Download  Print this page

Zmiana Prędkości Wentylatora - Philips AC3256 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC3256
User manual - 140 pages
User manual - 24 pages
User manual - 104 pages

Advertisement

" Urządzenie domyślnie działa w
trybie usuwania zanieczyszczeń.
" Po krótkim czasie potrzebnym
do przeprowadzenia pomiaru
jakości powietrza czujnik
jakości powietrza wybierze
automatycznie kolor wskaźnika
jakości powietrza.
" Po zmierzeniu ilości cząstek
w powietrzu na wyświetlaczu
oczyszczacza powietrza
wyświetli się ikona
PM2.5.
80 PL
3
Dotknij przycisku
go przez 3 sekundy, aby wyłączyć
urządzenie.
• Jeśli urządzenie zostanie wyłączone
za pomocą wyłącznika
nie zostanie wyjęta z gniazda zasilania,
po ponownym włączeniu urządzenie
będzie działać zgodnie z poprzednimi
ustawieniami.
Zmiana prędkości
wentylatora
Dostępnych jest kilka prędkości
wentylatora. Możesz wybrać tryb
usuwania zanieczyszczeń i prędkość 1,
2, 3, 4 lub 5.
i poziom
Tryb usuwania zanieczyszczeń
Specjalnie opracowany tryb usuwania
zanieczyszczeń skutecznie usuwa
czynniki zanieczyszczenia powietrza,
takie jak pył zawieszony PM2.5.
Dotknij przycisku prędkości
wentylatora
usuwania zanieczyszczeń.
" Na ekranie zostanie
i przytrzymaj
Uwaga
, aby wybrać tryb
wyświetlona ikona
, a wtyczka
.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC3256

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: