą zostać użyte tylko akcesoria i sprzęt peryferyjny, specjalnie
zatwierdzone przez MITSUBISHI ELECTRIC. Każde inne użycie lub zastosowanie
tych produktów, uznawane jest za niewłaściwe.
Stosowne regulacje bezpieczeństwa
Wszystkie regulacje bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom i właściwe dla
określonych zastosowań, muszą być przestrzegane przy projektowaniu
systemu, instalacji, konfiguracji, obsłudze, serwisowaniu i testowaniu tych
produktów.
Specjalne ostrzeżenia, które są istotne przy właściwym i bezpiecznym
używaniu produktów, zostały poniżej w tej instrukcji wyraźnie oznaczone:
P
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
E
UWAGA
Dodatkowa informacja
Więcej informacji związanych z tym produktem, można znaleźć
w następujących podręcznikach:
b
Podręcznik użytkownika serii FX
– opis sprzętu
3U
b
Podręcznik użytkownika serii FX
– sterowanie analogowe
3U
b
Podręcznik programowania serii FX
3U
Podręczniki te dostępne są bezpłatnie poprzez Internet
(www.mitsubishi-automation.pl).
Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z programowaniem i działaniem
sprzętu opisanego w tym podręczniku, prosimy o skontaktowanie się
z właściwym biurem sprzedaży lub odpowiednim działem.
Wymiary zewnętrzne i nazwy części
FX
-4DA
3U
24V
D/A
4
9
55
87
Rysunek z lewej pokazuje widok modułu wejść/
wyjść analogowych, ze zdjętą przednią pokrywą.
Waga: około 0,2 kg
Wszystkie wymiary podane są w "mm".
Opis
³
Kabel rozszerzający
POWER LED (zielony):
·
świeci po podaniu 5 V DC ze sterownika PLC.
Otwór do bezpośredniego montażu:
»
2 otwory o średnicy 4,5 mm (śruba montażowa: wkręt M4)
¿
Rowek montażowy szyny DIN (szyna DIN: DIN 46 277)
´
Zaczep montażowy do szyny DIN
24 V LED (czerwony):
²
świeci, gdy do zacisków "24+" i "24-" odpowiednio doprowadzono
zasilanie 24 V DC.
A/D LED (czerwony):
Tylko FX
świeci w czasie przetwarzania A/D.
D/A LED (czerwony):
Tylko FX
świeci w czasie przetwarzania D/A.
º
Listwa zaciskowa napięcia zasilania 24 V DC
Zaciski w listwie:
Listwa zaciskowa dla wejścia analogowego
śruby M3
¾
(FX
3U
-4AD) lub wyjścia analogowego
(FX
-4DA)
3U
Właściwe standardy
Moduły z serii MELSEC FX
spełniają normę EC (norma EMC) i wymagania UL
3U
(UL, cUL).
Instalacja i okablowanie
P
NIEBEZPIECZEŃSTWO
E
UWAGA
b
b
b
b
b
b
b
Właściwe PLC
Specjalny blok funkcyjny z serii MELSEC FX
3U
w połączeniu z jednostką centralną z serii FX
zarówno z prawej strony jednostki centralnej PLC, jednostki rozszerzającej jak i
innego specjalnego bloku funkcyjnego. W jednym sterowniku PLC z serii FX
może pracować do ośmiu specjalnych bloków funkcyjnych.
Po dalsze informacje związane z planami rozmieszczenia instalacji, odsyłamy
do Hardware Manual serii FX
.
3U
Montaż
Specjalne bloki funkcyjne FX
3U
-4AD i FX
3U
-4DA, mogą być montowane na dwa
różne sposoby:
b
Montaż bezpośredni np. w szafie sterującej
-4AD
3U
b
Montaż na szynie DIN
Montaż bezpośredni
Specjalne bloki funkcyjne mogą być montowane za pomocą dwóch śrub M4,
-4DA
3U
które mocują blok przez dwa otwory do bezpośredniego montażu. Rozstaw
otworów montażowych wynosi 80 mm. Niezbędna odległość pomiędzy każdą
jednostką wynosi 1 do 2 mm. Po dalsze informacje związane z bezpośrednim
montażem, odsyłamy również do Hardware Manual serii FX
Montaż na szynie DIN
Specjalne bloki funkcyjne mogą być montowane na szynie DIN (DIN 46 227,
o szerokości 35 mm).
Umieścić górną krawędź rowka do
montażu szyny DIN („A" na rys.
z prawej) na szynie DIN.
Nacisnąć specjalny blok funkcyjny
w kierunku szyny DIN.
Podłączyć kabel rozszerzający ("B"
na rys. z prawej) do jednostk i
centralnej, rozszerzającego bloku
w e j ś c io w o / w y j ś c io w e g o l u b
specjalnego bloku funkcyjnego.
W sprawie szczegółów związanych z
połączeniem kabla rozszerzającego,
odsyłamy do Hardware Manual
serii FX
.
3U
Okablowanie
E
b
b
Stosowane kable i moment dokręcania śrub w listwach
Do podłączenia sygnałów analogowych należy stosować kable w postaci
2-żyłowej, ekranowanej skrętki. Kable powinny być oddzielone od linii
zasilających lub linii indukujących zakłócenia (np. kabla łączącego
serwowzmacniacz i serwosilnik).
Do podłączenia napięcia zasilającego i sygnałów analogowych, należy
stosować dostępne w handlu końcówki przewodów, przystosowane do śrub
M3.
maks. 6,2 mm
maks. 6,2 mm
Śruby w listwie zaciskowej dokręcać z momentem 0,5 do 0,8 Nm.
Uziemienie
b
Oporność uziemienia powinna wynosić 100 Ω lub mniej.
, może być używany wyłącznie
b
. Może zostać zamontowany
3U
Punkt uziemiający należy umieścić blisko PLC. Przewody uziemiające
powinny być tak krótkie, jak to jest możliwe.
,
3U
b
Chcąc uzyskać lepsze rezultaty, należy wykonać niezależne uziemienie.
Jeśli nie wykonano niezależnego uziemienia, należy wykonać uziemienie
dzielone, jak na następnym rysunku.
PLC
Inny
sprzęt
Niezależne uziemienie
Najlepsze warunki
b
Przekrój kabla uziemiającego powinien wynosić przynajmniej 2 mm².
.
3U
A
B
MITSUBISHI
Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group ///
ELECTRIC
Germany /// Tel.: +49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-486112 ///
FACTORY AUTOMATION
www.mitsubishi-automation.com
UWAGA
do śruby M3 (Ø 3,2 mm)
PLC
Inny
PLC
Inny
sprzęt
sprzęt
Dzielone uziemienie
Wspólne uziemienie
Dobre warunki
Niedozwolone

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Fx3u-4da

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: