Download  Print this page

Panasonic BQ-CC16 Operating Instructions page 2

Hide thumbs
   

Advertisement

HUN
Köszönjük, hogy a Panasonic BQ-CC16 akkumulátortöltőt vásárolta meg !
A kezelési útmutató fontos biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz a
Panasonic BQ-CC16 akkumulátortöltőhöz.
Parts location
A töltő használata előtt olvassa el (1) az akkutöltőn, (2) az akkumulátoron és (3) az
akkumulátorral működtetett terméken található összes utasítást és biztonsági jelölést is !
1. A sérülésveszély csökkentése érdekében
javasoljuk, hogy kizárólag újratölthető Panasonic
Charging indicator light
Ni-MH akkumulátorokat használjon.
(In a battery charger)
2. Ne töltsön vele nem tölthető elemeket !
terminal
3. Ne használja a töltőt párás környezetben !
4. Ne használja a töltőt sérült dugasszal !
5. Ne használja a töltőt, ha az leesett vagy megsérült !
AC plug
6. A töltőt ne nyissa fel/ne szerelje szét !
7. Karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a töltőt a hálózati dugaljból.
AAA
terminal
8. Ne használja a töltőt közvetlen napfényben !
Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint
AA
terminal
csökkent fizikai-, érzékelő- vagy szellemi képességűek,
vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek
Fig. 1
tapasztalattal és ismerettel, abban az esetben
használhatják, ha felügyelik vagy utasításokkal látták el
őket a termék biztonságos kezelésével kapcsolatban,
How to insert a AA Battery
és megértik az esetleges veszélyforrásokat.
Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A tisztítást és a karbantartást nem ajánlott felügyelet
nélküli gyermeknek végezni.
terminal
KEZELÉS
Ebben a töltőben 4 AA és/vagy 4 AAA akkumulátor tölthető fel különféle
kombinációkban (lásd 4. ábra).
1) Ügyeljen a megfelelő polaritásra, az akkumulátorok (+) és (-) pólusai a töltőn lévő
(+) és (-) pólusjelzésnek megfelelő irányba legyenek.
Az AA méretű akkuk esetében először a (+) pólusnál lévő végét helyezze be,
AA
terminal
majd tolja a helyére a (-) pólusnál (2. ábra).
Az AAA méretű akkuk esetében először a (-) pólusnál lévő végét helyezze be,
Fig. 2
ezután tolja a helyére a (+) pólusnál (3. ábra).
2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 100–240 V-os váltakozó áramú aljzatba !
3) A töltés jelzőfény gyors villogás után kigyullad, ami azt jelzi, hogy a töltés
How to insert a AAA Battery
folyamatban van.
Ha a jelzőfény nem gyullad ki:
a) Győződjön meg arról, hogy az akkuk be vannak helyezve, és mindegyik
nyílásban megfelelően érintkeznek a csatlakozókkal !
b) Győződjön meg arról, hogy a töltőt működőképes váltakozó áramú aljzatba
csatlakoztatta !
4) A teljes feltöltés után a töltés jelzőfény kikapcsol. A töltés után húzza ki a töltőt a
váltakozó áramú aljzatból, és vegye ki az akkukat.
Az automatikus kikapcsolási funkció automatikusan lekapcsolja a töltőt, amikor az
akkumulátorok teljesen fel vannak töltve.
A 1. táblázatban szereplő töltési időtartamok csak irányértékek, és az időtartam a
hőmérséklet és az akku állapotának függvényében változhat.
AAA
terminal
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
●Fontos a készüléket időszakonként karbantartani és tisztítani.
Fig. 3
● Karbantartás és tisztítás megkezdése előtt a hálózati kábelt húzza ki a konnektorból.
●Szükség szerint száraz ronggyal távolítsa el a szennyeződést !
●A töltőt soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba !
1. táblázatban
Akkumulátorméret
Kapacitás
+
+
+
+
+
+
+
+
2400 – 2500 mAh 2,5 óra
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 óra
-
-
-
-
-
-
-
-
950 – 1000 mAh 1,0 óra
900 – 950 mAh
AA size 1– 4 pcs
AAA size 1–4 pcs
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh 1,25 óra 2,5 óra
MŰSZAKI ADATOK
Modell
: BQ-CC16
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Teljesítményfelvétel
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Kimeneti teljesítmény : DC 1.5V
---
550 mA x 4 - (AA méret)
-
-
-
-
-
-
DC 1.5V
---
275 mA x 4 - (AAA méret)
-
-
-
-
-
-
Üzemi hőmérséklet
: 0~35℃ (Csak beltéri használatra)
Jótállás: A jótállás a vásárlás napján kezdődik.
A PECE jogos panasz esetén javítja vagy cseréli a hibás készüléket.
AA size and AAA size up to 4 pcs
A jótállás csak a töltőre érvényes.
A jótállás az anyag- vagy gyártási hibára érvényes.
További részeletekért forduljon cégünkhöz - Panasonic Energy Europe N.V.- vagy kersse
Fig. 4
fel honlapunkat www.panasonic-batteries.com
● Az Európai Unió országaira vonatkozó szabály: tilos normál háztartási
hulladékkal együtt tárolni !
Elektromos vagy elektronikus hulladékkal együtt tárolandó.
A megfelelő hulladékkezeléssel elkerülhetők az egészség- és környezetkárosító hatások,
illetve értékes erőforrások takaríthatók meg.
RUS
Благодарим вас за приобретение зарядного устройства Panasonic BQ-CC16
Код даты изготовления зарядного устройства (Pис.5)
Данное руководство содержит важные инструкции по безопасной
эксплуатации зарядного устройства Panasonic BQ-CC16.
Перед использованием, пожалуйста, прочитайте все инструкции и
предупреждения, касающиеся (1) устройства зарядки аккумулятора, (2)
аккумулятора и (3) изделия, в котором они используются.
1. В целях безопасности мы рекомендуем
пользоваться аккумуляторами Ni-MH.
2. Используйте только аккумуляторы.
3. Не пользуйтесь зарядным устройством во влажной среде.
4. Не пользуйтесь зарядным устройством с поврежденным штепселем.
5. Не пользуйтесь зарядным устройством, если оно пострадало в результате
падения.
6. Не открывайте и не разбирайте зарядное устройство.
7. Отсоедините зарядное устройство от сети при обслуживании или чистке.
8. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на зарядное устройство.
Рис. 5
Данное устройство может использоваться
детьми от 8-ми лет и старше, людьми с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями или
с недостаточным опытом и знаниями,
Гарантийные обязательства:
если они находятся под присмотром или
Вступают в силу с момента покупки.
PECE произведет ремонт или эквивалентную замену зарядного устройства
их проинструктировали относительно
в случае обоснованной претензии.
использования данного устройства безопасным
Гарантия действительна только для данного устройства.
Гарантия распространяется только на производственные дефекты.
способом, и они осознают сопутствующие риски.
Более подробную информацию можно получить в Panasonic Energy Europe
Дети не должны играть с устройством.
N.V. или на сайте www.panasonic-batteries.com
Чистка и обслуживание не должны выполняться
детьми без присмотра.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное устройство позволяет заряжать 4 аккумулятора АА и/или 4 ААА в
различных комбинациях (см. Рис. 4).
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
1) Соблюдайте полярность, сопоставляя (+) и (-) на аккумуляторах и (+) и (-)
Зарядное устройство модели BQ-CC* "Panasonic"
на зарядном устройстве.
Для аккумулятора AA вставьте со стороны клеммы (+) и надавите на
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ТЕСТБЭТ 119334, Москва, Андреевская
клемму (-).(Рис. 2)
Для аккумулятора AAA вставьте со стороны клеммы (-), затем установите
набережная, д. 2
«*» — набор цифр от 0 до 9 и/или бук в от А до Z, определяющий
клемму (+) в месте контакта (+).(Рис. 3)
маркетинговый код изделия
2) Подключайте зарядное устройство к стандартной электрической розетке
100–240 В переменного тока.
Сертификат соответствия:
3) Индикатор зарядки несколько раз быстро мигнет и загорится, указывая на
Сертификат соответствия выдан:
то, что выполняется зарядка.
Сертификат соответствия действителен до: 02.04.2019
Если световая индикация не включается:
Срок службы
a) Убедитесь в том, что аккумуляторы вставлены и в каждом из отсеков
обеспечен надежный контакт.
Производитель: Panasonic
Импортёр/Уполномоченная
b) Убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправной
Corporation
организация
электрической розетке.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
ООО «Панасоник Рус», РФ, 115191,
4) После завершения зарядки индикаторa выключится. После чего,
Osaka, 571-8501, Japan
г. Москва, ул. Большая Тульская,
выключите вилку устройства из розетки и выньте аккумуляторы.
Панасоник Корпорэйшн
д. 11, 3 этаж.
Зарядное устройство имеет функцию автоматического отключения после
1006, Оаза Кадома, Кадома-ши,
тел. 8-800-200-21-00
полного заряда аккумуляторов.
Осака, 571-8501, Япония
Время зарядки, указанное в Таблице 1, является приблизительным и может
Made in China
Сделано в Китае
меняться в зависимости от температуры и состояния аккумуляторов.
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УХОД И ЧИСТКА
ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
●Регулярный уход и чистка являются обязательными.
Зарядтағыш құрылғы үлгілер: BQ-CC* "Panasonic"
●Отключите зарядного устройства от сетевой розетки.
●Если требуется, удалите грязь и пыль сухой тряпкой.
СЕРТИФИКАТТАЛҒАН ОС ТЕСТБЭТ 119334, МƏСК ЕУ, Андреевская
● Ни в коем случае не погружайте зарядное устройство в воду или любую
набережная, 2 үй
другую жидкость.
мұндағы «*» (A-дан Z-ке дейінгі жəне/немесе 0-ден 9-ға дейінгі символдар
Таблице 1
комбинациясы)- маркетингтік кодты білдіреді
Время зарядки
Размер
Сəйкестік сертификаты:
Ёмкость
аккумулятора
1-2 шт
3-4 шт
Сəйкестік сертификатының берілген күні:
Сəйкестік сертификатының жарамдылық
2400 – 2500 mAh 2,5 часа 5,0 часов
мерзімі:
Өндіруші: Panasonic Corporation
Импорттаушы
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 часа
4,0 часа
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
«Панасоник Рус» ЖШҚ, РФ, 115191,
950 – 1000 mAh
1,0 час
2,0 часа
Osaka, 571-8501, Japan
Мəскеу қ., Большая Тульская к-сі,
Панасоник Корпорэйшн
11 үй, 3 қабат.
900 – 950 mAh
2,0 часа
4,0 часа
Қытайда жасалған
Тел. 8-800-200-21-00
AAA
750 – 800 mAh
1,5 часа
3,0 часа
Қазақстан Республикасы территориясындағы өнім сапасы бойынша
наразылықтарды қабылдайтын уəкілетті ұйым:
550 – 650 mAh 1,25 часов 2,5 часа
АҚ «Панасоник Маркетинг СНГ», Қазақстан, 050057, Алматы қ., Тимирязев
көш. 42, 30-шы ғим арат
Panasonic ақпарат орталығы:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
+7 (727) 298-09-09 — Алм аты мен Орта Азиядан қонырау шалу үшін
Модель
: BQ-CC16
8-8000-809-809 — Қазақстан бойынша стационарлы телефондар арқ ылы тегін
Вход
: AC 100–240 В / 50–60 Гц 0.2 A
Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству
Выход
: DC 1.5 V
---
550 мА x 4 - (размер AA)
продукции на территории
DC 1.5 V
---
275 мА x 4 - (размер AAA)
Республики Казахстан:
Рабочая температура : 0~35℃ (Пользоваться только в помещении)
АО "Панасоник Маркетинг СНГ" Казахстан, 050057 г. Алм аты, ул.
Тимирязева 42, здание 30.
Информационный центр Panasonic:
+7 (727) 298-09-09 -Для звонков из Алматы и Центральной Азии.
8-8000-809-809 -Звонок по Казахстану со стационарных телефонов бесплатный
BQ-CC16_BBQ6CAC1601C.indd
2
GRC
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Φορτιστή Panasonic BQ-CC16
Obrigado por adquirir o carregador Panasonic BQ-CC16
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και τη
Este manual contém instruções de segurança e funcionamento para o carregador
χρήση του φορτιστή μπαταρίας Panasonic BQ-CC16.
de pilhas Panasonic BQ-CC16.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φορτιστή, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις
Antes de usar o equipamento, leia todas as instruções e avisos no (1) carregador
προειδοποιητικές σημάνσεις σχετικά με (1) το φορτιστή μπαταρίας, (2) τις
de pilhas, (2) nas pilhas e (3) na aplicação onde utiliza as pilhas.
μπαταρίες και (3) το προϊόν που χρησιμοποιεί μπαταρίες.
1. Para reduzir o risco de acidente, recomendamos
1. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
que se usem pilhas recarregáveis Panasonic Ni-MH.
συνιστούμε τη χρήση μόνο επαναφορτιζόμενων
2. Não use pilhas ou baterias não recarregáveis.
μπαταριών Ni-MH της Panasonic.
3. Não use o carregador em condições de humidade.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
4. Não use o carregador com a ficha danificada.
5. Não use o carregador após ter caído ou ter sido detectada uma avaria.
3. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
6. Não abra/desmonte o carregador.
4. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή με κατεστραμμένο βύσμα.
7. Desligue o carregador quando estiver a fazer a sua manutenção ou limpeza.
5. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αφού έχει πέσει ή έχει υποστεί κάποια ζημιά.
8. Não use o carregador com luz solar directa.
6. Μην ανοίγετε/αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a
7. Αποσυνδέετε το φορτιστή πριν τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
8. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε απευθείας έκθεση με το ηλιακό φως.
partir dos 8 anos de idade e por pessoas com
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες
reduzidas ou falta de experiência e conhecimento
φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη
se receberem supervisão ou instrução em relação
εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη
à utilização do aparelho de forma segura e
ή καθοδήγηση σχετικά με την χρήση της συσκευής με
compreenderem os riscos envolvidos.
ασφαλή τρόπο, και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
As crianças não devem brincar com o aparelho.
Τα παιδιά θα πρέπει να μην παίζουν με τη συσκευή.
A limpeza e a manutenção pelo utilizador não
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει
devem ser feitas por crianças sem supervisão.
να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Neste carregador baterias 4 AA e/ou 4 AAA podem ser carregadas em várias
Σε αυτόν το φορτιστή μπορούν να φορτιστούν 4 μπαταρίες 4 AA και/ή 4 AAA σε
combinações. (ver fig. 4)
διάφορους συνδυασμούς. (δείτε εικ. 4)
1) Observe a polaridade fazendo corresponder o (+) e o (-) nas pilhas ao (+) e ao (-)
1) Ελέγξτε την πολικότητα ταιριάζοντας το (+) και το (-) των μπαταριών με το (+) και
no carregador.
το (-) του φορτιστή.
Para pilhas AA, insira começando no terminal (+) e empurre para o terminal (-).
Για μπαταρία AA, εισάγετέ την από τον πόλο (+) και πιέστε την προς τον πόλο (-).(εικ. 2)
(fig. 2)
Για μπαταρία ΑΑΑ, εισάγετέ τη από τον πόλο (-), έπειτα τοποθετήστε τον πόλο (+) στη
Para pilhas AAA, insira começando no terminal (-) e depois coloque o terminal
θέση επαφής (+), τοποθετήστε.(εικ. 3)
(+) no local do contacto (+).(fig. 3)
2) Συνδέστε το φορτιστή σε τυπική πρίζα 100–240 V AC
2) Ligue o carregador numa tomada standard 100–240 V AC
3) Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει μόνιμα αφού αναβοσβήσει αρκετές φορές
3) A luz de carga fica fixa depois de piscar várias vezes, indicando que a carga está
γρήγορα, δείχνοντας την εκτέλεση της φόρτισης.
a ser efectuada.
Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάψει:
Se a luz indicadora não se acende:
a) Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και βρίσκονται σε
a) Certifique-se que as baterias foram introduzidas, fazendo um bom contacto
σωστή επαφή με τους πόλους.
com os terminais em cada entalhe.
b) Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
b) Certifique-se que o carregador está ligado a uma tomada conveniente.
4) Μετά την πλήρη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα σβήσει. Μετά από
4) Após a carga completa, a luz de carga apaga-se. Depois disto, desligue o
αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
carregador da tomada CA e retire as baterias.
Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης θα κλείσει αυτόματα το φορτιστή μόλις
A função de auto-suspensão desliga o carregador quando as baterias estiverem
οι μπαταρίες φορτιστούν εντελώς.
completamente carregadas.
Οι χρόνοι φόρτισης που εμφανίζονται στον Πίνακα 1 είναι ενδεικτικοί και μπορούν
Os tempos de carga exibidos na tabela 1 são apenas indicativos e podem variar,
να ποικίλλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία και την κατάσταση της μπαταρίας.
conforme a temperatura e estado da bateria.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
MANUTENÇÃO, CUIDADO E LIMPEZA
●Η φροντίδα και ο καθαρισμός είναι απαραίτητα.
●Cuidado e limpeza é essencial.
●Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
●Desligue o carregador da tomada AC.
●Καθαρίστε με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε, εάν χρειάζεται, τη σκόνη και τη
●Se for necessário, limpe com um pano seco para remover o pó e sujidade.
μουτζούρα.
●Nunca submerja o carregador na água ou noutro líquido.
●Ποτέ μη βυθίζετε το φορτιστή στο νερό ή σε άλλα υγρά.
Tabela 1
Πίνακα 1
Μέγεθος
διάρκεια φόρτισης
Tamanho
μπαταρίας Χωρητικότητα
Töltési idő
1-2 τεμ. 3-4 τεμ.
1-2 db
3-4 db
2400 – 2500 mAh 2,5 ώρες 5,0 ώρες
5,0 óra
AA
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 ώρες 4,0 ώρες
4,0 óra
950 – 1000 mAh 1,0 ώρες 2,0 ώρες
2,0 óra
900 – 950 mAh
2,0 ώρες 4,0 ώρες
2,0 óra
4,0 óra
AAA
AAA
750 – 800 mAh
1,5 ώρες 3,0 ώρες
1,5 óra
3,0 óra
550 – 650 mAh 1,25 ώρες 2,5 ώρες
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Modelo
Μοντέλο
: BQ-CC16
Entrada
Είσοδος
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Saída
Έξοδος
: DC 1.5V
550 mA x 4 - (Μέγεθος AA)
---
DC 1.5V
---
275 mA x 4 - (Μέγεθος AAA)
Temperatura de funcionamento : 0~35℃ (uso interior apenas)
Θερμοκρασία Λειτουργίας : 0~35℃ (Μόνο εσωτερική χρήση)
Garantia: A garantia começa no momento da compra.
Εγγύηση: Η εγγύηση ισχύει από τη στιγμή της αγοράς.
A Panasonic repara ou substitui por um equipamento equivalente no caso
Το PECE επισκευάζει ή αντικαθιστά με αντίστοιχο φορτιστή αν η βλάβη
de se justificar.
καλύπτεται από την εγγύηση.
A garantia apenas abrange o carregador.
Η εγγύηση ισχυεί μόνο για τους φορτιστές.
Η εγγύηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις κακοτεχνίας.
A garantia abrange defeitos de fabrico.
Para mais detalhes consultar Panasonic Energy Europe N.V. ou
Περαιτέρω λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο www.panasonic-batteries.com
www.panasonic-batteries.com
● Ευρωπαϊκή Ένωση - Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται με τα οικιακά
● União Europeia - não incluir no lixo doméstico normal.
απορρίμματα.
Incluir no lixo electrónico ou eléctrico.
Συμπεριλαμβάνεται με τα ηλεκτρονικά ή τα ηλεκτρικά απορρίμματα.
Με τη σωστή διάθεση των απορριμμάτων αποφεύγονται αρνητικές συνέπειες για
A colocação correcta do lixo evita consequências negativas para a saúde
τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον καθώς και διαφυλάσσονται πολύτιμοι
pública e ambiente, e poupa recursos valiosos.
πόροι.
LTU
Dėkojame, kad įsigijote Panasonic BQ-CC16 įkroviklį
Pateicamies par Panasonic BQ-CC16 akumulatoru lādētāja iegādi
Šioje instrukcijoje pateikiamos svarbios saugos ir naudojimo instrukcijos, skirtos
Šī instrukcija satur svarīgu informāciju par drošību un Panasonic BQ-CC16
maitinimo elementų įkrovikliui Panasonic BQ-CC16.
akumulatoru lādētāja ekspluatāciju.
Prieš naudodami būtinai perskaitykite visas instrukcijas, esančias ant (1) maitinimo
Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus par akumulatoru
elementų įkroviklio, (2) maitinimo elementų ir (3) gaminio, naudojančio maitinimo
lādētāju (1), akumulatoriem (2) un ierīcēm (3), kurās akumulatori tiek izmantoti.
elementus.
1. Lai samazinātu savainošanās risku, mēs iesakām
1. Siekiant sumažinti sužalojimo pavojų,
izmantot uzlādējamos akumulatorus Panasonic
rekomenduojame naudoti Panasonic Ni-MH
Ni-MH.
pakartotinai įkraunamus maitinimo elementus.
2. Nelietojiet akumulatorus, kuri nav atkārtoti
2. Nenaudokite vienkartinių maitinimo elementų.
uzlādējami.
3. Nenaudokite įkroviklio drėgmės sąlygomis.
2. Nelietojiet lādētāju mitros apstākļos.
4. Nenaudokite įkroviklio, jei pažeistas kištukas.
3. Nelietojiet lādētāju ar bojātu kontaktdakšu.
5. Nenaudokite įkroviklio, jei jis buvo numestas ar pažeistas.
4. Nelietojiet lādētāju, ja tas ir nokritis vai bojāts.
6. Neatidarykite ir neardykite įkroviklio.
5. Neatveriet/neizjauciet lādētāju.
7. Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus ar valydami ištraukite įkroviklio.
6. Pirms apkopes vai tīrīšanas atvienojiet lādētāju no barošanas tīkla.
8. Nenaudokite įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje.
8. Sargājiet lādētāju no tiešiem saules stariem.
Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, asmenys, kurių fizinės,
Šo iekārtu drīkst lietot bērni, kas ir vismaz 8 gadus veci,
Пример
jutiminės ar protinės galimybės yra apribotos, taip pat asmenys, neturintys patirties
15.12.13
ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supranta
kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, sensorām
15: день
gresiančius pavojus.
vai garīgām spējām un personas bez pieredzes un
Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
12: месяц
Vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali valyti prietaiso arba atlikti jo priežiūros
zināšanām, ja tiek nodrošināta to uzraudzība vai
13: год
darbų.
apmācība saistībā ar iekārtas drošu lietošanu, ja tās
NAUDOJIMO NURODYMAI
Šiame įkroviklyje 4 AA ir / arba 4 AAA maitinimo elementus galima įkrauti keliomis
izprot iesaistītos riskus.
kombinacijomis. (žr. 4 pav.)
Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu.
1) Laikykitės poliškumo, taikydami ant baterijos pažymėtus (+) ir (-) su (+) ir (-)
pažymėtais ant įkroviklio.
Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt tīrīšanu un apkopi.
AA bateriją dėkite nuo (+) lizdo ir įstumkite į (-) lizdą. (2. pav.)
AAA bateriją dėkite nuo (-) jungties pusės, tuomet įterpkite (+) jungtį į (+)
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
kontaktui skirtą vietą. (3. pav.)
Šajā lādētājā var lādēt akumulatorus 4 AA un/vai 4 AAA dažādās kombinācijās
2) Įjunkite įkroviklį į standartinį kintamosios srovės (AC) 100–240 V lizdą.
(skatiet 4. attēlu).
3) Krovimo kontrolinė lemputė kelis kartus dažnai sužybčios ir ims nepertraukiamai
1) Ievērojiet polaritāti, savietojot (+) un (-) spailes uz akumulatoriem ar lādētāja (+) un
šviesti, rodydama, kad atliekamas krovimas.
(-) spailēm.
Jei lemputė neužsidega:
AA tipa akumulatoriem vispirms ievietojiet (+) pola galu un tad iespiediet (-) pola galu
a) Įsitikinkite, kad maitinimo elementai įdėti užtikrinant tinkamą kontaktą su
(2. att)
gnybtais, esančiais kiekviename plyšyje.
AAA tipa akumulatoriem ievietojiet (-) polu un pēc tam ievietojiet (+) polu (+) kontakta
b) Įsitikinkite, kad įkroviklis yra įjungtas į veikiantį AC lizdą.
vietā (3. att)
4) Visiškai įkrovus, krovimo kontrolinė lemputė užges. Tada atjunkite įkroviklį nuo
2) Pievienojiet lādētāju pie standarta 100–240 V maiņstrāvas sienas kontakta.
AC lizdo ir išimkite maitinimo elementus.
3) Uzlādes indikators pāris reizes ātri nomirgos un pēc tam turpinās vienmērīgi
Maitinimo elementams visiškai įsikrovus, automatinio išjungimo funkcija išjungs
degt, norādot, ka notiek uzlādešana.
įkroviklį automatiškai.
Ja indikators neiedegas:
1 lentelėje parodytos krovimo trukmės yra tik orientacinės ir gali skirtis atsižvelgiant
a) Pārliecinieties, ka akumulatori ievietoti pareizi un katrā ligzdā tiem ir kontakts
į temperatūrą ir maitinimo elementų būseną.
ar terminālu.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, APTARNAVIMAS IR VALYMAS
b) Pārliecinieties, ka lādētājs tiek pievienots funkcionējošam sienas kontaktam.
№ TC RU C-JP.МЕ10.В.01904
4) Pēc uzlādes pabeigšanas uzlādes indikators nodzisīs. Pēc tam izņemiet
●Priežiūra ir valymas yra labai svarbu.
03.04.2014
kontaktdakšu no sienas kontakta un izņemiet akumulatorus.
●Ištraukite įkroviklio iš kintamosios srovės elektros tinklo lizdo.
●Jei reikia, valydami sausa šluoste pašalinkite purvą ir nešvarumus.
Automātiskās izslēgšanas funkcija automātiski izslēgs lādētāju, kad akumulatori būs
5 (пять) лет
pilnīgi uzlādēti.
●Jokiu būdu nemerkite įkroviklio į vandenį ar kitą skystį.
1. tabulā norādītie lādēšanas laiki var atšķirties atkarībā no temperatūras vai
1 lentelėje
akumulatoriem.
Krovimo trukmė
TEHNISKĀ APKOPE, KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Maitinimo
1–2
3–4
●Kopšana un tīrīšana ir svarīga.
elementų
Talpa
●Atvienojiet lādētāju no barošanas tīkla kontakta.
maitinimo
maitinimo
●Ja nepieciešams, notīriet putekļus un netīrumus ar sausu drāniņu.
dydis
●Nekad nelieciet lādētāju ūdenī vai citā šķidrumā.
elementai
elementai
1. tabula
2400 – 2500 mAh 2,5 valandos 5,0 valandos
Akumulatora
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 valandos 4,0 valandos
izmērs
950 – 1000 mAh 1,0 valandos 2,0 valandos
900 – 950 mAh 2,0 valandos 4,0 valandos
AAA
750 – 800 mAh 1,5 valandos 3,0 valandos
AA
№ TC RU C-JP.МЕ10.В.01904
550 – 650 mAh 1,25 valandos 2,5 valandos
2014/4/3
TECHNINIAI DUOMENYS
2019/4/2
Modelis
: BQ-CC16
AAA
Įėjimas
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Išėjimas
: DC 1.5 V
---
550 mA x 4 - (AA dydis)
DC 1.5 V
---
275 mA x 4 - (AAA dydis)
Darbinė temperatūra : 0~35℃ (Naudoti tik viduje)
Garantija: Garantijos laikas skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo
Modelis
PECE sutaisys ar pakeis analogišku krautuvu esant pagrįstam nusiskundimui
Ievadstrāva
Garantija taikoma tik krautuvui
Izvadstrāva
Garantija taikoma tik žaliavų ar gamybos defektams
Darbības temperatūra : 0~35℃ (Lietošanai tikai telpās)
Daugiau informacijos rasite Panasonic Energy Europe N.V. ar
www.panasonic-batteries.com
Garantija: Garantija stājas spēkā no pārdošanas brīža
PECE remontēs vai apmainīs pret ekvivalentu lādētāju pamatotas sūdzības
● Europos Sąjungoje: draudžiama išmesti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.
gadījumā
Pridėkite prie elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekų.
Šī garantija attiecas tikai uz lādētāju
Teisingai išmetus tokias atliekas, išvengiama neigiamų padarinių žmonių
Garantija attiecināma tikai uz defektiem, saistītiem ar nekvalitatīviem
sveikatai ir aplinkai bei saugomi vertingi ištekliai.
materiāliem un ražotāja darbu
Detalizētu informāciju var iegūt Panasonic Energy Europe N.V. vai
www.panasonic-batteries.com
● Eiropas Savienībā – neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.
Izmetiet elektronisko vai elektrisko produktu atkritumos.
Pareiza atkritumu utilizācija novērš veselībai un videi radītās negatīvās sekas un
saglabā vērtīgos resursus.
PRT
BGR
Благодарим ви, че закупихте зарядното устройство BQ-CC16 на Panasonic
Това ръководство съдържа важни указания за безопасност и работа със
зарядното устройство за батерии Panasonic BQ-CC16.
Преди да го използвате, моля прочетете всички указания и предупреждения
върху (1) зарядното устройство за батерии, (2) батериите и (3) уреда,
работещ с батериите.
1. За избягване на риск от нараняване ви
препоръчваме да използвате презареждащи
се батерии Panasonic NIMH.
2. Не използвайте непозволяващи зареждане батерии.
3. Не използвайте зарядното устройство в условия на висока влажност.
4. Не използвайте зарядното устройство при повреден щепсел.
5. Не използвайте зарядното устройство, ако е било изпускано или
повредено.
6. Не отваряйте и не разглобявайте зарядното устройство.
7. Изключвайте зарядно устройство преди поддръжка или почистване.
8. Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина.
Това устройство може да се използва от деца на
възраст от 8 години или повече, както и от хора
с ограничени физически, сетивни или умствени
способности или от такива с недостатъчно знания
и опит при условие, че бъдат наблюдавани или
инструктирани във връзка с безопасното използване на
устройството и ако разбират свързаните с това рискове.
Не позволявайте деца да си играят с устройството.
Почистването и поддръжката не бива да се извършват
от деца без надзор.
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
С това зарядно устройство могат да се зареждат 4 батерии 4 АА и/или 4 ААА
при няколко комбинации. (вж. фиг. 4)
1) Съблюдавайте полярността като се уверите, че (+) и (-) на батериите
съвпадат с (+) и (-) на зарядното устройство.
За батерии АА - слагайте ги откъм (+) клемата и натиснете към (-) клемата.(фиг. 2)
За батерии ААА - слагайте ги откъм (-) клемата, след това поставете (+)
клемата на (+) контактното място.(фиг. 3)
2) Включвайте зарядното устройство в стандартен контакт за променлив ток
100–240 V.
3) Индикаторът на зареждането се задейства след неколкократно бързо
примигване, показвайки, че се извършва зареждане.
Ако индикаторната лампа не свети:
a) Проверете дали батериите са поставени правилно, така че да правят
добър контакт във всяко гнездо.
b) Проверете дали зарядното устройство е включено в работещ контакт
за променлив ток.
4) След пълно зареждане индикаторът на зареждането изгасва. Тогава
изключете зарядното устройство от контакта за променлив ток и извадете
батериите.
Функцията auto-off (автом. изкл.) автоматично изключва зарядното
устройство след пълно зареждане на батериите.
Необходимото време за зареждане, показано на Таблица 1, е само за
информация и може да варира в зависимост от температурата и състоянието
на батериите.
ПОДДРЪЖКА, ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
Tempo de carga
●Грижите и почистването са много важни.
Capacidade
●Изключете щепсела на зарядно устройство от контакта.
1-2 unid.
3-4 unid.
● Ако е необходимо, почистете със суха кърпа, за да отстраните праха и
замърсяванията.
2400 – 2500 mAh
2,5 horas
5,0 horas
● Никога не потапяйте зарядното устройство във вода или в друга течност.
1900 – 2000 mAh
2,0 horas
4,0 horas
Таблица 1
Време за зареждане
Размер на
950 – 1000 mAh
1,0 horas
2,0 horas
Мощност
батерията
1-2 бр
900 – 950 mAh
2,0 horas
4,0 horas
2400 – 2500 mAh 2,5 часа 5,0 часа
750 – 800 mAh
1,5 horas
3,0 horas
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 часа 4,0 часа
550 – 650 mAh
1,25 horas
2,5 horas
950 – 1000 mAh 1,0 часа 2,0 часа
ESPECIFICAÇÕES
900 – 950 mAh
2,0 часа 4,0 часа
: BQ-CC16
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
AAA
750 – 800 mAh
1,5 часа 3,0 часа
: DC 1.5 V
---
550 mA x 4 - (tamanho AA)
DC 1.5 V
275 mA x 4 - (tamanho AAA)
---
550 – 650 mAh 1,25 часа 2,5 часа
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел
: BQ-CC16
Вход
: променлив ток 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Изход
: постоянен ток 1.5 V
550 mA x 4 - (размер AA)
---
постоянен ток 1.5 V
---
275 mA x 4 - (размер AAA)
Работна температура : 0~35℃ (Да се използва само на закрито)
Гаранция: Гаранцията е в сила от момента на покупката
PECE ще замени или отремонтира уреда
Гаранцията се отнася за зарядното
Гаранцията е за дефекти в у-вото
За повече информация посетете www.panasonic-batteries.com
LVA
Дякуємо Вам за покупку зарядного пристрою Panasonic моделі BQ-CC16
Дана інструкція містить важливі вказівки з техніки безпеки та експлуатації
зарядного пристрою Panasonic моделі BQ-CC16.
Перш ніж почати користуватися виробом, ознайомтеся з усіма вказівками та
попередженнями на (1) зарядному пристрої; (2) акумуляторах; (3) виробі, що
використовує акумулятори.
1. Для зниження ризику отримання пошкоджень
рекомендується використовувати нікель-
металогідридні акумулятори Panasonic.
2. Використовуйте лише акумулятори.
3. Не використовуйте пристрій в умовах підвищенної вологості.
4. Не використовуйте пристрій з несправною вилкою.
5. Не використовуйте пристрій, якщо він падав або його було пошкоджено.
6. Не відкривайте і не розбирайте пристрій.
7. Перед технічним оглядом або чищенням вимкніть зарядний пристрій з розетки
електромережі.
8. Не використовуйте пристрій в зоні прямої дії сонячних променів.
Даний пристрій може використовуватися дітьми
віком від 8 років та особами з обмеженими
фізичними, чуттєвими чи розумовими можливостями,
або особами з браком досвіду та знань, якщо вони
перебувають під наглядом або після інструктажу
щодо використання даного пристрою безпечним
шляхом та усвідомлюють можливі супутні ризики.
Діти не повинні гратися з пристроєм.
Очищення та технічне обслуговування не повинні
виконуватись дітьми без нагляду.
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
У цьому зарядному пристрої можна заряджати 4 акумулятори типу АА та/або 4
акумулятори типу ААА в різних комбінаціях. (див. рис. 4)
1) Дотримуйтесь полярності шляхом співставлення (+) та (-) на акумуляторах з (+) та
(-) на зарядному пристрої.
Для акумулятора АА, вставте його з боку клеми (+) та натисніть на клему (-).
(Мал. 2)
Для акумулятора ААА, вставте з боку клеми (-), потім встановіть клему (+) в місце
контакту (+).(Мал. 3)
2) Під'єднайте зарядний пристрій до стандартної 100–240 V розетки електромережі.
3) Індикатор заряджання декілька раз швидко блимне та загориться на ознаку того,
що почалось заряджання.
Якщо індикатор заряджання не світиться:
a) Впевніться, що акумулятори вставлені та мають контакт із кожним полюсом
у відповідному відсіку.
b) Впевніться, що зарядний пристрій ввімкнено в робочу розетку
електромережі.
4) Після завершення повного циклу заряджання індикатор вимкнеться. Після цього
від'єднайте шнур живлення від розетки та вийміть акумулятори.
Зарядний пристрій має функцію автоматичного відключення після повної зарядки
акумуляторів.
Вказаний у Таблиці 1 час зараджання є приблизним та може змінюватись в
залежності від температури та стану акумуляторів.
РЕМОНТ, ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ
● Пристрій потребує спеціального догляду та чищення.
● Вимкніть зарядний пристрій з розетки електромережі.
● При необхідності протріть сухою серветкою для видалення пилу та забруднень.
● Ніколи не занурюйте зарядний пристрій у воду чи будь-які інші рідини.
Uzlādēšanas laiks
Таблиця 1
Jauda
No 1 līdz 2
No 3 līdz 4
Час заряджання
Тип
Ємність
gabaliem
gabaliem
акумулятора
1-2 шт.
3-4 шт.
2400 – 2500 mAh 2,5 stundas 5,0 stundas
2400 – 2500 mAh 2,5 год.
5,0 год.
1900 – 2000 mAh 2,0 stundas 4,0 stundas
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 год.
4,0 год.
950 – 1000 mAh 1,0 stundas 2,0 stundas
950 – 1000 mAh
1,0 год.
2,0 год.
900 – 950 mAh 2,0 stundas 4,0 stundas
900 – 950 mAh
2,0 год.
4,0 год.
750 – 800 mAh 1,5 stundas 3,0 stundas
AAA
750 – 800 mAh
1,5 год.
3,0 год.
550 – 650 mAh 1,25 stundas 2,5 stundas
550 – 650 mAh
1,25 год.
2,5 год.
Specifikācijas
Технічні характеристики
: BQ-CC16
Модель
: BQ-CC16
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Вхід
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
: DC 1.5 V
---
550 mA x 4 - (AA izmērs)
Вихід
: 1,5 V --- 550 mA x 4 (AA тип)
DC 1.5 V
275 mA x 4 - (AAA izmērs)
1,5 V --- 275 mA x 4 (AAA тип)
---
Робоча температура
: 0~35℃ (виключно для використання у приміщенні)
Гарантійні обов'язки:
Гарантія починається з моменту придбання.
PECE відновить або замінить на еквівалентний ЗП у разі виправданої скарги.
Гарантія дійсна тільки для даного пристрою.
Гарантія розповсюджується тільки на виробничі дефекти.
За детальною інформацією звертайтесь до Panasonic Energy Europe N.V. чи на
www.panasonic-batteries.com
● Європейський Союз - не викидайте зі звичайними побутовими відходами.
Викидайте у контейнер для відходів електронного чи електричного обладнання.
Належна утилізація попереджає негативні наслідки для здоров'я людей та
навколишнього середовища і сприяє збереженню цінних ресурсів.
TUR
Panasonic BQ-CC16 şarj cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz
Bu kullanım kılavuzu Panasonic BQ-CC16 şarj aleti ile ilgili önemli emniyet ve
çalıştırma talimatlarını içermektedir.
Ürünü kullanmaya başlamadan önce (1) pil şarj cihazı, (2) piller ve (3) pillerin
kullanıldığı ürün ile ilgili tüm talimat ve uyarıları lütfen okuyunuz.
1. Kişisel yaralanma riskini azaltmak için Panasonic
GARANTİ BELGESİ
Ni-MH yeniden şarj edilebilir pillerini kullanmanızı
öneririz.
2. Şarj edilme özelliği olmayan pilleri kullanmayınız.
3. Şarj cihazını nemli ortamlarda kullanmayınız.
İmalatçı ve İthalatçı Firmanın
4. Şarj cihazını hasarlı fişlerle kullanmayınız.
Unvanı :
5. Düşen veya zarar gören şarj cihazını kullanmayınız.
6. Şarj cihazını açmayınız, sökmeyiniz.
YATIRIM A.Ş.
7. Bakım yada temizlik öncesinde şarj cihazını prizden çıkarın.
Merkez Adresi :
8. Şarj cihazını doğrudan güneş ışığı altında kullanmayınız.
Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel,
duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya
Telefonu :
Faks :
eğer cihazın güvenli kullanımı ve tehlikelerini
kapsayan denetim ve talimatlar verildiyse deneyim
Malın
ve bilgileri sınırlı olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Cinsi :
Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır.
Markası :
Temizleme ve kullanıcı bakımı denetim olmadan
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Teslim Tarihi ve Yeri : ---
ÇALIŞMA TALİMATLARI
Garanti Suresi :
Bu şarj cihazı ile, 4 adet 4 AA ve/veya 4 AAA boy pil değişik kombinasyonlarda şarj
edilebilir. (bkz. Şekil 4)
Azami Tamir Suresi :
1) Pillerin üzerindeki (+) ve (-) kutupların şarj cihazı üzerindeki (+) ve (-) kutuplara
uyduğunu gözlemleyin.
Satıcı Firmanın
AA pil için, (+) uçtan sokun ve (-) uçtan bastırın. (şek. 2)
Unvanı :
AAA pil için, (-) uçtan sokun, ardından (+) ucu (+) temas yerine yerleştirin.(şek. 3)
2) Şarj cihazını standart bir 100–240 V AC prizine takınız.
Adresi :
3) Şarj gösterge lambası, birkaç kere hızla yanıp söndükten sonra sürekli yanarak
Telefonu :
şarj işleminin devam ettiğini gösterir.
Gösterge lambası yanmazsa:
Satıcı Faks :
a) Pillerin takılı olup olmadığını ve her bir pil yuvasındaki kutuplarla temas edip
Fatura Tarihi ve No :
etmediğini kontrol ediniz.
b) Şarj cihazının çalışır bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olunuz.
4) Şarj işlemi tamamlandıktan sonra gösterge lambası sönecektir. Bundan sonra
şarj cihazını elektrik prizinden çekerek pilleri çıkartınız.
Piller tamamen şarj olduğunda otomatik kapanma özelliği şarj cihazını otomatik
olarak kapatacaktır.
Bu belge Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Tablo 1'de gösterilen şarj süreleri sadece fikir vermek amaçlı olup gerçek şarj süresi
hükümleri geçerli olmak üzere ithalatçı firma
sıcaklık ve pillerin durumuna göre farklılık gösterebilir.
BAKIM VE TEMİZLİK
tarafından ihtiyari olarak hazırlanmıştır. Ürünün
●Bakım ve temizlik şarttır.
tüm parçaları dahil firmamızın garantisi altındadır.
●Elektrik şarj cihazını prizinden çıkarın.
●Gerekirse kuru bir bezle silerek kir ve tozu temizleyiniz.
●Şarj cihazını asla su veya başka bir sıvı içerisine daldırmayınız.
Tablo 1
Şarj Süresi
Pil Türü
Kapasite
1-2 pcs 3-4 pcs
2400 – 2500 mAh 2,5 saat 5,0 saat
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 saat 4,0 saat
950 – 1000 mAh 1,0 saat 2,0 saat
900 – 950 mAh
2,0 saat 4,0 saat
AAA
750 – 800 mAh
1,5 saat 3,0 saat
3-4 бр
550 – 650 mAh 1,25 saat 2,5 saat
ÖZELLİKLER
Model
: BQ-CC16
Giriş
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Çıkış
: DC 1.5 V
550 mA x 4 - (AA boy)
---
DC 1.5 V
---
275 mA x 4 - (AAA boy)
Çalışma sıcaklığı
: 0~35℃ (Sadece iç kullanım)
Garanti: Garanti, ürün satın alındığı anda başlar.
PECE, şikayetin haklı bulunması halinde şarj cihazını onaracak veya muadili
bir şarj cihazıyla değiştirecektir.
Garanti yalnızca şarj cihazı için verilir.
Ayrıntılı bilgiyi Panasonic Energy Europe N.V.'den veya
www.panasonic-batteries.com'dan edinebilirsiniz.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
● Avrupa Birliği — Normal evsel çöple birlikte atmayınız.
Elektronik veya elektrik atıklarıyla birlikte atınız.
Doğru çöp atma kurallarına uyulması toplum sağlığı ve çevre üzerindeki
olumsuz sonuçları önler ve değerli kaynakların tasarruf edilmesini sağlar.
UKR
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ
Täname teid Panasonic BQ-CC16 laadija ostmise eest.
Käesolev juhend sisaldab BQ-CC16 akulaadija kohta olulist ohutusinfot ning
Зарядні пристрої моделі
kasutusjuhiseid.
BQ-CC16* (K-KJ16*)
Enne akulaadija kasutamist lugege kõiki juhiseid ja hoiatusi (1) akulaadija (2) akude
торгової марки "Panasonic"
ja (3) akusid kasutava toote kohta.
1. Vigastuste vältimiseks soovitame teil kasutada
відповідають вимогам Технічного Регламенту з електромагнітної сумісності
обладнання
ainult Panasonic Ni-MH akusid
(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №785 від 29 липня 2009),
вимогам Технічного Регламенту низьковольтного електричного обладнання
2. Ärge kasutage mittelaetavaid elemente (patareisid).
(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №1149 від 29 жовтня 2009)
3. Akulaadijat ei tohi kasutada niiskes keskkonnas.
Модель BQ-CC16*
ДСТУ IEC 60335-2-29:2008 (IEC 60335-2-29:2004, IDT)
4. Akulaadijat ei tohi kasutada kui pistik on vigastatud.
(K-KJ16*) торгової марки
ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT)
5. Akulaadijat ei tohi kasutada kui see on viga saanud või kukkunud.
Panasonic відповідає
ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT)
6. Akulaadijat ei tohi avada ega ringi ehitada.
вимогам ноpмативних
ДСТУ IEC 61000-3-2:2008 (IEC 61000-3-2:2005, IDT)
7. Enne hooldust või puhastamist eemaldage laadija vooluvõrgust.
документiв:
ДСТУ EN61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, IDT)
8. Akulaadijat ei tohi kasutada otsese päikesevalguse käes.
Seadet tohivad kasutada lapsed alates kaheksandast
Декларацію про відповідність можна переглянути на
eluaastast, vähenenud füüsiliste, sensoorsete või
http://service.panasonic.ua у розділі «Документи»
vaimsete võimetega isikud ning kogemuste ja teadmisteta
Виробник:
Panasonic Corporation
Панасонік Корпорейшн
1-1, Matsushita-cho,
1-1, Мацусіта-чо,
isikud, kui neid juhendatakse või neile on antud seadme
Адреса виробника:
Moriguchi-shi, Osaka,
Морігучі-ші, Осака,
ohutuks kasutamiseks vajalikud juhtnöörid ja nad
570-8511, Japan
570-8511, Японія
Країна походження:
China
Китай
mõistavad võimalikke kaasnevaid ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98
Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України:
hooldada.
0-800-309-880
Уповноважений Представник: ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД"
KASUTUSJUHISED
Адреса Уповноваженого
провулок Охтирський, будинок 7, місто
Käesoleva laadijaga saab laadida nelja AA ja/või 4 AAA elementi erinevates
Представника:
Київ, 03022, Україна
kombinatsioonides (vt. Joonis 4).
1) Jälgige polaarsust ühitades (+) ja (-) märgistused akul (+) ja (-) märgistustega
Примітки:
laadijal.
Термін служби виробу
7 років
AA-akude puhul sisestage (+) akuots (klemm) ja vajutage (-) akuotsale
(klemmile). (joonis 2)
Дату виготовлення можна визначити за комбінацією цифр, що
AAA-akude puhul sisestage esmalt (-) märgistusega akuots (klemm), seejärel
розташовані на нижній частині продукту.
asetage (+) märgistusega akuots (klemm) (+) märgistusega kontaktpessa. (joonis 3)
Приклад:
2) Ühendage toitekaabel 100–240 V~ seinakontaktiga.
3) Pärast mitmekordset kiiret vilkumist süttib laadimisindikaator ühtlaselt põlema,
tähistades normaalset laadimist.
Kui indikaatorid ei sütti:
a) veenduge, et laadijas on akud ning akudel on laadimisklemmidega hea kontakt.
b) veenduge, et akulaadija on ühendatud toimiva seinakontaktiga.
4) Pärast laadimise lõppemist kustub ka laadimisindikaator. Seejärel eemaldage
DD MM YY
akulaadija seinakontaktist ning eemaldage akud laadijast.
приклад
Täiendava ohutusmeetmena katkestab laadija akude laadimise koheselt pärast
15.12.13
nende täitumist.
15: день
Tabelis 1 toodud laadimisajad on akude eluea pikendamiseks soovituslikud.
12: місяць
HOOLDUS JA PUHASTAMINE
13: рік
●Hooldus ja puhastamine on vajalikud.
●Eemaldage laadija seinakontaktist.
●Vajadusel puhastage korpus puhta ja kuiva riidega mustusest ja tolmust.
●Laadijat tuleb hoida vedelike eest!
Tabel 1
Element
Maht
2400 – 2500 mAh 2,5 tundi
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 tundi
950 – 1000 mAh 1,0 tundi
900 – 950 mAh 2,0 tundi
AAA
750 – 800 mAh 1,5 tundi
550 – 650 mAh 1,25 tundi 2,5 tundi
TEHNILISED ANDMED
Mudel
: BQ-CC16
Sisendvool
: 100–240 V~ / 50–60 Hz 0.2 A
Väljundvool
: 1,5 V
---
1,5 V
---
Töötemperatuur
: 0~35℃ (ainult siseruumides)
Laadijale kehtib ostutsheki alusel alates ostmise hetkest kehtima hakkav
seadustest tulenev pretensioonide esitamise õigus.
● Euroopa Liit - kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks
tuleb need tooted viia sihtotstarbelisse kogumispunkti, kooskõlas
rahvusliku seadusandlusega ja EL direktiividega.
Selle toote nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ja vältida võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja
keskkonnale, mis võivad nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
HRV
Hvala vam što ste kupili punjač Panasonic BQ-CC16
Ovaj priručnik sadrži važne upute o sigurnosti u rukovanju za punjač baterija
Panasonic BQ-CC16.
Prije korištenja pročitajte sve upute i upozorenja na (1) punjaču baterija,
(2) baterijama i (3) proizvodu koji će koristiti baterije.
1. Kako biste smanjili rizik od ozljeda,
preporučujemo korištenje Panasonic Ni-MH
baterija s mogućnošću punjenja.
2. Ne koristite baterije koje se ne mogu puniti.
3. Ne koristite punjač u vlažnim uvjetima.
4. Ne koristite punjač s oštećenim utikačem.
BURLA MAKİNA TİCARETİ VE
5. Ne koristite punjač nakon što je pao ili se oštetio.
6. Nemojte otvarati/rastavljati punjač.
7. Prije održavanja ili čišćenja punjača, isključite ga iz utičnice za napajanje
BANKALAR CAD. NO:23
izmjeničnom strujom.
KARAKÖY EMİNÖNÜ-İSTANBUL
8. Ne koristite punjač pri izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od 8 godina i
0 212 256 49 50
stariji, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
0212 297 10 18
ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju
dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom te
PİL ŞARJ CİHAZI
ako su upućeni u korištenje uređaja na siguran način
PANASONİC
te razumiju opasnosti do kojih može doći.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
-
Djeca bez nadzora ne smiju obavljati poslove
2 Yıl
održavanja i čišćenja.
20 İş Günü
UPUTE ZA RAD
U ovom punjaču mogu se puniti 4 AA i/ili 4 AAA baterije u nekoliko kombinacija.
(vidi sliku 4)
1) Vodite računa o polaritetu spajanjem (+) i (-) na baterijama i oznakama (+) i (-) na
punjaču.
Baterije tipa AA umetnite sa strane pola (+) i gurnite prema polu (-) (sl. 2)
Baterije tipa AA umetnite sa strane pola (-), zatim pol (+) postavite u kontakt (sl. 3)
2) Uključite punjač u standardnu AC utičnicu od 100–240 V.
3) Indikator će najprije bljesnuti nekoliko puta, a zatim će zasvijetliti, što označava
---
tako da je punjenje u tijeku.
Ako se indikator napajanja ne uključi:
a) Provjerite jesu li baterije umetnute i dodiruju li se ispravno s polovima u
svakom utoru.
b) Provjerite je li punjač uključen u ispravnu AC utičnicu.
4) Nakon završetka punjenja, indikator punjenja će se isključiti. Nakon toga isključite
punjač iz AC utičnice i uklonite baterije.
Funkcija automatskog isključivanja će automatski isključiti punjač kada se baterije u
potpunosti napune.
Vrijeme punjenja prikazano u tablici 1 se može razlikovati ovisno o temperaturi i
stanju baterija.
ODRŽAVANJE, BRIGA I ČIŠĆENJE
●Briga i čišćenje su od iznimne važnosti.
●Isključite punjač iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom.
●Ako je potrebno, očistite ga suhom tkaninom kako biste uklonili prašinu i i
nečistoću.
●Punjač nikada ne uranjajte u vodu ili neku drugu tekućinu.
Tablici 1
Veličina
Vrijeme punjenja
Kapacitet
baterije
1-2 kom.
3-4 kom.
2400 – 2500 mAh 2,5 sata
5,0 sata
AA
1900 – 2000 mAh 2,0 sata
4,0 sata
950 – 1000 mAh
1,0 sata
2,0 sata
900 – 950 mAh
2,0 sata
4,0 sata
AAA
750 – 800 mAh
1,5 sata
3,0 sata
550 – 650 mAh
1,25 sata
2,5 sata
SPECIFIKACIJE
Model
: BQ-CC16
Ulaz
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Izlaz
: DC 1.5 V
550 mA x 4 - (veličina AA)
---
DC 1.5 V
---
275 mA x 4 - (veličina AAA)
Radna temperatura : 0~35℃ (za korištenje samo u zatv. prostorima)
Jamstvo: Jamstvo je važeće od trenutka kad ste kupili proizvod.
PECE obavlja popravke i zamjenjuje punjač istim modelom u slučaju
opravdane pritužbe.
Jamstvo se odnosi isključivo na punjač.
Jamstvo se odnosi isključivo na greške u izradi i na materijalu.
Više informacija možete dobiti od Panasonic Energy Europe N.V. ili na Internet
stranicama: www.panasonic-batteries.com
EST
SVN
Zahvaljujemo se vam za nakup polnilca Panasonic BQ-CC16.
Navodila vsebujejo pomembna varnostna in navodila za uporabo polnilca
Panasonic BQ-CC16.
Prosimo, da pred uporabo preberete vsa navodila in opozorila na (1) polnilcu, (2)
baterijah in (3) izdelku v katerega boste vstavili baterije.
1. Zaradi manjše nevarnosti poškodb, svetujemo
uporabo Panasonic Ni-Mh polnilnih baterij
2. Ne uporabljajte nepolnilnih baterij.
3. Ne uporabljajte polnilca v vlažnih pogojih
4. Ne uporabljajte polnilca v kolikor je vtič poškodovan
5. Ne uporabljajte polnilca v kolikor vam je padel na tla ali pa je poškodovan
6. Ne odpirajte/rastavljajte polnilca
7. Pred vzdrževanjem ali čiščenjem polnilec izključite.
8. Ne uporabljajte polnilca na soncu
Napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let,
in osebe s slabšimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in
znanja, če so pod nadzorom ali so bile podučene o
varni uporabi naprave in seznanjene z nevarnostmi.
Otroci se ne smejo igrati z napravo.
Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega
vzdrževanja brez nadzora.
Navodila za uporabo
V polnilcu lahko polnite 4 AA in/ali 4 AAA baterije v različnih kombinacijah (glej sliko 4).
1) Upoštevajte polarnost, in sicer baterije vstavite tako, da se pola (+) in (-) na
baterijah ujemata s poloma (+) in (-) na polnilniku.
Baterijo AA vstavite v pol (+) in pritisnite na pol (-) (slika 2)
Baterijo AAA vstavite v pol (-), nato pa pomaknite pol (+) na mesto kontakta (+)
(slika 3)
2) Vtaknite vtikač polnilca v standardno 100–240V AC vtičnico.
3) Indikator za polnjenje bo najprej nekajkrat hitro utripnil, nato pa svetil, kar
pomeni, da se baterije polnijo.
V kolikor indikator za polnjenje ne posveti:
a) Preverite ali so baterije pravilno vstavljene
b) Preverite ali je polnilec vključen v AC vtičnico
4) Ko so baterije polne, se svetlobni indikator polnjenja izklopi. Takrat lahko
iztaknete polnilec iz AC vtičnice in ostranite baterije.
Ko so baterije polne, auto-off funkcija avtomatsko izklopi polnilec.
Časi polnjenja posameznih baterij v tabeli 1 so informativne narave ter so odvisni od
temperature okolice in stanja baterij.
VZDRŽEVANJE, RAVNANJE IN ČIŠČENJE
●Pravilno ravnanje s polnilcem in čiščenje je ključnega pomena.
●Polnilec iztaknite iz vtičnice AC.
● V kolikor je potrebno čiščenje polnilca, ga očistite z suho krpo da odstranite
umazanijo in nesnago.
●Nikoli ne potopite polnilca v vodo ali kakršnokoli drugo tekočino.
Tabela 1
Čas polnjenja
Velikost
Kapaciteta
baterije
1-2 bateriji 3-4 bateriji
Laadimisaeg
2400 – 2500 mAh
2,5 ur
5,0 ur
1-2 tk
3-4 tk
AA
1900 – 2000 mAh
2,0 ur
4,0 ur
5,0 tundi
950 – 1000 mAh
1,0 ur
2,0 ur
4,0 tundi
900 – 950 mAh
2,0 ur
4,0 ur
2,0 tundi
AAA
750 – 800 mAh
1,5 ur
3,0 ur
4,0 tundi
550 – 650 mAh
1,25 ur
2,5 ur
3,0 tundi
SPECIFIKACIJA
Model
: BQ-CC16
Vhod
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Izhod
: DC 1.5 V
550 mA x 4 – (AA size)
---
DC 1.5 V
---
275 mA x 4 – (AAA size)
Območje temperaturnega delovanja
550 mA x 4 (AA mõõt)
: 0~35℃ (samo za uporabo v zaprtem prostoru)
275 mA x 4 (AAA mõõt)
Garancija: Granacijski rok prične teči z dnem nakupa.
PECE bo polnilec popravil ali zamenjal v primeru, da je uveljavljanje
garancije upravičeno.
Garancija je samo za polnilec.
Garancija velja le za napake v materialu in delovanju.
Podrobna navodila lahko pridobite pri Panasonic Energy Europe N.V. ali na
internetni strani strani www.panasonic-batteries.com
● EU – ne odvrzite med ostale odpadke.
Odvrzite med elektronske ali električne odpadke.
S pravilnim odlaganjem odpadkov ne povzročamo negativnih posledic na
zdravje ljudi in okolje, ter skrbimo za prihranek surovin.
2015/06/03
15:22:45

Advertisement

Table of Contents
loading